Træning i klubben fra uge 11

Træning i klubben fra uge 11 (ugen starter med mandag den 11. marts)
 
Uge 10 er sidste uge for holdturneringen – det betyder at onsdag og torsdag aftener så er ledige til, at man fast kan komme ud og spille bordtennis.
 
Onsdage Deltagere er klubbens bedste spillere, dvs. dem der har spillet på Østserie, serie 1, serie 2 og damedivisionsholdet + spillere på samme niveau.
 
Torsdage Deltagere er dem der har spillet på hold i serie 3 og 4 samt alle dem, der ikke har spillet på hold. Her vil også nye spillere kunne deltage.
 
Når man sætter en grænse, så er der måske ikke 100% retfærdigt, så en rimelig regulering kan selvfølgelig ske hen ad vejen.
 
Da jeg går ud fra, at du er medlem af en bordtennisklub for at spille bordtennis, så vil jeg opfordre dig til at deltage og være med til at genstarte træningsaftenerne.
 
Det er vigtigt at spillestyrke er afgørende for fordelingen af spillere på de to dage, også her gælder det, at lige spillere leger bedst.
 
Onsdage
Hvad der skal ske onsdage, er der allerede indbudt til – læs Sørens indbydelse:
Jeg kunne godt tænke mig at få igangsat noget decideret træning for vores 4 bedste seniorhold plus vores damedivisionshold!
Når man ikke længere er junior, har vi i HBTK ikke noget træningstilbud udover det vi selv finder på.
I længden er jeg bange for at vi ikke kan fastholde vores bedste spillere i klubben og samtidig er vi mange som godt kunne forbedre os med lidt struktureret træning! Måske bare en enkelt fast dag om ugen til en start??
 
Onsdag er valgt til fast dag om ugen for klubbens bedste spillere – flere har allerede givet tilsagn om at deltage, hvad med dig?
 
Torsdage
Hver anden torsdag er der træning kl. 18:30-19:30 med Steen. Der er plads til 12 deltagere til denne træning. Efter k19:30 er der frit spil, både for dem der har været/ikke har været med til Steens træning. Tilmeld dig til denne træning. Vi vil forsøge et få denne træning hver torsdag, måske kan vi finde en træner mere/ “selvtræne” efter et træningsprogram.
 
Hver anden torsdag er der frit spil, her man kan vælge at være med i en turnering.
 
Det er vigtigt at få genstartet træningsaftenen for os spillere, der ikke lige tilhører den bedste gruppe. Det skal også være en aften, hvor nye spillere på vores niveau kan starte.
 
Jeg håber at du er med på dette, så at det giver mening at spille og så at man ikke skal gå forgæves eller tvinges til at træne i andre klubber. Hvis I prioriterer torsdagene til bordtennis, så vil det komme til at fungere igen!
 
Spil for seniorer
Mandage, kl. 19:00 Frit spil for onsdagsgruppen
Tirsdage, kl. 20:00 Frit spil for torsdagsgruppen
Onsdage, kl. 19:00 Træning for onsdagsgruppen
Torsdage, kl. 18:30 Træning for torsdagsgruppen
Lørdage kl. 13:00 Fri træning for alle
 
Ovenstående vil løbende blive reguleret, hvis det bliver nødvendigt,
 
Venlig hilsen, Peter