Referat bestyrelsesmøde 02-06-2020

Ordinært bestyrelsesmøde hos Roald, tirsdag den 2. juni kl. 19:00.

Til stede var Roald (RT), Lars (LDK) Troels (TN) Yael (YS) Søren SM) og Peter (PT).

Dagsorden:

Dagsordenen Referat
Opfølgning på sidste mødereferat Ingen kommentarer
Forberedelse af generalforsamlingen ·       Dagsordenen blev gennemgået

·       Roald, Søren og Peter er på valg

·       Afholdes mandag den 29. juni kl. 19.00

·       Årets HBTK’ere blev valgt

·       Indkaldelsen udsendes pr. e-mail den 6. juni.

Datoen er med forbehold for tallet for antal forsamlede, hvis det fortsat er på 10.

Forsigtig åbning af bordtennis på Løvdalsvej Bestyrelsen drøftede hvordan der skal åbnes for bordtennis igen i klubben. Der blev udarbejdet nogle retningslinjer, som opsættes i lokalet på A3 plakater.
Samarbejde med tennisklubben (YS) Yael fremlagde en ide om, at tennisklubbens medlemmer kunne spille bordtennis i vinterperioden og bordtennisklubbens medlemmer kunne spille tennis i sommerperioden.
Hun arbejder videre med dette.
Økonomien (TN) Regnskabet for sæsonen 2019/2020 er på plads fra kassererens side. Det skal nu til godkendelse hos vores revisor. Underskud i underkanten af kr. 10.000 – svarer til udgiften for den indkøbte bordtennisrobot.
De lukkede Facebook grupper Der var enighed om, at de to lukkede grupper kun er for medlemmer. Der er nogen ikke-medlemmer, som har spurgt, om de måtte være med i grupperne.
Eventuelt Ingen punkter.

Venlig hilsen, Peter