Tilskud sæson 2018/2019

Tilskud sæson 2019/2020

 

Top12 og KvalTop12 Tilskud op til kr. 500,-
Danmarksturneringen
 • Der ydes tilskud til transport med kr. 1,25 pr. km.
 • Der betales for færgebilletter /broafgift.
 • Der ydes tilskud til 1 overnatning med kr. 250,00 pr. holdspiller
 • Klubben betaler startgebyr.
 • Tilskud til overnatning gives i situationer, hvor et turneringshold skal spille kampe to dage i træk, enten på Bornholm eller på den anden side af Storebælt.
 • En bil skal fyldes op før der gives tilskud til bil nr. 2.
 • Spilles der mere end 1 kamp ydes tilskud til 1 ekstra spiller udover holdstørrelsen.
 • Er der tale om specielle situationer skal der sendes ansøgning til bestyrelsen.
Km-penge Holdkampe på udebane

 • 1,25 kr./km pr. holdkamp, max. 1 bil pr. hold. Kørsels regnskab afleveres til kassereren senest den 20. maj.
 • Der ydes ikke km-penge til træningskampe.

Ledere

 • 1,25 kr./km pr. holdkamp (ungdom)/stævne (ungdom) – kun hvis lederen ikke kan køre med en af spillerne.
 • 1,25 kr./km pr. træner/lederkursus
DM – ungdom Tilskud op til kr. 500,-
Stævner og   ØBTU-mesterskaber – kun ungdomspillere.
 • Klubben udlægger betaling for startgebyr til mesterskaber og de åbne stævner.
 • Tilskud til åbne stævner ydes til spillere, der deltager i af klubben udvalgt stævne.
 • Tilskud til Ungdoms ØM gives uanset om kommunen yder tilskud.
Lederdiæter Arrangementer klubben udvælger. Det skal godkendes af klubben, hvis man skal være betalt coach.

 • Coach for en hel dag kr. 200,00
 • Coach for en ½ dag kr. 100,00 (inkl. pointstævner)

—————————————

 • Der gives diæter til max. to ledere pr. dag.
 • Ved arrangementer over 2 dage udenfor ØBTU-området gives overnatning (billigst muligt).
Træningslejre 
 • Tilskud med 25% af deltagergebyret dog max. kr. 500,- til udvalgte lejre.
 • Der kan søges om tilskud til ikke udvalgte lejre.
 • Træneren skal godkende deltagelsen.
Træner og   lederkurser Tilskud ydes med kursusprisen. Kommunen ansøges om tilskud.

.

Helsingør-hold i veteran rækker:
Veteranhold – rent Helsingør-hold Klubben betaler holdgebyr + transport.
Veteranhold – delehold
 • Klubben betaler holdgebyr + transport for Helsingør-spillerne i forhold til antal Helsingør-spillere.
 • Spillere fra andre klubber betaler holdgebyr i forhold til antal spillere og betaler selv deres transport.
Veteranhold – overnatning For alle hold gælder, at spillerne selv betaler for eventuel overnatning.

Opdateret 19-06-2019, Peter Tranto