Tilskud sæson 2018/2019

Tilskud sæson 2020/2021

Besluttet af bestyrelsen 2. juli 2020.

Top12 og KvalTop12 og UDM Tilskud op til kr. 500,-
Danmarksturneringen
 • Der ydes tilskud til transport med kr. 1,25 pr. km.
 • Der betales for færgebilletter /broafgift.
 • Der ydes tilskud til 1 overnatning med kr. 250,00 pr. holdspiller
 • Klubben betaler startgebyr.
 • Tilskud til overnatning gives i situationer, hvor et turneringshold skal spille kampe to dage i træk, enten på Bornholm eller på den anden side af Storebælt.
 • En bil skal fyldes op før der gives tilskud til bil nr. 2.
 • Spilles der mere end 1 kamp ydes tilskud til 1 ekstra spiller udover holdstørrelsen.
 • Er der tale om specielle situationer skal der sendes ansøgning til bestyrelsen.
Km-penge Der ydes et kørselstilskud på kr. 1,25 pr. km. til:

 • Holdkampe på udebane max. til 1 bil pr. hold pr. udekamp! Der ydes ikke km-penge til træningskampe.
 • Ledere coach/træner/lederkursus/klubrepræsentation
Stævner og  lokalmesterskaber – kun ungdom spillere.
 • Klubben tilmelder og udlægger betaling for startgebyr til mesterskaber og udvalgte åbne stævner.
 • Der kan som udgangspunkt kun ydes tilskud til max. én række for udvalgte stævner. Klubben udpeger stævner og sætter retningslinjer for antal rækker, som spillerne kan tilmeldes. Træneren kan dispensere, såfremt det anses bedst for klubben og spilleren.
Lederdiæter Diæter udbetales vedrørende mesterskaber og udvalgte åbne stævner.

 • Coach for en hel dag kr. 150,00
 • Coach for en ½ dag kr. 100,00

—————————————

 • Der gives diæter til max. to ledere pr. dag.
 • Ved arrangementer over 2 dage udenfor Sjællands-området gives overnatning (billigst muligt).
Træningslejre 
 • Tilskud med 25% af deltagergebyret dog max. kr. 500,- til udvalgte lejre.
 • Der kan ansøges klubben om tilskud til ikke udvalgte lejre.
 • Træneren skal godkende deltagelsen.
Træner og   lederkurser Tilskud ydes med kursusprisen. Kommunen ansøges om tilskud.

.

Helsingør-hold i veteran rækker:
Veteranhold – rent Helsingør-hold Klubben betaler holdgebyr + transport.
Veteranhold – delehold
 • Klubben betaler holdgebyr + transport for Helsingør-spillerne i forhold til antal Helsingør-spillere.
 • Spillere fra andre klubber betaler holdgebyr i forhold til antal spillere og betaler selv deres transport.
Veteranhold – overnatning For alle hold gælder, at spillerne selv betaler for eventuel overnatning.

Opdateret 01-08-2020, Peter Tranto