Velkommen til sæsonen 2023/2024

Vi starter sæsonen mandag den 21. august 2023.

Den officielle sæson slutter den 31. maj 2024. Bordtennis i perioden juni, juli og august 2024 informeres der om i maj måned 2024.

Velkommen til den nye sæson, som er lige om hjørnet.

  • Husk altid at tjekke hjemmesiden/den lukkede Facebookgruppe for ungdom/seniorer, da alle vigtige informationer bringes der.
  • Vi bruger også E-mail til informationer, men det er mest information til bestemte medlemsgrupper.
  • Tjek også hjemmesiden for diverse information, bl.a. kalenderen, så du er behørigt orienteret om, hvad og hvornår der sker noget i klubben. helsingorbordtennis.dk

Træningstider
Vi starter sæsonen med nedenstående træningstider og træningshold – reguleringer vil kunne finde sted.

Ungdom

Hold Træningsdage Trænere Spillere
Træningshold, ungdom ·        Mandage kl. 16.30-18.00

·        Torsdage kl. 16.30-18.00

 

 

Mandage:

Rasmus Sørensen og

Søren Mathiasen

 

Torsdage:

Steen Jørgensen, Lars Hansen og Julie Hansen

 

Fra start er der træning for nuværende og nye medlemmer.

Planen er, at der senere sker en opdeling, hvor onsdage også kan komme i spil.

Aftale om træningen sker med trænerne.

 

 

 Seniorer

Mandage 19.00-22.30:

·        Ranglisteturnering hver 2. mandag i de lige ugenumre og

·        Seniortræning – gruppe 1 – alle mandage, hvor der ikke er rangliste.

Tirsdage Fra kl. 17.00:  Firmaidrætten

Fra kl. 19:30:  Seniortræning – gruppe 2

Onsdage 19.00-22.30:

·        Seniortræning – gruppe 1 – til og med uge 39 og start igen, når holdturneringen er afsluttet.

·        Turneringsholdkampe ugenummer 40-12

Torsdage 18.30-22.30: Seniortræning – gruppe 2
Lørdage 14.00-17.00:
Mulighed for lørdagstræning, som skal koordineres med en, der har en adgangsbrik. Benyt den lukkede Facebook gruppe til at koordinere dette.
Tjek lige kalenderen først om der er optaget af andre arrangementer.

 

Grupper ·        Gruppe 1: Serie 2 spillere og højere.

·        Gruppe 2: Nye spillere + serie 3 og lavere.

60+

Mandage ·        09.00-12.30
Onsdage ·        09.30-12.30
Torsdage ·        09.30-12.30
Fredage ·        09.30-12.30

 Ranglisteturnering.

Ungdom
Startes senere på sæsonen.

Seniorer
Spilles mandage i lige ugenumre fra kl. 19.15. Start mandag den 6. september.

Datooversigt: http://helsingorbordtennis.dk/?page_id=49

Startfeltet til runde 1 er de 16 højst rangerede på ratinglisten – af dem der har tilmeldt sig turneringen.

Resten af seniormedlemmerne spiller som udgangspunkt om torsdagen inden hver runde en turnering blandt de fremmødte og vinderen af denne rykker op i C gruppen i stedet for nedrykkeren. Dette gælder fra og med runde 2. Reserver hentes også fra denne turnering. Disse turneringer tæller med i den samlede stilling.

Turneringshold

Ungdom
Besluttes medio september. Vi tilmelder hold i forhold til, hvad der er af kvalificerede spillere. Det er trænerne, der beslutter dette.

Klubben vil så vidt muligt stille op med en coach til holdkampene.

Alle ungdomsmedlemmer – som ikke skal spille på hold – kan i stedet deltage i BTDK’s pointstævner (start primo november, nærmere information følger). BTDK står for Bordtennis Danmark.

Senior:

Besluttes primo september.

Hold tilmeldes afhængig af ønskerne fra seniormedlemmerne. Senere på sæsonen – november måned – er der tilmelding af hold til serie 5. Her kan vores nyeste seniorspillere deltage.

Holdene tilmeldes og udtages af klubbens turneringsgruppe.

Tilmelding til at spille på seniorhold/ranglisteturnering udsendes særskilt.

Stævnedeltagelse (ungdom)

Trænerne udvælger nogle stævner (se Facebook gruppen) Til disse stævner tilmelder og  betaler klubben stævnegebyret i den række spilleren tilhører. Stævner for egen regning tilmeldes af klubben, som udlægger startgebyret.

Hvis en træner/leder fra klubben coacher ved stævnet, vil det fremgå af indlægget i Facebook gruppen.

Deltagelse i andre stævner end de udvalgte er for egen regning.

Al stævnetilmelding i ungdomsrækkerne ved de udvalgte stævner foregår således i den lukkede Facebookgruppe.

Indbydelser til stævnerne vil kunne ses i Facebookgruppen.

Kontingent

Det årlige kontingent skal indbetales senest d. 31-08-2023 på Reg.nr. 9056 Kontonummer 1580036313 – eller via MobilePay 21471

Kontingentsatserne er disse:

  • Seniorer kr. 1400,00.
  • Nystartede seniorer betaler 700,00 pr. halvsæson. Betaling 31/8 og 31/12.
  • Seniorer med A-licens i andre klubber kr. 700,00.
  • Ungdomsspillere kr. 540,00 pr. halvsæson. Betaling 31/8 og 31/12.
  • 60+ medlemmer kr. 600,00.

Evt. individuelle aftaler om indbetaling af kontingent kan træffes med klubbens kasserer Niels Furu (jfr. klubbens vedtægter).

Bestilling af klubtrøjer og shorts
Første omgang af bestilling af klubtrøjer (kr. 200,00) og shorts/nederdel (kr. 180,00) skal ske senest pr. 15. september 2021.

Bestilling skal ske via e-mail til hbtkformand@gmail.com. Oplys model (dame eller herre), størrelse og navnet, der skal stå på ryggen.

Betaling skal ske samtidig med bestilling – på klubbens bankkonto: Reg.nr. 9056 Kontonummer 1580036313 – eller via MobilePay 21471.
Husk at skrive navn.

Vi glæder os til at se dig i klubben i den nye sæson.

Venlig hilsen, HBTK’s bestyrelse.

PS – hvis du ikke ønsker at være medlem af klubben længere, så send os lige besked.