Bestyrelse og arbejdsgrupper

Bestyrelsen, sæsonen 2020/2021:

Formand, Peter Tranto
Kasserer, Troels Nyborg
Medlem, Yael Schade
Medlem, Roald Thiim
Medlem, Søren Mathiasen
Medlem, Betina Bechersdahl
Medlem, Steen Jørgensen

Suppleant, Lars Devantier Kallestrup

Der afholdes 4 faste møder i sæsonen, jun-okt.-feb. og maj. Herudover møder efter behov.

Arbejdsopgaverne

Sportsgruppen:

  • Træning i klubben og hos samarbejds-klubber
  • eksterne og interne stævner,
  • klubture m.v.

UK/Turneringsledere

  • Holdtilmelding,
  • Holdudtagelser,
  • Problemløsere ved problemer

Diverse:
Lars Hansen, Øl og vand
Roald Thiim, Lokale og materialer
Yael Schade, Pressen, stævner
Peter Tranto, Pressen hold
Allan Hermansen, Webmaster

Opdateret 03-07-2020, Peter Tranto