Bestyrelse og arbejdsgrupper

Bestyrelsen, sæsonen 2015/2016:

Formand, Peter Tranto
Kasserer, Troels Nyborg
Medlem, Yael Schade
Medlem, Roald Thiim
Medlem, Søren Mathiasen

Suppleant, Christian Klinke

Der afholdes 4 faste møder i sæsonen, juli-okt.-feb. og maj. Herudover møder efter behov.

Arbejdsopgaverne

Sportsgruppe:

 

Arrangementsgruppe

 

UK/Turneringsledere
Lars, DT
Steen, ØBTU seniorhold
Peter, ØBTU ungdomshold

Diverse:

Lars Hansen, Øl og vand
Roald Thiim, Lokale og materialer
Yael Schade, Pressen, stævner
Peter Tranto, Pressen hold
Allan Hermansen, Webmaster