Bestyrelse og arbejdsgrupper

Bestyrelsen, sæsonen 2021/2022:

Formand, Peter Tranto

Kasserer, Niels Furu

Referent, Betina Bechersdahl

Ordstyrer/mødeindkalder/dagsorden, Lars D Kallestrup

Lokalebestyrer, Roald Thiim

Medlem, Søren Mathiasen

Medlem, Steen Jørgensen

Suppleant og webmaster, Kenneth Novak

Der afholdes 4 faste møder i sæsonen, jun-okt.-feb. og maj. Herudover møder efter behov.

Arbejdsopgaverne (skema)

Opdateres efter bestyrelsesmøde den 29. juni 2021