Bestyrelse og arbejdsgrupper

Bestyrelsen, sæsonen 2021/2022:

Formand, Betina Bechersdahl

Næstformand, Steen Jørgensen

Kasserer, Niels Furu

Lokalebestyrer, Søren Mathiasen

Medlem, Peter Tranto

Suppleant, Lars Hansen

Der afholdes 4 faste møder i sæsonen, jun-okt.-feb. og maj. Herudover møder efter behov.

Arbejdsopgaverne (skema)

Opdateres efter bestyrelsesmøde, efterår 2022