Bestyrelse og arbejdsgrupper

Bestyrelsen, sæsonen 2023/2024:

  • Formand, Betina Bechersdahl
  • Kasserer, Niels Furu
  • Medlem, Rasmus Guldberg
  • Medlem, Rasmus Olsen
  • Medlem, Søren Mathiasen
  • Medlem, Lars Hansen

Bestyrelsen afholder konstituerende møde i juni umiddelbart efter generalforsamlingen, jvf. vedtægter. Herudover afholdes 4 møder i sæsonen, fortrinsvis tirsdag i ulige uger. Møderne planlægges efter klubbens årshjul i august, oktober, februar  og maj samt  møder efter behov.

I klubbens ledelse og driftfunktion indgår også følgende :

  • Bestyrer af materiale og lokale, Allan Hansen
  • Sekretariatsfunktion, Peter Tranto
  • Turneringsleder, Steen Jørgensen

Beskrivelse af arbejdsopgaverne  

Opdateret 28.06.2023

Gruppe / ansvarlige Opgaver
Bestyrelsen Konstituerer sig ved 1. møde efter generalforsamlingen.

Har det overordnede ansvar for klubbens drift og sætter rammerne for sæsonens aktiviteter

Afholder minimum 4 bestyrelsesmøder i sæsonen.

Indkalder og arrangerer Generalforsamling.

Formanden

 

(Betina)

Har den primære kontakt med BTDK, DIF, DGI

Har løbende kontakt til kommunen

Har løbende kontakt med medlemmer

I praksis vil formanden uddelegere til sekretariat funktionen samt lokale-/materialeansvarlig (f.eks. på spørgsmål omkring rengøring

Kassereren

 

(Niels)

Obligatoriske opgaver:

Kontering af bilag, ugentlig

Bogføring m/afstemning, ugentlig

Betalinger, ugentlig

Budget årligt

Regnskab Å-t-d

Regnskab til revision, juni

Medlems til/afgang, løbende

Vedligehold medlems- register m/persondata

Kontingentbetalinger August/september

Sodavandsskab kontanttømning Ad hoc

CFR Medlemsindberetning, januar

Tilskudsregnskab til kommunen, marts

Sponsorfakturering/opkrævning, årligt

Tilskudsregnskab til kommunen, marts

Registrering af tilsagn fra

SparNord Fonden (MixMatch)

Kontakt med bank og kommune Løbende

Kontakt med BTDK, DIF, DGI, løbende

Kontakt med medlemmer, løbende

Lokale og materialer

 

(Allan)

Har kontakt til kommunen om problemer med varme/kulde/udsugning, manglende lys og om andre dele af lokalet.

Udfører ”viceværtfunktioner”, herunder oprydning i skabe og depot og glemte ting og sager.

Sørger for diverse indkøb

Sekretariats funktion

 

(Peter)

Støtter bestyrelsen med sekretariat opgaver (ad hoc-opgaver)

Udsender indbydelsen til sæsonstarten i samarbejde med formanden.

Styrer udlevering og opdatering af oversigt for brikker/nøgler samt kontakt til kommunen om brikkerne.

Hjælper med at sikre løbende nyheds kommunikation på hjemmeside og facebook sider

 

Ungdomsgruppen

 

(Peter, Søren, Steen og Lars)

Fastlægger trænerstruktur og bemanding

Fremsætter forslag til trænerbudget og aflønning

Har forældrekontakt (løbende)

Turneringsgruppen

 

(Lars, Steen og Peter)

Er ansvarlig for holdtilmelding, holdudtagelser og turneringsledelse og retningslinjer for det at spille på hold.

Arrangerer klubmesterskaber og ranglisteturnering.

Koordinerer med sekretariatsfunktionen

60+ gruppen

(Niels)

 

Har ansvaret for driften af 60+erne på alle niveauer.
Sociale arrangementer og medlemspleje

 

(Søren)

 

Ved sæsonstart afklares klubbens tilbud til senior træninger, herunder tilbud til torsdagsholdet – nye spillere under serie 2 niveau.

Kan eventuel koordinere klubture og ture til eksterne bordtennisarrangementer/-stævner. Men som udgangspunkt skal medlemmer selv tage ansvar for herfor. 

 

Kan eventuel stå for at arrangere hyggearrangementer udenfor klubben, eks minigolf, stegt flæsk hos Allan og hvad fantasien ellers kan finde på samt arrangementer, som kan skabe gode relationer mellem de forskellige spillergrupper i klubben (eksempelvis sandpapirs turnering) 

MixMATCH

 

(Betina)

Initierer planlægning for årets MixMACTH

Nedsætter projektgruppe og uddelegerer ansvar og opgaver

 

Diverse opgaver Vand og øl – indkøb og administration (Lars Hansen)

Hjemmeside og Facebooksider
ansvarlig for indhold og struktur(Betina og Peter)

Pressekontakt
 (Betina og Peter indtil, der findes en ansvarlig)

Sponsorer – ansvarlig for sponsor kontakt (Niels)