Retningslinjer for ranglisteturnering 2018/2019

20161117_193601

Torsdagspuljerne

Ranglisteturneringen 2016/2017

Reglerne

Turneringen afvikles i puljer a 6 spillere. Der spilles alle mod alle i puljerne.

Turneringen spilles med 3 puljer om mandagen og 2-3 puljer om torsdagen. Der er op- og nedrykning mellem puljerne – også mellem de puljer, som ligger på to forskellige dage.

Runderne starter kl. 19:15. Man skal være klar til start til tiden. Kommer man for sent = at spillet er startet, så kan man ikke deltage i runden. Man skal således være fysisk til stede ved puljestart!

Hver 2. mandag (lige ugenumre) spilles pulje A, B og C

Hver 2. torsdag (lige ugenumre) spilles pulje D, E og F (ved afbud kan gruppe E og F slås sammen).

Spillerækkefølgen i puljerne skal følges.

Efter hver runde:

Nr. 1 rykker altid en pulje op og nr. sidst rykker altid en pulje ned.

Ved afbud har eventuelle ekstra nedrykkere normalt fortrinsret til pladsen, med mindre der skal indsættes en stærkere spiller – ellers tildeles den nr. 2 fra gruppen nedenunder.

Indplacering af afbuds-spillere kan betyde flere nedrykkere end den sidst placerede.

Hver pulje spiller på 2 borde. Med en beregnet tid på 20 minutter pr. kamp vil sidste kamp være færdigspillet senest kl. 22:00 – bortset fra A gruppen, der spiller lange kampe!

Pointgivning:

A 50-48-47-46-45-44

B 42-40-39-38-37-36

C 34-32-31-30-29-28

D 26-24-23-22-21-20

E 18-16-15-14-13-12

F 10-08-07-06-05-04

Pointtildelingen følger ovenstående i den rækkefølge, spillerne placerer sig sammenlagt.

De 4 dårligste placeringer fratrækkes i den samlede stilling.

Startlisten og afbud til ABC grupperne:

Startlisten til hver runde fremgår af hjemmesiden.

Startlisten opdateres løbende ved afbud.

Eventuelt afbud skal meldes senest dagen før runden spilles.

Akut afbud på kampdagen accepteres dog senest inden kl. 12:00 (så at der er tid til at indkalde en anden spiller). Ved senere afbud rykkes man en pulje ned.

Afbud skal under alle omstændigheder meldes for at holde pladsen i puljen.

Denne rettighed annulleres dog ved to eller flere afbud i træk.

Udeblivelse/spiller ikke færdig:

Hvis men ikke har meldt afbud jvnf. ovenstående, så betragtes det som en udeblivelse. Konsekvensen er, at man rykkes en pulje ned og at man ikke kan rykke op igen i den efterfølgende runde!

Dette gælder også, hvis man forlader en pulje og dermed ikke har spillet alle kampene.

Nye spillere:

Nye spillere starter nedefra, dog kan en spiller indplaceres højere, hvis pågældendes spillestyrke er til det.

Turneringsleder:

Turneringslederen indkalder til runderne og modtager afbud. Det er op til turneringslederen at bestemme startlisterne alt efter sidste runder placeringer, afbud og begrundelse for afbudene.

Opdateret den 09-04-2019.