Retningslinjer for ranglisteturnering 2019/2020

Ranglisteturneringen 2021/2022

Retningslinjer

Turneringen (A B C grupperne) afvikles i 3 puljer a 6 spillere. Der spilles alle mod alle i puljerne.

Der er op- og nedrykning mellem puljerne.

Runderne starter kl. 19:15. Man skal være klar til start til tiden. Kommer man for sent = at spillet er startet, så kan man ikke deltage i runden. Man skal således være fysisk til stede ved puljestart! – eller have givet besked om, at man er blevet forsinket.

Hver 2. mandag (lige ugenumre) spilles de 3 puljer. Spille-rækkefølgen på puljerne skal følges.

Efter hver runde:

Nr. 1 rykker altid en pulje op og nr. sidst rykker altid en pulje ned.

Ved afbud har eventuelle ekstra nedrykkere fortrinsret til pladsen – ellers indsættes nr. 2 fra gruppen nedenunder.

Indplacering af afbuds-spillere kan betyde flere nedrykkere end den sidst placerede.

Hver pulje spiller på 2 borde. Med en beregnet tid på 20 minutter pr. kamp vil sidste kamp være færdigspillet senest kl. 22:00 – bortset fra A gruppen, der ofte spiller lange kampe!

Pointgivning:

A 50-48-47-46-45-44

B 42-40-39-38-37-36

C 34-32-31-30-29-28

D 26-24-23-22-21-20

E 18-16-15-14-13-12

F 10-08-07-06-05-04

Pointtildelingen følger ovenstående i den rækkefølge, spillerne placerer sig sammenlagt i  puljerne.

De 4 dårligste placeringer fratrækkes i den samlede stilling.

Startlisten og afbud til ABC grupperne:

Startlisten til hver runde fremgår af hjemmesiden.

Startlisten opdateres løbende ved afbud.

Eventuelt afbud skal meldes senest dagen før runden spilles.

Akut afbud på kampdagen accepteres dog senest inden kl. 12:00 – så der er tid til at indkalde en anden spiller. Ved senere afbud rykker man en pulje ned.

Afbud skal under alle omstændigheder meldes for at holde pladsen i puljen.

Denne rettighed annulleres dog ved to eller flere afbud i træk.

Ranglisten er forbeholdt for dem, der spiller holdkampe.
Tilkalde-spillere
Hvis der er ledige pladser (grundet afbud fra de faste spillere), så kan ”tilkalde-spillere” sættes ind.
Tilkalde-spillere er dem, som ikke spiller fast med i ranglisten, og som med kort varsel kan træde til. Tilkaldelisten styres af Peter.

Indsættes en ikke-tilmeldt spiller som reserve ved akut afbud, tæller spilleren ikke med i op- og nedrykning og i pointberegningen!

Udeblivelse/spiller ikke færdig:

Hvis man ikke har meldt afbud jvf. ovenstående, så betragtes det som en udeblivelse. Konsekvensen er, at man rykkes en pulje ned, og at man ikke kan rykke op igen i den efterfølgende runde!

Dette gælder også, hvis man forlader en pulje og dermed ikke har spillet alle kampene.

Nye spillere:

Nye tilmeldte spillere starter nedefra, dog kan en spiller indplaceres højere, hvis pågældendes spillestyrke er til det.

Kvalifikation til C gruppen

Torsdagen inden en runde spilles en kvalifikationsturnering, vinderen af denne rykker op i C gruppen. Eventuelle reserver kan hentes fra denne turnering.

Deltagere i kvalifikationen er de fremmødte spillere.

Turneringsleder:

Turneringslederen indkalder til runderne og modtager afbud. Det er op til turneringslederen at bestemme startlisterne alt efter sidste rundes placeringer, afbud og begrundelse for afbuddene.

Opdateret den 04-10-2021.