Retningslinjer for ranglisteturnering 2022/2023

Retningslinjer

Ranglisteturneringen 2022/2023

Turneringen afvikles i 3 grupper (A-B-C) a 8 spillere.

Deltager i turneringen er medlemmer, som har betalt kontingent i forhold til de forskellige kontingentsatser, der er i klubben. Altså, har man betalt kontingent, så kan man spille med!

Der er op- og nedrykning mellem grupperne.

Runderne starter kl. 19:15. Man skal være klar til start til tiden. Kommer man for sent = at spillet er startet, så kan man ikke deltage i runden. Man skal således være fysisk til stede ved kampstart! – eller have givet besked om, at man er blevet forsinket.

Grupperne spilles hver 2. mandag i lige uger (A og B) og hver 2. torsdage i ulige uger(C).

Spillesystem

Mandage spilles A og B gruppen, mens C gruppen spilles torsdage, starttid kl. 19:15.

Kampene i hver gruppe spilles i 2 puljer med 4 spillere.

Efter de indledende puljer spilles der videre i to slutpuljer, hvor nr. 1 og 2 spiller om placeringerne nr. 1-4, mens nr. 3 og 4 spiller om placeringerne nr. 5-8. I slut-puljerne tages resultatet af indbyrdes kamp fra de indledende puljer med over. Hver spiller får således 5 kampe.

De to grupper får henholdsvis bord 1-3 og 4-6. Grupperne skiftes til at spille på bord 1-3 og 4-6

Fordeling af spillerne i de to indledende puljer

  • Pulje 1, 1+4+5+oprykker
  • Pulje 2, 2+3+6+7

Kampene i hver gruppe spilles i 2 puljer med 4 spillere. Nr. 1 og 2 i de to puljer spiller om placeringerne nr. 1-4, mens nr. 3 og 4 spiller om placeringerne nr. 5-8.

Efter hver runde:

Nr. 1 rykker altid en gruppe op og nr. sidst rykker altid en gruppe ned.

Ved afbud har eventuelle ekstra nedrykkere fortrinsret til pladsen – ellers indsættes nr. 2 fra gruppen nedenunder.

Indplacering af afbuds-spillere kan betyde flere nedrykkere end den sidst placerede.

Pointgivning:

A 50-48-47-46-45-44-43-42

B 40-38-37-36-35-34-33-32

C 30-28-27-26-25-24-23-22

D 20-18-17-16-15-14-13-12

Pointtildelingen følger ovenstående i den rækkefølge, spillerne placerer sig sammenlagt i puljerne.

De 4 dårligste placeringer fratrækkes i den samlede stilling.

Startlisten og afbud til grupperne:

Startlisten til hver runde fremgår af hjemmesiden.

Ved afbud opdateres startlisten dagen inden.

Eventuelt afbud skal meldes senest dagen før runden spilles.

Akut afbud på kampdagen accepteres dog senest inden kl. 12:00 – så der er tid til at indkalde en anden spiller. Ved senere afbud rykker man en pulje ned.

Afbud skal under alle omstændigheder meldes for at holde pladsen i puljen.

Denne rettighed annulleres dog ved to eller flere afbud i træk.

Hvis man bliver forsinket skal man ringe, så venter vi i kortere tid på pågældende.

Tilkalde-spillere

Hvis der er ledige pladser (grundet afbud fra de faste spillere), så kan ”tilkalde-spillere” sættes ind.

Tilkalde-spillere er dem, som ikke spiller fast med i ranglisten, og som med kort varsel kan træde til. Tilkaldelisten styres af turneringslederen.

Indsættes en ikke-tilmeldt spiller som reserve ved akut afbud, tæller spilleren ikke med i op- og nedrykning og i pointberegningen!

Udeblivelse/spiller ikke færdig:

Hvis man ikke har meldt afbud jf. ovenstående, så betragtes det som en udeblivelse. Konsekvensen er, at man rykkes en pulje ned, og at man ikke kan rykke op igen i den efterfølgende runde!

Dette gælder også, hvis man ikke har spillet alle kampene. Undtagelser er dog ved en klar skade!

Nye spillere:

Nye tilmeldte spillere starter nedefra, dog kan en spiller indplaceres højere, hvis pågældendes spillestyrke er til det.

Turneringsleder:

Turneringslederen indkalder til runderne og modtager afbud. Det er op til turneringslederne, p.t. Peter og Steen at bestemme startlisterne alt efter sidste rundes placeringer, afbud og begrundelse for afbuddene.

Opdateret den 01-09-2022.