Adgangsbrik og skabsnøgler – retningslinjer

Retningslinjer for adgangsbrik og nøgle

Efter beslutning/godkendelse i bestyrelsen kan enkelte af klubbens medlemmer få udleveret en adgangsbrik og nøgler til et eller flere skabe.

Betingelsen for dette er, at medlemmet har en funktion i klubben, der nødvendiggør ovenstående.

En funktion kan være:

  • Medlemskab af bestyrelsen
  • Bestyrer af lokalet og levering af vand og øl.
  • Træner
  • Vagt på et træningshold der er uden træner (eks. torsdag aften)
  • Medlem der kommer ofte og derved kan åbne/lukke døren til bordtennislokalet
  • Forælder som passer en ungdomstræning

Ihændehaveren har ansvaret for den udleverede brik/nøgle og må ikke udlevere den til anden person – uden bestyrelsens accept.

Hvis brik/nøgle bortkommer, skal bestyrelsen have omgående besked.

Hvis man ophører med at være medlem af klubben, så skal brik/nøgle leveres tilbage.

Bestyrelsens kontaktperson for tiden er Peter Tranto