Generalforsamling 2022 i Helsingør Bordtennis Klub

Generalforsamling 2022 i Helsingør Bordtennis Klub

Så er det ved at være tid til årets generalforsamling, som finder sted tirsdag den 21. juni 2022 kl. 19.00 i klublokalet på Løvdalsvej.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab og budget for det kommende regnskabsår
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson
 6. Valg af bestyrelse i henhold til § 6
 7. Valg af 1 bestyrelses suppleant
 8. Valg af 1 revisor og 1 suppleant
 9. Eventuelt
 • Bestyrelsens beretning udsendes inden mødet skriftligt via E-mail til klubbens medlemmer. Kan også via links findes i de to lukkede FB-grupper og på hjemmesiden.
 • Indkomne forslag i henhold til punkt 4 skal være klubbens formand i hænde senest 2 uger før datoen for generalforsamlingen.
 • På valg til bestyrelsen er: Roald Thiim (modtager ikke genvalg), Steen Jørgensen, Søren Mathiasen og Peter Tranto (de tre sidstnævnte modtager genvalg).
 • Klubben er vært ved øl og vand under generalforsamlingen.

 

Link til vedtægterne: http://helsingorbordtennis.dk/?page_id=34

På bestyrelsens vegne, Peter Tranto

Udsendt via e-mail den 30. maj 2021 til alle registrerede medlemmer. Kan også ses på hjemmesiden og klubbens Facebook sider.