Bestyrelsens beretning 2022

Bestyrelsens beretning 2022

På seneste generalforsamling blev det vedtaget, at beretningen er bestyrelsens og ikke formandens. Udover bestyrelsens indlæg er der et indlæg fra den ansvarlige for 60+’erne, Troels Nyborg.

Generelt

Det har været en lidt underlig sæson, som vi nok må konstatere, i høj grad har været præget af Covid-19. Vi ser frem til næste sæson, hvor vi håber på flere initiativer i forhold til sociale arrangementer samt deltagelse i stævner og turneringer.

Udadtil har det på seniorfronten set rigtig godt ud. Vores 1. hold spillede en fantastisk sæson og rykkede op i 2. division. Vi havde fra sæsonstart styrke til at stille to serie 1 hold og to serie 2 hold, og vi sluttede sæsonen med en oprykning til Øst serien for 2. holdet, mens 4. holdet var lige ved at rykke op i serie 1. Selvom vi måtte trække 5. holdet grundet langtidsskader og udfordring med spillere, som kom i Covid-19 karantæne – så er præstationerne fra alle hold mere end godkendt, læs mere herom under afsnittet for ”Det Sportslige”.

For første gang i lang tid har vi ikke haft noget serie 3 eller serie 4 hold. Vi har de seneste år set en gradvis nedgang i antal spillere i seniorafdelingen, som passer til dette niveau.  Fællesskaber har det med at søge derhen, hvor det giver mening, og vi må nok konstatere, at det for de få tilbageværende serie 3 spillere har givet større mening at flytte til Fredensborg, da der er flere spillere på samme niveau at træne med. Vi har muligvis grobund i Helsingør til at stille et serie 4 hold i næste sæson med hjælp fra 60+’er spillere, da vi ser, flere har styrke til dette. Vi synes, at det er hyggeligt at være repræsenteret i serie 4, og dermed jævnligt at få besøg af ”gode gamle kendinge” fra de andre klubber.

Rent stævnemæssigt har deltagelsen været tæt på nul, men dette må vi desværre nok tilskrive Covid-19 situationen. Et par seniorer har deltaget i sæsonens stævner og det samme hos ungdommen. Vi forventer, at interessen og muligheden vender stærkt tilbage i næste sæson.

Internt har ranglisterne kørt som det plejer. Der har desværre ikke været så stor deltagelse i ungdomsturneringen, men det kan vi nok tilskrive, at der ikke har været så mange spillere, som der plejer. Der har derimod været god interesse hos seniorerne for at spille med hver 2. mandag. Der har været en del afbud til de enkelte turneringer, men generelt er det forløbet tilfredsstillende for senior gruppen. Hvad der ikke er tilfredsstillende er, at der er for megen uro med råben under spillet. Sammen med den dårlige akustik er dette problemer, som der må gøres noget ved!

Afslutningsvis for dette afsnit må vi beklageligvis komme med et opråb: Klubben har alt for mange nydere og for få udbydere til klubbens daglige virke. Og det kan ikke blive ved med at gå. Nogen at klubbens medlemmer må her tage skeen i den anden hånd og gå fra at være passive (nydere) og til at være aktive (udbydere). Ellers kan vi ikke opretholde klubben på det niveau, som det hidtil har været.

Vi har desværre set, at flere af de aktive i det daglige arbejde mere eller mindre har mistet lysten til at fortsætte. Roald stopper i bestyrelsen og som materialeforvalter. Søren og Steen stopper som trænere på samme niveau som tidligere. Peter fortsætter et år endnu som menigt bestyrelsesmedlem (hvis han bliver genvalgt), men stopper som formand. Lars stopper i bestyrelsen, da Oscar skifter klub til næste sæson. Steen og Søren er på valg og modtager genvalg. Det betyder, at vi mangler to bestyrelsesmedlemmer, afløserne skal så vælges på generalforsamlingen.

Der skal lyde en stor tak til både Roald og Lars for deres indsats i klubben.

Så nu skal ærmerne smøges op og klubben skal bringes tilbage til tidligere niveau.

/Betina og Peter

Økonomi

Medlemmer og medlemsgrupper sæson 21/22

Ungdom Seniorer 60+ I alt
Primo 30 47 52 129
Tilgang i sæson 5 5 5 15
Afgang i sæson 3 13 2 18
Ultimo 32 39 55 126

 

Medlemsantallet udviklede sig bedre end det var frygtet ovenpå Corona-nedlukningerne, så antallet af medlemmer ved sæsonens udgang næsten er på niveau med sidste år.

Alt i alt har klubben en sund økonomi. Der er råd til at afholde de nødvendige udgifter, til trænere og diverse tilskud til turneringsdeltagelse for de unge m.m. Ligeledes har der i år været mulighed for at klubben kunne give en klubtrøje til seniorer og 60+’ere, der har ønsket det. De unge vil få tilbudt en klubtrøje i den nye sæson.

Alle klubbens sponsorer har valgt at fortsætte deres støtte i denne sæson, hvilket også er med til at styrke klubbens økonomi.

Salg af øl og vand udviser et mindre overskud, det er positivt, idet omfanget af svind nu synes reduceret.

Desværre oplevede klubben i år at blive udsat for et digitalt tricktyveri. Omkostningen ved denne ubehagelige oplevelse var ca. 21.000 kr. I samråd med klubbens revisor har vi iværksat tiltag, der vil forhindre den type af tab i fremtiden.

Tabet ved svindelen svarer stort set til det driftsmæssige underskud, der er realiseret i sæsonen. Uden dette tab, ville indtægter og udgifter have balanceret som budgetteret. Men som nævnt er klubbens økonomi og likviditet sund, og vi kan tage fat på den nye sæson med kendte og gerne nye aktiviteter.

/ Niels

Lokalet

Hermed et resume, hvad jeg som materielforvalter har beskæftiget mig med i det forløbne år.

Udover at rydde op, både i skabene, og ikke mindst ovenpå skabene, hvor der bliver smidt, eller måske glemt sportstøj, håndklæder, sko, overtøj og drikkedunke. Disse ting får lov til at ligge og flyde ovenpå skabene i ca. en måned, hvorefter det bliver lagt ind på depotet. Her kan disse ting så ligge i flere måneder, uden der er nogen, der savner noget, hvorefter samtlige effekter bliver smidt ud. Hvorfor er der ingen, der mangler disse ting, af ikke helt ubetydelig værdi???

Nu til noget helt andet:

Det har nogle gange været nødvendigt at kontakte vores rengøringsselskab med hensyn til manglende rengøring i vores lokale. Det har så hjulpet, indtil næste gang.

I en længere periode har der været uorden i vores låseanordning til lokalet. Denne blev langt om længe udskiftet. Der er blevet udskiftet de defekte blå indgangsbrikker, samt indkøbt nøgler.

Der er nu ophængt affaldssække til tomme dåser. Disse bliver nu kørt på affaldspladsen.

Vi har talt om at lydisolere loftet i bordtennislokalet. Dette har intet at gøre med, at man nu må råbe højere!!!

Vores lokale trænger også snart til at blive malet m.v., og det er her vores medlemmer kan komme på “banen”, som Peter ved flere lejligheder har efterlyst. Jeg kunne også godt tænke mig, vi finder en løsning på, at man ikke tager tasker, sko og overtøj med ind i bordtennislokalet. Efterhånden er der ikke plads til OS.

Der har i løbet af vinteren været problemer med varmen i lokalet. Jeg har ved flere lejligheder haft den ansvarlige fra kommunen ude for at måle, “se” på forholdene. Hver gang skulle det så være i orden, men…….

/ Roald.

Det sportslige

Dette indlæg handler om de eksterne turneringer, de interne er under indlæggene om ungdom og seniorer.

På stævnefronten har vi bortset fra Oscar været ret fraværende. Et par seniorer og ungdomsspillere har deltaget, men derudover har der ikke været den store interesse. Der mangler jo også de traditionelle ØBTU-mesterskaber og afløserne enten mangler eller var ikke spiselige nok (Tåstrup).

Ved Ungdoms DM i Ribe spillede Oscar og makker sig i drenge doublefinalen, hvor det blev til sølv. Det er vist længe siden, at klubben har vundet medalje ved et DM. Tillykke med det, Oscar.

Ved Veteran DM tog Betina sig for at retterne med DM-guld i Damesingle og Mixdouble (med Henrik Vendelbo) og sølv i damedouble. Det var i Veteran 50 kategorien. Også tillykke til Betina.

I holdturneringerne var vi meget mere synlige, da vores to bedste hold begge rykkede en række op.

Førsteholdet vandt grundspillet i 3. division uden nederlag og blev nr. 2 i oprykningsslutspillet. Dermed spiller holdet i 2. division i næste sæson.

I serie 1 var vores 2. hold meget dominerende, i kreds 4 blev det til 17 sejre og kun et enkelt nederlag. Det var klart nok til at rykke direkte op i Østserien til næste sæson. Theis Andersson tabte kun en enkelt kamp i kredsen.

Ved kredskampene for serie 1 udmærkede holdet sig ved af komme i finalen, hvor modstanderen var Jægerspris. Efter et tæt opgør vandt Helsingør 8-6 og blev derfor østdanske mestre for serie 1.

Desværre måtte vi trække vores 5. hold i serie 2 og desværre havde vi ikke hold med i serie 3 og 4! 4. holdet var tæt på at rykke op i serie 1, men det blev ved ”lige ved og næsten”.

/Peter

60+erne

I denne sæson blev vi endelig frigjort af Corona ‘ens snærende bånd og vi har haft en beskeden medlemsfremgang. Fremmødet har været stigende og ligger aktuelt på ca. 20 i snit.

Vi afholdt vores årlige frokost i juni på Fairy Hill hos Erling i flot solskin med bue- og luftgeværskydning samt øksekast i haven. Prægtige alternativer til den vante og mere fredelige bordtennis, men de fleste erfarede, at det var endnu vanskeligere at ramme skiven på plænen end bordet i klublokalet.

I november havde vi et par undervisningsdage med Yael, og Bjørn deltog i BAT60+ træner-seminar i januar.

Vores deltagelse i stævner ude i byen har været meget begrænset på grund af Coronaen, men i marts deltog vi med 8 spillere i DGI’s Landmesterskaber i Vejen med stor klubsucces.

/Troels

Seniorerne 

Det er dejligt at se, at sæsonen endte helt ude af Coronaens skygge, og kunne slutte med et hyggeligt klubmesterskab.

Klubmesterskabet for åben række blev afholdt søndag den 29. maj. Det er i princippet alle klubbens medlemmer, som kan deltage, men på dagen var det kun spillere fra vores senior afdeling, som spillede op. Der var 15 deltagere i singlerækken og 7 par i doublerækken. Steen Jørgensen var den helt store primus motor, og havde lagt store kræfter i at få dagen planlagt med masser af hygge.  Rasmus Guldberg blev kåret som årets klubmester i single, og han tog også klubmestertitlen i double sammen med Rasmus Olsen. Herefter var der masser af spas og hygge på programmet. Der var ”rundt om bordet special” med lækre præmier, og selvom vi normalt ikke tolererer råb og skrig, så var det faktisk helt på sin plads i denne her aktivitet, da det blev blandet med skønne hvin og grineflip.

Vi har 39 senior spillere i Helsingør Bordtennis. Ud fra rating listen på bordtennisportalen kan vi se, at 25 spillere har deltaget aktivt i stævner og holdturneringen, og i vores egen rangliste kan vi konstatere, at vi har haft 20 aktive deltagere. Det er vores oplevelse, at denne del af seniorgruppen indgår i en meget homogen gruppe, hvor både træning og det sociale fællesskab fungerer godt. Disse spillere har også flere års erfaring med klubbordtennis, og på denne baggrund må vi også forvente, at de er meget selvstyrende og selv kan tage initiativ. Særlig Steen er meget flittig til at skrive ud i Senior Facebook gruppen omkring træning på andre tidspunkter end mandag. Vi mener, at vi er i god kontakt med denne ene del af senior gruppen, og der er også typisk et godt fremmøde herfra til GF.

Men for den anden halvdel af seniorgruppen er vi mere nysgerrige for at forstå behov og ønsker. Både Steen og Søren har stået for træning om torsdagen, som vi håbede kunne målrette den ”anden halvdel” af senior gruppen.  Men desværre har fremmødet om torsdagen vist sig at være meget svingende, og vi er derfor i tvivl om indsatsen matcher værdien.  Vi ønsker at være en klub, som har plads til alle, men da vores tilbud er baseret på frivilligt arbejde, så er det vigtigt, at vi forstår motivationen for ydelserne, hos såvel giveren og modtageren. Vi har en generel opfordring til alle seniorer om at tage del i fællesskabet og komme på banen med initiativer. Bestyrelsen er altid åben, og vi vil meget gerne i dialog med vores medlemmer omkring ideer og ønsker.

/Betina

Ungdommen.

Inden pandemien ramte DK, havde vi 4 fyldte træningshold med ungdomsspillere. Vi har pt 15-20 aktive ungdomsspillere, desværre med en pil nedad.

Vi har haft to hold tilmeldt turneringen, disse har klaret sig fint med henholdsvis en 3. Plads og en 4. Plads.

Specielt har vores talent træningshold ikke været særlig træningsparate set i forhold til tidligere, og derfor har der heller ikke været den store spillemæssige udvikling. Vi har ikke været gode nok til at få dem ud til stævner, hvilket nok også er en medvirkende årsag til at flere har mistet lysten.

Der skal fra næste sæson laves et stykke opsøgende arbejde for at få ungdomsafdeling til at blomstre igen. Det vil vi prøve på.

/Søren