Ordinært bestyrelsesmøde den 28.august 2012

Dato: 28.8.12
Tid: Kl. 19.00
Sted: Hos PT
Tilstede: Peter Tranto (PT), Jes Arder (JA) og Roald Thiim (RT)
Referent: RT.

Dagsorden:   

  • Arbejdsopgaver.
  • Hvad sker der i Helsingør Bordtennisklub i den kommende sæson.

Pkt. 1 Arbejdsopgaver

  • PT: formand, samt kontakt til ungdomsafd. hvor han korordinere trænings tider samtidig med, at han træner ungdomsspillerne.
  • JA: kasserer, samt står for ranglisteturneringen. Endvidere for lokalet, samt nøglekort.
  • RT: sekretær, samt kontakt til pensionisterne.
  • YS: Yael Schade, er suppleant i bestyrelsen, og er træner i ungdomsafd.
  • RO: Rasmus Olsen er træner i ungdomsafd.
  • LH: Lars Hansen sørger for forfriskninger i køleskabet i træningslokalet.
  • AH: Allan Hermansen kan vi rette henvendelse til i forbindelse med vores hjemmeside.

Pensionistafd.

Troels Nyborg er udpeget af pensionisterne og godkendt af bestyrelsen til at varetage “formands” posten i pensionistafd. Dette indebærer at byde velkommen til nye medlemmer, samt indsamle penge til den interne” fødselsdagskasse”. Endvidere indsamle kontingent fra de medlemmer, der ikke har adgang til netbank.

Seniorafd.

JA redegjorde for en ny ranglisteturnering, som i øvrigt blev startet den 27.8.12. Alle synes at være tilfredse, idet alle kommer til at spille med alle. Vi kommer til at spille flere kampe, så der behøver at være en smule disciplin under kampene, og særdeles med hensyn til omklædning/mødetid. Hvis vi ikke overholder det, kan det sagtens blive en midnatsforestilling.

JA fremlagde et forslag, som han tidligere har omtalt i klubben, hvilket drejer sig om, at invitere 3-4 bordtennisspillere fra Hornbæk til vores ranglisteturnering mandag aften. Meningen er, at få nyt “blod” ind, hvilket kan være til gavn for alle spillere i klubben. Vi ved endnu ikke, om man i Hornbæk synes, det er en god ide, men PT vil arbejde på sagen. Vi synes alle, at det værd at prøve.

Ungdomsafd.

PT meddelte, at det går fint, men han kunne godt tænke sig at tage imod flere nye medlemmer. Dette ville indebære, at han får brug for andre træningstider og dage til helt nye spillere.

Som noget helt nyt kunne det f.eks. være lørdag formiddag eller måske søndag.

RT lovede at fremlægge ideen i pensionistafd. Vi har tidligere, med held, gjort brug af pensionister, til at varetage opsynet/vejlede og afholde turneringer med ungdomsspillerne.

Evt.

JA oplyste, at der senere på året vil komme nye nøglekort til Løvdalsskolen. Herom senere.

PT indskærpede, at de forskellige nøglekortholdere skulle huske at låse døren til træningslokalet når man har benyttet dette.

Der er netop nu udskiftet net på alle bordene, og der er ingen grund til at disse bliver ødelagt af “fremmede”.

Roald.