Ordinært bestyrelsesmøde d. 3. maj 2012

Dato: 3. maj 2012
Tid: 19.00
Sted: Hos Peter Tranto
Tilstede: Peter Tranto (PT), Jes Arder (JA), Allan Hermansen (AH), Yael Schade (YS), Rasmus Olsen (RO). YS+RO kun under pkt. 1
Afbud: Knud Krogslund

Dagsorden

 1. Ungdomstræning og andre aktiviteter i næste sæson
 2. Generalforsamling 2012
 3. Økonomi
 4. Evt.

Pkt. 1 – ungdomstræning og andre aktiviteter i næste sæson
YS og RO deltog som trænere under dette punkt på dagsordenen og forlod derefter resten af mødet.

PT indledte dette emne med nogle iagtagelser:

 • HBTK har et problem med at fastholde ungdomsspillere fra ungdom til seniorer. Det betyder at der ikke kommer “friske kræfter” til vores holdturnering i seniorrækkerne. Det er et problem på længere sigt.
 • Ungdomsspillere stopper i deres udvikling og bliver ikke bedre
 • Vi mangler lidt frivillig arbejdskraft, f.eks.at bruge ungdomsspillernes forældre

Det blev en længere debat med inddragelse af trænernes synspunkter. Disse idéer blev lagt fast:

 • Der skal laves sociale arrangementer for ungdomsspillerne, 2 til 5 pr. sæson. Med inddragelse af forældre. F.eks. spisning og overnatning i klubben, udflugt til Michael Maze træning
 • Træning flere gange om unge, herunder at der dannes et talenthold. Udtagelse til talentholdet foretages af YS, RO og PT. Træning af talentholdet kan ske ved gæstetrænere udefra. PT og YS tager kontakt til flere. Deltagelse på talentholdet kunne f.eks. koste 200 kr. ekstra pr. år.
 • YS fik mandat til at starte et udvalgsarbejde med inddragelse af forældre til at udtænke flere sociale arrangementer. Klubben støtter med økonomi.
 • RO tager træningen en gang pr. uge
 • Ungdomsholdene opdeles i Begynder 1+2 (ved YS), Øvede (ved RO) og Talent (ved gæstetræner hver 2. mandag). Ranglisteturneringen fortsætter hver anden mandag (ved PT).

Der laves en samlet udmelding fra bestyrelsen i starten af sæsonen 2012/2013.

Pkt. 2 – Generalforsamling
Dato for generalforsamling blev sat til mandag d. 11. juni 2012. PT indkalder. AH meddelte at han ikke modtager genvalg til bestyrelsen. Flere andre kandidater blev nævnt, og JA vil tage kontakt til dem. Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde d. 7. juni vedr. generalforsamling.

Pkt. 3 – Økonomi
JA fremviste status for klubbens økonomi og redegjorde for enkelte punkter. Der forventes et pænt overskud, hvor der tidligere var budgetteret med et underskud.

Pkt. 4 – Evt.
JA redegjorde for overvejelser vedr. seniorranglisten. Skulle reglerne laves om? Det er et problem for nogle af seniorerne at ranglisten ofte slutter sent. Skal vi have en ranglistepokal i stedet for pengepræmier.

Der blev intet besluttet.

Næste møde er aftalt til d. 7. juni 2012. AH indkalder.