Ordinært bestyrelsesmøde d. 19. maj 2011

Dato: 19.05.2011
Tid: 18.30
Sted: Hos JA
Tilstede: Jes Arder (JA), Knud Krogslund (KK), Peter Tranto (PT), Allan Hermansen (AH)
Referent: AH

Dagsorden

  1. Klublokale
  2. Regnskab
  3. Trøjer
  4. Låsning af dør til klublokalet
  5. Evt.

1. Klublokale
Renoveringsprojektet
KK forespurgte til status på fortsættelsen af renovering af klublokalet. PT orienterede om at ansøgningen om tilskud til materialer for øjeblikket er sat i bero hos kommunen, da det hører under skole- og fritidsforvaltningen og ikke sportsudvalget. JA orienterede om at en tidligere ansøgning til HSU vedr. tilskud til materialer endte i et afslag. Lige nu ser det ud til at renoveringen ikke kommer til at foregå i den kommende sommerpause.

Uautoriseret brug af klublokalet
Bestyrelsen har konstateret ved flere lejligheder at tidligere medlemmer i klubben stadig spiller i klubben på forskellige tidspunkter. Adgangen er sket ved at nuværende medlemmer med adgangskort har åbnet klublokalet. Bestyrelsen kan ikke acceptere dette og PT tager kontakt til de involverede medlemmer (navne er kendt af bestyrelsen).

Det er endvidere kommet til bestyrelsens kendskab at flere af klubbens medlemmer har afholdt et påskearrangement i klubbens lokaler.

Bestyrelsen skal hermed indskærpe at det er muligt at afholde et planlagt arrangement i kluklokalet, men at man skal henvende sig til bestyrelsen før det finder sted. Uautoriseret lån af lokalet på denne måde kan ikke accepteres af klubben.

2. Regnskabet
JA gennemgik det foreløbige regnskab, som det skal fremlægges på den kommende generalforsamling. Der mangler fortsat lokaleleje samt medlemstilskud. JA har rykket for lokalelejen. Bestyrelsen godkendte det foreløbige regnskab.

3. Trøjer
JA fremviste eksempel på den kommende sæsons nye klubtrøje, inkl. tryk. Prisen bliver 225 pr. stk . inkl. tryk af klublogo samt spillernavn på ryggen. Prisen bliver lidt lavere end forventet, da vi kan nøjes med 1-farve tryk. JA prøver at få BTEX (leverandøren) til at fremsende nogle eksemplarer, så de kan fremvises til den kommende generalforsamling. Det er forventningen af der vil blive bestilt trøjer 2-3 gange i løbet af sæsonen. JA vil skaffe en pris på shorts også.

PT vil forsøge at skaffe en trøjesponsor til ungdomsspillerne, så de alle kan få en trøje.

4. Låsning af dør til klulokalet
JA har konstateret ved flere lejligheder at døren til klublokalet har været ulåst. Dette kan formentlig skyldes at den skal have en speciel behandling, som der hermed gøres opmærksomt på: Når døren er smækket og adgangskortet har været forbi kortlæseren, skal døren smækkes en gang til.

AH vil fremstille en vejledning til placering ved kortlæseren.

5. Evt.
KK oplyste at pensionistafdelingen holder afslutning d. 6. juni.