Formandens beretning

Formandens beretning for Helsingør Bordtennis Klub, sæsonen 2013/2014

Med udgangen af nuværende sæson er tiden inde til den årlige ordinære generalforsamling. Og dermed også formandens skriftlige beretning, jvf. klubbens vedtægter.

De sidste par sæsoner har beretningen været meget lang, da den indeholdt – meget detaljeret – hvad der var sket i klubben i sæsonens løb. Denne beretning (2233 ord) vil være noget kortere, idet den er mere generel og ser på klubben i den forløbne sæson oppefra – og giver mit bud på klubben i den kommende sæson.

Vi har en god hjemmeside, hvor der kommer et væld af nyheder, om hvad der sker i klubben. Jeg vil henvise til at man minimum en gang om ugen bevæger sig ind på hjemmesiden og holder sig orienteret. Vi har også en Facebook side, hvor der også er muligheder for at komme med indlæg og kommentarer. Brug den også!

Vi er en klub med omkring 85 medlemmer, fordelt på ungdomsspillere, seniorspillere og pensionister. Det er et sundt tegn for bordtennissen i Helsingør og omegn at vi har en stor ungdoms- og pensionistafdeling. Men vi vil også gerne have en lige så stor seniorafdeling. Der er kommet enkelte nye seniorer til, og dem skal vi have nogle flere af. Mange spiller bordtennis uden for klubben, og det er en meget god ting, men nogle af dem vil vi gerne have ind i klubben, så at vi udover ”stjernerne” også har en flok ”næsten stjerner”. Eksempler på dette 3 x J = Jan, Jesper og Joachim. Det har været en positiv oplevelse at få dem ind i klubben

Bestyrelsen
Vi har i sæsonens løb kun afholdt to bestyrelsesmøder, Vi har nogle sæsoner kørt den ordning, at opgaverne blev fordelt på det første bestyrelsesmøde, og at den der påtog sig opgaven udførte den stort set uden indblanding fra bestyrelsen. Et minus ved dette har været, at bestyrelsen ikke har haft mulighed for at følge med i, hvorledes opgaverne bliver udført og derfor heller ikke har haft mulighed for at være orienteret eller kunnet regulere, hvor det var nødvendigt. Det har givet lidt utilfredshed hist og pist.
Bestyrelsen vil derfor i den kommende sæson afholde minimum to bestyrelsesmøder ud over de traditionelle møder før sæsonstarten og før generalforsamlingen.

Her inden generalforsamlingen har jeg fået en tilbagemelding på, at to af de nuværende bestyrelsesmedlemmer ikke ønsker at fortsætte i bestyrelsen. Kasserer Jes Arder har meddelt, at han trækker sig, så vi skal derfor vælge en ny kasserer. Jeg har allerede annonceret efter en interesseret til at tage sig af posten, så jeg håber at bestyrelsen kan opstille et medlem, som vil overtage kassererposten.
Ligeledes har Yael Schade meddelt, at hun trækker sig, da hun ikke finder, at der sker nok rent bestyrelsesmæssigt. Måske fortryder hun, når hun læser denne beretning, vi får se!

Lokalet
Vi har nu en hel sæson spillet i vores flotte nyrenoverede lokale med rigtigt bordtennisgulv og med helt nye borde. Alle har været glade for dette – og ikke kun medlemmerne – vores gæster har rost vores lokale og især gulvet, som er perfekt til at spille bordtennis på. Så igen skal der lyde en stor tak til Jes Arder, for den store indsats, han har ydet.
For at lokalet fortsat kan være i samme stand, så må alle medlemmer have den fornødne selvjustits. Det har efter min mening foregået godt og medlemmerne er flinke til at passe på det også ved at gribe ind, hvis nogen går over stregen. Det er ikke kun nogle få – f.eks. bestyrelsen – der skal gå at lege ”politibetjente”, alle skal være med til at passe på.

Det daglige liv i klubben
Det skal være hyggeligt at komme i klubben, og det vil bestyrelsen sætte meget højt. Hos pensionisterne er hygge i højsædet. Det sociale samvær går hånd i hånd med det at spille bordtennis og begge dele er pensionisterne gode til. Der er også blevet lagt mærke til dem, de har været i TV og optræder ofte på Helsingør Dagblads sider. Så de kan bare det der – læs mere i afsnittet om pensionisterne.
Vi er mange medlemmer og hver især kommer med deres opfattelse af, hvad de gerne vil have ud af at være medlem af klubben. Det gælder derfor om at dele sol og vind lige, så at alle er tilfredse. Omvendt gælder det også for medlemmerne at acceptere, at der må være nogle få regler for at styre mangfoldigheden.
Hovedformålet med at komme i klubben er at spille bordtennis. Og det betyder, at når man er ude ved de 6 borde, så spilles der bordtennis. Alle ikke-bordtennis aktiviteter hører derfor ikke hjemme på spillepladsen. Vil man snakke om vejr og vind, så foregår det i sofagruppen, selvfølgelig med hensyntagen til dem der spiller på bord 1. Dette har jeg lovet flere at skrive i beretningen og er i øvrigt selv helt enig i det!

Jeg synes vi skal fortsætte med vores forældredage, som Yael så småt har sat i gang – og udvikle idéen lidt videre. En tur ud af huset synes jeg også vi skal holde fast i. Evt. skal vi tage af sted lidt flere gange til relevante bordtennisbegivenheder.
Der har også været talt om at starte noget forældre/søskende bordtennis et par søndage om måneden, hvor ”hele familien” kan komme og spille. Vi har ret mange interesserede forældre i klubben, som støtter op omkring deres børn, så måske vil det være sjovt selv at spille. Vi har jo lokalet ledigt.

Det sportslige – holdturnering
Det blev til to holdmesterskaber i ØBTU’s holdturnering.

Vort førstehold forblev i 2. division efter en god slutspurt og serie 1 holdet placerede sig i den bedste halvdel i kredsen. Serie 4 holdet nåede atter til kredskampene efter en 2. plads i kredsen og det blev igen igen til en bronzemedalje.
Damerne vandt det ene ØBTU mesterskab og Inger var på det vindende hold for 3. sæson i træk.
Det var vort yngre drengehold, som vandt det andet ØBTU mesterskab med 13 sejre og et enkelt nederlag. Junior B holdet blev nr. 3 i kredsen efter en god holdindsats.
I veteran DT blev det bronze i Veteran 50.

I næste sæson regner vil med at have to serie 4 hold og hos ungdommen et drenge østsserie hold og 2-3 andre ungdomshold. Og selvfølgelig de samme hold som i denne sæson.

Det sportslige – stævner
Ved mesterskaber og åbne stævner fik klubbens spillere rigtig mange gode placeringer. Hvis vi lægger alle medaljeplaceringerne sammen for ungdoms- senior- og veteranmesterskaberne for ØBTU, så blev Helsingør den bedste klub og klubben fik pokalerne ved senior- og veteranmesterskaberne som mest vindende klub.
Det blev til danske mesterskaber i veteran 75 til Per Mølholm og veteran 80 til Jørn Kjeldmand og i veteran 40 mixdouble til Anja Bech (sammen med Henrik Vendelbo). Derudover fik vore spillere flere østdanske mesterskaber og mange medaljer, så rent mesterskabsmæssigt var det en flot sæson.

Vore spillere deltog også ved flere åbne stævner i denne sæson og fik også mange gode placeringer. Men det nok fineste resultat stod Felipe Matarese for, da han vandt Top 12 rækken for Danmarks bedste puslingespillere. Det var stærkt at vinde så mange kampe over de bedste puslinge. Og står ros til farmand Roberto for sit engagement og sin aktive indsats for at få Felipe op på et så højt niveau.

Ved pointstævnerne havde vi igen mange spillere med og de klarede sig virkelig godt. Ludvig Stieler vandt ved finalestævnet i Valby hallen mesterskabet i den bedste række, og det var en flot præstation. Theodor Stenbjerggaard og Felix Thygesen fik en delt 3. plads i Pointjagtens bedste række.

For første gang i flere år havde vi Marc og Felipe med ved ungdoms DM i Roskilde. Så dermed er vi startet på at deltage i DM og målet er naturligvis også at være med til at præge det.

I næste sæson fortsætter vi med at deltage i så mange stævner som muligt og målet er, at vi forbedrer vore gode resultater fra denne sæson.

Pensionisterne

Pensionistafdelingen har haft en forrygende sæson 2013/14 fortæller Troels Nyborg.

Vi har øget antallet af medlemmer med 10 til nu 41. Mest markant er det, at antallet af kvindelige medlemmer nu steget til 5. Årets tilgang har været med til at bringe gennemsnitsalderen ned til 71,7 år.

Tilgangen er blandt andet kommet af aktiv markedsføring fra vor side, bl.a. fra vor deltagelse i efterårets Sportsfestival for seniorer i Helsingørhallen, fra artikler i Helsingør Dagblad, samt ikke mindst 4 minutters indslag i TV Lorrys Søndagsmagasin her i februar. TV indslaget omfattede såmænd også en prøve på medlemmernes (manglende) sangkunst under vores forsinkede julefrokost, der blev afholdt på Hotel Marienlyst aftenen før.

I april deltog 10-12 medlemmer i et 60+ Doublestævne i Hillerød. Hvis vi ser bort fra vore licensspillere, der også deltog her, er det nyt for os at prøve kræfter med andre klubbers spillere. Selv om resultaterne generelt var skuffende, var oplevelsen rigtig positiv, og vi vil gerne med i sådanne arrangementer fremover.

I maj forsøgte vi endnu en nyskabelse, idet vi under ledelse af Peter Tranto afholdt vellykkede klubmesterskaber i både Single og Double. Lad det blive en tradition med sådan en årlig kamp fremover!

Ungdommen

Vi har efterhånden fået en flot stor ungdomsafdeling og et rigtig godt spillermateriale. Vi har mange talenter, og der er meget at arbejde med. Klubbens børn og unge har også et rigtig godt sammenhold, og er gode til at bakke hinanden op. Heldigvis er ungerne rigtig gode mod hinanden, og det synes jeg skal blive ved med at være en værdi i HBTK. Man kunne evt. have en pokal/præmie for bedste kammeratskab.

Vi har haft flere trænere til ungdomsholdene. Yael har taget sig ar træningen på onsdage for de to træningshold for øvede spillere og har sammen med Samuel haft startholdet for helt nye spillere. Samuel har haft træningen om fredagen for de nyeste spillere. I takt med at Felipe Matarese har haft succes som spiller, så har hans far Roberto også været interesseret i at give sit bidrag til træningen, mest det fysiske.
Til vores bedste spillere – talentholdet – har vi haft Søren Andersen som betalt træner. Så vi har rent trænermæssigt været godt besat i den forløbne sæson.
Der skal lyde en tak til vore ungdomstrænere for deres store indsats, hvilket klart har højnet niveauet for mange af vore ungdomsspillere.

Her i den nye sæson forestiller jeg mig at vi holder fast i vores 3-trins træningshold, begynder-, øvede- og talenthold. Der vil ultimo juli blive sendt besked ud om, hvilket træningshold, man er kommet på, hvilket træningsprogram, der skal trænes efter og hvem der skal være træner på de forskellige hold.
Vores bedste spillere vil vi forsøge at få udviklet rent bordtennismæssigt, så de lærer at udføre slagene endnu mere korrekt, og at de får sammensat deres spil, så de får mest mulig gavn af det, de er gode til.

Jeg vil derfor lægge op til i bestyrelsen, at vi skal have en debat om, hvordan vi sørger for, at der er mere prestige i at være træner i klubben. Ud over uddannelse tænker jeg også på at værdsætte trænerne med f.eks. nogle goder, der gør det attraktivt at være træner. Trænere har faste ”arbejdstider” og kan derfor ikke udføre deres arbejde på andre tidspunkter.

Ranglisteturneringer for A-B-C grupper vil vi fortsætte med, da det virkelig har været godt. Det giver spillerne kamptræning til gavn for sæsonens holdkampe og stævner.
De 3-4 bedste spillere skal måske have lov til at spille med i senior ranglisteturneringen, hvis de gerne må komme sent i seng, men det vender vi tilbage til.

I holdturneringen skal vi have mere end 2 hold med. Vi skal nok også sørge for at tilmelde dem i relevante rækker, da det ikke vil være godt at få gentaget yngre drenge A sæsonen, hvor holdet var så overlegent, at spillerne ud over sejrene ikke fik ret meget mere ud af det.
Stævnemæssigt skal vi deltage i flere stævner – også på den anden side at Øresund og Storebælt. Der skal være fokus på DM for de bedste. ØM skal også være et af dem der bliver prioriteret højest.
Pointstævnerne har også i år været en succes, og spillerne har været rigtig glade for dem. Det fortsætter vi naturligvis med, for så godt som alle nye spillere kan deltage og få noget ud af det. Pointjagten vil vi også støtte op om, selvom det ikke var den store succes i turneringens første sæson.

Det er en nødvendig ting – efter min mening – at bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe for ungdomsafdelingen med trænere, forældre og en fra bestyrelsen. Gruppen skal arbejde med at få planlagt sæsonen, det gælder såvel træning/trænere, aktiviteter i klubregi og deltagelse i stævner.

Seniorerne
Denne gruppe består af medlemmer, der har forladt ungdomsårene, den vil også komme til at bestå af de juniorspillere, der er blevet ”for gamle” til at få noget ud af at være med de yngre ungdomsmedlemmer.

Jeg har tidligere i beretningen skrevet lidt om seniorerne. For denne gruppe kører sæsonen og aktiviteterne på ”autopilot”. Det har i mange år været tilfredsstillende for seniorerne, i hvert fald har ingen taget initiativ til noget nyt.  At komme til mandagsspillet om aftenen, have det sociale samvær i sofagruppen, spille ranglisteturnering og holdturnering og deltage i senior/veteran mesterskaber i Farum Arena er stort set, hvad der sker.

Ikke alle er tilfredse med det. Vi må derfor se på, om der er noget der skal ændres. Men det kræver, at der kommen nogen på banen og vil være med til af udføre det. De nye seniorer vil også gerne have noget rigtig træning, så vi må drøfte, hvordan vi får opfyldt det ønske.

Afslutning.
Jeg vil gerne på klubbens vegne takke alle de nævnte og ikke nævnte medlemmer og forældre for deres indsats i løbet af sæsonen. Det er dejligt at se den opbakning der er fra forældrene i forbindelse med holdkampe, åbne stævner og pointstævner/pointjagt. Ligeledes er vi rigtig glade for samarbejdet med Hornbæk, hvilket er til gavn for begge klubber.

Peter Tranto, formand for Helsingør BordTennis Klub.
Skrevet den 29. maj 2014