Ordinært bestyrelsesmøde d. 11. august 2010

Dato: 11. august 2010
Tid: Kl. 19.00
Sted: Hos PT
Tilstede: Peter Tranto (PT), Knud Krogslund (KK), Allan Hermansen (AH)
Fraværende: Jes Arder (JA)
Referent: AH

 

Dagsorden

  1. Sæsonstarten
  2. Træning
  3. Holdturneringen
  4. Seniorranglisten
  5. Hjemmesiden
  6. Medlemsmøde
  7. Pensionisterne
  8. Økonomi
  9. Sponsorer
  10. Evt.

1. Sæsonstarten
PT berettede om den udsendte indbydelse til sæsonen 2010/2011.

KK beklagede at der ikke var nævnt noget om pensionistafdelingen. Det er vigtigt for at pensionisterne føler sig som en del af klubben!

PT kvitterede med at det vil ske fremover.

2. Træning
PT fortæller:
Specialtræning af sat igang, tilmelding til Yael.

Ungdomstræning: Yael er træner hver anden mandag og hver onsdag for ungdomsholdene. PT står for ungdomsranglisten hver anden mandag. Efter den første ungdomsrangliste deles ungdomsholdet formentlig i to, med fordeling afhængig af spillestyrke.

3. Holdturneringen
Udtagelseskomiteen – UK – bestående af PT og JA besætter holdene og tilmelder. I år har vi ikke nogen svenskere til at besætte 1. holdet i 1. division, jfr. tidligere bestyrelsesbeslutning. Det kommer derfor til at knibe med at besætte 1. og 2. holdet (i 2. division). UK pusler med tanken om at trække 3. holdet i serie 1 for at kunne have reserver og besætning til 2. holdet. Serie 2 og de to serie 3 hold fortsætter formentlig.

Der forespørges om der interessede blandt pensionisterne til at danne et serie 4 hold. KK undersøger.

Holdturnering for ungdom planlægges ikke endnu, der afventes hvor mange ungdomsspillere der møder op til sæsonen. PT og Yael planlægger denne del.

4. Seniorranglisten
PT beretter at seniorranglisten igen i år styres af JA. JA barsler med genindførelse af “afbudsreglen”, som gruppe A-spillere kan bevare pladsen i gruppen efter et afbud.

5. Hjemmesiden
PT fremviste den nydesignede hjemmeside.

Der blev udtrykt ønske om muligheden for “topnyheder” (nyheder, der bevarer pladsen i toppen af nyhederne). Samtidig havde PT fundet en del interessante links, som kunne være relevante at sætte på siden. AH sørger for dette.

6. Medlemsmøde
PT fortæller: Der er via velkomstbrevet blevet indkaldt til medlemsmøde om klubbens fremtid. Der er indført tilmelding til mødet og mødet vil blive aflyst hvis der er under 10 tilmeldte, excl. bestyrelsen.

7. Pensionisterne
KK beretter:

Der er har over sommeren været et ganske fint fremmøde både mandage såvel som onsdage.

I år har pensionistafdelingen 10 år jubilæum. I den anledning holdes et arrangement og Helsingør Dagblad bliver indbudt til at tage et fællesfoto af pensionisterne. På forespørgsel fra KK, indvilgede AH og PT i at klubben yder et tilskud på kr. 2.000,- til arrangementet.

I samme anledning overvejedes det at kontakte TV2/Lorry. KK undersøger.

KK overvejede en større tekst til “Kontakten” (et blad, som alle over 60 år modtager). PT ville undersøge.

8. Økonomi
Pga. kasserens (JA) afbud blev dette punkt udsat til næste bestyrelsesmøde. Ligeledes med gennemgangen af klubbens tilskud.

9. Sponsorer
AH berettede om at der igen i år forsøges at få en sponsoraftale med Nykredit.

AH berettede ligeledes om at der stadig er 4-5 pladser ledige i hvileområdet i klublokalet til sponsorreklamer til en pris af 1.000,- pr. sæson. Der var sat en opfordring på hjemmesiden om at klubbens medlemmer (og forældre til ungdomsspillerne) kunne finde sponsorer til de ledige pladser. Ingen har henvendt sig. Derfor gentages opfordringen!

10. Evt.
Intet.