Referat af Generalforsamlingen 2. juni 2014

Formanden, Peter Tranto bød velkommen til de fremmødte og mødet gik i gang.

De fremmødte var:  Rasmus Olsen, Rasmus Guldberg, Samuel Jönsson, Inger Jönsson, Roald Thiim, Tina Franc, Felix Thygesen, Felix’ far, Søren Andersen, Jørn Kjeldmand, Felipe Matarese, Roberto Matarese, Anja Bech, Jes Arder, Lars Hansen, Yael Schade og Peter Tranto.

Dagsorden

1: Valg af dirigent

2: Formandens beretning

3: Fremlæggelse af regnskab og budget for det kommende regnskabsår

4: Behandling af indkomne forslag

5: Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson

6: Valg af bestyrelse i henhold til § 6

7: Valg af 1 bestyrelsessuppleant

8: Valg af 1 revisor og 1 suppleant

9: Eventuelt

1: Lars Hansen blev på opfordring af bestyrelsen valgt som dirigent og Yael Schade som referent.

2: Formandens beretning var sendt ud til klubbens medlemmer forinden, formanden knyttede et par kommentarer til den – her kommer de:

  •  De danske mestre blev hyldet, Dame A holdet og især Inger Jönsson fik en applaus for deres 3. guldmedalje i rækken.
  • Ungdommen fik ros for deres gode præstationer og særlige sammenhold, vi har for første gang i flere år haft spillere med til ungdoms DM, og det vil vi gerne gentage næste år. En måde at nå dertil er f.eks. ved at komme ud til stævner på den anden side af sundet- Sverige, og få nogle af seniorerne til at spille med ungdomsspillerne
  • En ungdomsgruppe er også noget vi gerne vil satse på til næste sæson, her skal der sidde trænere, forældre og et bestyrelsesmedlem.
  • Pensionisternes afdeling kører rigtig godt. De er gode til at være sociale, og i år har de været ude og spille i Hillerød, som har været et ønske fra flere. Der er også blevet afholdt et meget vellykket klubmesterskab i både double og single.
  • Seniorerne er der ikke så meget at sige om, de kommer hver mandag og spiller, og trives med det. Der har ikke været opfordringer til at lave de store sociale ting.
  • Vi har været glade for vores gode samarbejde med Hornbæk, det er givende når de kommer og spiller med.
  • Bestyrelsen har ikke været så aktiv i år, men det vil være anderledes næste år, da vi vil holde flere møder og prøve at sætte gang i flere ting.
  • Lokalet står stadig flot efter renoveringen sidste sommer, som Jes Arder primært har stået for. Vi er alle gode til at passe på det, og det skal vi fortsætte med. Et ønske kunne dog en dag være at få et lokale med plads til lidt flere borde, da der er kommet flere spillere til, men vi er mere end glade for det flotte lokale vi har i dag.
  • Der blev takket til alle de frivillige kræfter i klubben – bestyrelse, trænere, forældre, sodavandsansvarlige og alle andre der giver en hånd med i klubben.

 Kommentarer:

Roberto: Dejligt at seniorerne vil spille med ungdommen, og en rigtig god ide med en ungdomsgruppe – den il jeg gerne deltage i.

Felipe: Hvem er trænere næste år?

Peter svarede: Det finder den nye bestyrelse ud af, og det bliver meldt ud derefter.

Felix: Er der mulighed for mere træning?

Lars svarede: Det finder den nye bestyrelse også ud af.

Roberto: Lad os spørge ungdommen hvad de vil have!

Peter: Evt. skal nogle af de bedste ungdomsspillere være med til ranglisten for seniorer, hvis det er okay, at de er sent oppe.

Formandens beretning blev vedtaget!

3: Jes Arder fremlagde årets regnskab, og vi fik tid til at kigge på det.

 Kommentarer:

Roberto: Hvordan kan det være at der er blevet brugt så få penge på bolde?

Yael svarede:  Det er fordi Kristian Bjørneboe har været så sød at tage bolde med fra Kina.

Rasmus O.: Hvorfor det store beløb til materialer?

Jes svarede: pengene er primært brugt til borde og andet interiør.

Der var også lidt andre småkommentarer.

 Regnskabet blev godkendt!

Der blev informeret om at næste års budget vil blive udfærdiget af den nye bestyrelse.

4: Ingen indkomne forslag.

5: Kontingentet forbliver uændret.

6: Jes Arder trådte af som kasserer og fik en opmærksomhed for sit store arbejde for klubben. Ny kasserer blev Troels Nyborg. Yael Schade valgte at blive siddende i bestyrelsen efter at have hørt formandens beretning. Roald Thiim og Peter Tranto blev genvalgt.

Kommentarer:

Jørn gav Troels Nyborg rosende ord med på vejen til sit nye erhverv.

7: Roberto Matarese blev valgt som suppleant.

8: Peter Kallermann fortsætter som revisor og Rasmus Guldberg som revisorsuppleant.

9: Til dagsordens sidste punkt var der et par kommentarer:

Lars: Jeg og nogle af de andre 1. holdsspillere er interesseret i at spille med ungdommen.

Anja: Jeg vil også gerne spille med ungdommen.

Peter: Det er vel også på sin rette plads at 1. holdet vil spille med ungdommen, da de jo om et par år skal være holdkammerater.

Lars: Der er stort svind i sodavandskassen, og vi alle skal huske at betale- Måske der skal laves en ny ordning næste sæson.

Yael: Ønsker at tage talenttræningen næste sæson.

Årets HBTK’ere blev kåret.

Allan Hermansen for sit kæmpe arbejde med den gamle hjemmeside og den nuværende, der er blevet brugt mange timer på det.

Felipe Matarese for sin engagement til træningen, sit gode humør, den flotte 1. plads ved top 12 og for at sætte en stor tyk streg under at det skulle være ham, så vandt han alt der kunne vindes ved årets klubmesterskaber for ungdom.

Et stort tillykke til begge to!

Lars takkede for god ro og orden- Mødet blev hævet!

For referatet: Yael Schade