Årsberetning for Helsingør BordTennis Klub, sæsonen 2012/2013

Årsberetning for Helsingør BordTennis Klub, sæsonen 2012/2013

Med udgangen af nuværende sæson er tiden inde til en ny årsberetning, som samtidig er den beretning, klubbens love forlanger.

Denne gang er beretningen ikke kun et tilbageblik, men også en status på klubben her og nu samt et kig ind i fremtiden = næste sæson

Vi er en klub med over 100 medlemmer – 103 jvf. medlemsregistreringen til DIF – fordelt på ungdomsspillere, seniorspillere og pensionister. Det er et sundt tegn for bordtennissen i Helsingør og omegn at vi har en stor ungdoms- og pensionistafdeling. Men vi vil også gerne have en lige så stor seniorafdeling – mere om dette senere i årsberetningen.

Dette er en opsamling af de vigtigste ting, hvis du vil vide mere, så henvises til klubbens hjemmeside, hvor der er rigtig mange indlæg om, hvad der er sket i sæsonens løb. Håbet i øvrigt at rigtig mange læser hjemmesiden mindst en gang om ugen.

Generelt

I sidste sæsons beretning stod der bl.a.: at vores klub er det, medlemmerne ligger i den. Man får, hvad man yder. Det typiske HBTK seniormedlem kommer og spiller ranglisteturnering, spiller med på turneringshold og kommer til mandagstræning en gang i mellem, når der ikke er ranglisteturnering. Medlemmerne må engagere sig noget mere i klubbens liv.

Da der ikke dukkede nogle medlemmer op til seneste generalforsamling, så fik vi ikke den debat om klubben, som bestyrelsen havde lagt op til. Derfor inddrog bestyrelsen uvarslet en ranglistemandag til debatten.

Der kom nogle positive tilkendegivelser om en hjælpende hånd. Rent praktisk fik klubben brug for det, da Yael ikke i en 5 ugers periode kunne tage torsdag- og fredagstræningen. Vi fik så tilsagn fra Samuel, Rasmus H, Stefano og Anja om at være vikarer – og tak for det. Fra næste sæson vil vi have en vikargruppe til ungdomstræningen, det vender jeg tilbage til inden sæsonstarten.

Rent medlemsmæssigt har der været en par uheldige episoder, der bevirkede, at vi måtte udelukke et medlem fra klubben. Der skal være plads til alle, men det kræver også at man accepterer og forstår det med et godt socialt samvær og at selv sætte grænsen for, hvor meget man fylder i klubben, så at der netop er plads til alle. Der var også nogle uheldige episoder under seniorernes ranglisteturnering. Debat om utilfredshed omkring turneringens afvikling skal ikke ske under selve turneringen, men kan tages med bestyrelsen, som jo har godkendt formen for turneringens afvikling. Styring af ranglisteturneringen er en af de arbejdsopgaver, som ikke nødvendigvis behøver at blive udført af en fra bestyrelsen!

Vi har i denne sæson haft deltagelse i turneringen af op til 4 spillere fra Hornbæk bordtennisklub, det har været til gavn for begge parter og fortjener gentagelse i næste sæson, hvis der er plads. Der kommer sandsynligvis nogle juniorer med i seniorturneringen.
Samarbejde med Hornbæk skal vi fortsætte med, det vil gavne begge klubber. Udover deltagelse i ranglisteturneringen har vi haft Hornbæks to bedste ungdomsspillere med på vores træningshold. Den ene af spillerne spiller næste sæson på licens i vores klub.
Men der er også flere muligheder for samarbejde i lokalområdet, og den er vi med på!

Ungdomsafdelingen

Træningen for ungdom har i sæsonen 12/13 været organiseret på tre niveauer:

  1. Begynderspillerne – to træningshold, torsdage og fredage. Træner Yael.
  2. Øvede spillere – opdelt i to træningshold efter styrke på onsdage. Træner Yael.
  3. Talentholdet – Udvalgte øvede spillere på torsdage. Træner Rasmus O.

Derudover har 20 spillere af de øvede været udtaget til at spille i ranglisteturneringen mandage – 32 runder blev spillet med høj mødeprocent. ”Træner” Peter.

Midt på sæsonen foretog ”ungdomsafdelingen” (Yael, Rasmus, Peter) en opstramning af betingelserne for at være med på de forskellige træningshold og flyttede nogle spillere til andre træningshold. Efter en mindre indkøringsperiode fungerede det. Det var en vældig god ting. Både for spillerne og trænerne.

Vi har heldigvis flere talentfulde spillere i de yngre aldersklasser. For at de kan fortsætte deres udvikling her i klubben, så stiller det krav til en god organisering af såvel træning som deltagelse i holdturnering / stævner / pointstævner. Vi har derfor planer om at tilknytte en træner udefra, som har den fornødne uddannelse til at gøre spillerne bedre.  Samtidig vil vi videreuddanne vores egne trænere og finde nogle flere interesserede i klubben til trænergerningen, så at presset ikke er så stor på de nuværende trænere som i denne sæson.  En vikargruppe som kan træde til nogle gange i løbet af sæsonen, når en træner er forhindret vil være en god ting.

Til den kommende sæson vil vi forsøge et få et par turneringshold mere med. Det kræver en aktiv medvirken fra forældrene med kørsel til kampe på udebane. Erfaringen viser, at det ikke er noget problem, forældrene er jo vant til det fra pointstævnerne.

Vi vil også lave to stævnetrupper – 1 til sæsonens åbne stævner, hvor vi udvælger et antal stævner, som det ville være godt at deltage i – og 1 til pointstævnerne, som vi også havde i denne sæson. Vil man gerne blive bedre til at spille bordtennis, så gælder det også om at få spillet nogle flere kampe mod spillere fra andre klubber.

Yael har planer om – sammen med et par forældre – at stå for at par arrangementer udenfor klubben til styrkelse af det sociale samvær mellem spillerne. Det hører I mere om.

Her i sommeren deltager 4 spillere på Roskildes træningslejr, hvor de bl.a. får fornøjelsen af Allan Bentsen. Så det bliver spændende at se, hvad de får ud af det.

Måske får vi sat noget mere i gang, men det afhænger af hjælpen fra medlemmerne og forældrene.

Seniorafdelingen

For seniorafdelingen har sæsonen gået sin sædvanlige vante gang. Mandagstræning, ranglisteturnering, holdturnering og diverse mesterskaber. Men som noget nyt er vi ved at få gang i noget mere seniorspil. Vi har sidst på sæsonen forsøgt os med af have åbent onsdage og torsdage for seniorer – ikke med den store succes, men vi fortsætter.

Meningen er, at der skal være seniortræning mandage og torsdage kl. 19.15-22.30. Der skal også være åbent onsdage aftener før og efter holdturneringssæsonen. Vort 2. divisionshold er kommet i 2. division midt og det betyder, at der kun er 4 torsdage, der skal benyttes til holdets hjemmekampe. Ligeledes er der en flok juniorer, som er ved at blive så ”gamle”, at det vil være bedst for dem, at de kan spille om aftenen – her tænkes på torsdage aftener.

Pensionistafdelingen
Det interesserede medlem af Helsingør Bordtennisklub har formentlig læst, og kan huske, sidste års årsberetning, hvor Peter Tranto som indledning i sin årsberetning bl.a. skrev, at vores bordtennisafdeling nødig skulle ende i en stor pensionistafdeling. Denne bemærkning set ud fra ” at man får, hvad man yder.” Jeg er udmærket klar over, at medlemmerne i klubben ved, hvad Peter mener med denne udtalelse.

Peter fortsætter sin beretning med at skrive:” en stor pensionistafdeling er i sig selv ikke nogen ulempe, det er kun dejligt at se pensionisterne gå til den inde ved bordene.”

Det er faktisk også det vi gør i pensionistafdelingen. Jeg vil påstå, at vi i Helsingør har en af de bedste pensionistafdelinger i Danmark. Denne udtalelse skal jeg nok lige holde lidt for mig selv, for jeg ved godt, der er nogle ting, der måske fremover kan forbedres i forbindelse med vores afdeling.  Dette vil jeg komme ind på lidt senere.

Vi er pt. 31 pensionister i klubben og gennemsnitsalderen er 72,5 år. Den yngste er lige fyldt 6o år og den ældste er godt 8o år. Alle er særdeles aktive under træningen, hver mandag og onsdag. Tiderne kan ses på vores hjemmeside. Netop nu er der lukket for tilmeldingen, men hvis der er interesserede, er man altid velkommen til at kikke ind og få en snak.

Desværre har vi i år sagt farvel til 2 af vores medlemmer, nemlig Knud Krogslund, der har været ”formand” for pensionistafdelingen i over 10 år. Knud blev 80 år. Endvidere Peder Bartholdy, som styrede vores medlemsliste og sendte beskeder/nyheder ud via mail, blev 76 år. Begge har ydet en stor indsats for pensionistafdelingen.

2 gange om året, når vi betaler kontingent bliver der indkrævet et ekstra beløb til vores ”festkasse”, således at vi har penge til at fejre alle runde fødselsdage. I år har der været 6 medlemmer der har fyldt rundt: Palle Prieme 60 år – Lars Weitze, Erik Grønvald, Troels Nyborg alle 70 år samt Ole Bertelsen og Jørgen Steffensen begge 75 år. Endnu engang tillykke. Traditionen er her, at alle får 6 flasker rødvin. Til gengæld har vedkommende fødselar altid en lille forfriskning med eller, som vi for nylig så, da Palle Prieme fyldte 60 år,  et dejligt veldækket frokostbord.

Efter Knuds død stod vi så for at finde en ny ”formand” for pensionistafdelingen. Den 12. SEP 2012 blev Troels Nyborg enstemmig valgt. Troels har siden varetaget formandsposten på en rigtig god og fin måde, både med hensyn til at underrette medlemmerne om de forskellige tiltag i klubben, og ikke mindst, når der var fest og farver i sigte.

Udover bordtennis, som bliver dyrket med iver, fasthed og  mod , er der også plads til det sociale og kammeratlige. Sammenholdet i klubben er utrolig stor, så derfor var der den 22. jan 2013 arrangeret en julefrokost, hvor der mødte 29 medlemmer op. En rigtig festlig dag med teater og sang.

Den 2. april 2013 havde vi lavet en sammenkomst ”firmabesøg” på Hotel Marienlyst, hvor vi først fik en rundvisning på hotellet og Kasinoet, hvorefter vi sluttede af med en frokost, med udsigt over Øresund. Her var der 24 deltagere mødt op.

For at vende tilbage til bordet og den hvide bold, kan jeg kun være imponeret af det store fremmøde hver mandag og onsdag. Ofte er der 20-24 spillere, hvoraf mange spiller mindst 2 timer uden hvil. Der er også dem, der spiller mere, men det er som regel dem, der er under 75 år.  Humøret er altid højt og tonen medlemmerne imellem, skal mange gange kun blive i bordtennislokalet.

Peter Tranto har i sin årsberetning nævnt vores serie 4-hold, der består af Børge, Jørn og Roald. Jeg vil ikke komme nærmere ind på placeringen, men alligevel nævne at vi blev nr. 2 og spillede om kredsmesterskabet.

Jeg startede min beretning med at nævne, at vi måske kunne gøre noget for at få en måske mere spændende afdeling.

Der findes så mange af os pensionister, der spiller rigtigt godt. Det ville være utrolig dejlig, hvis vi kunne stille endnu et serie 4 hold her til vinter. Det er spændende at komme udenfor vores lokale og møde andre, der også spiller for at vinde.

Endvidere vil det også være et nyt pust, hvis vi kunne få kontakt til andre pensionistklubber, hvor vi kan mødes her, eller hos dem, og spille bordtennis.

Sluttelig vil jeg gerne ønske jer alle en god sommer og glæder mig til at se jer alle igen, når sæsonen starter efter sommerferien.

Klublokalet

Vi har indgået en aftale med kommunen, så klublokalet kan blive renoveret. Vi skal have revet de gamle plader af, sætte nogle nye på og få malet væggene. Samtidig bliver stoffet på banderne skiftet ud.

Sikkerheden ved at spille bordtennis i lokalet skal forbedres, der skal gøres noget ved gulvet, så vi kan stå fast.

Jes styrer det hele – og nogle af jer kan få et lille job i løbet af sommeren.

De sportslige resultater

Klubniveau

Klubmestre 2013:
Åben række, single, Rasmus O
Åben række, double, Jes og Lars
Junior, Oliver K
Drenge, Emrullah
Yngre drenge, Theodor
Puslinge, Felipe
Seniorranglisteturneringen, Rasmus H.
Ungdomsranglisteturneringen, Frederik H
Ungdomsrangliste C, Felix

Ranglisteturneringerne

Der blev spillet 32 runder af ranglisteturneringen for ungdom – de 6 dårligste runder blev fratrukket i den samlede stilling. Frederik H vandt 14 af runderne, Emrullah vandt 7, Simon 4, Marc og Jacob 2 hver, mens Søren, August og Jonathan vandt 1 hver.

Der var en stor mødeprocent, det var sjældent at der var under 16 deltagere i en runde. Emrullah og Lucas var med i 30 af de 32 runder, mens Marc kun var fraværende i 1 af de 28 runder, han var med i. At spille ranglisteturneringen hver mandag startede som en nødløsning, men viste sig hurtigt at være en god ide. Vore spillere fik rigtig god kamptræning, hvilket man kunne se ved pointstævnerne, hvor vi vandt rigtig mange kampe.

Rasmus Olsen klubmester i single og Rasmus Hansen vinder af seniorranglisteturneringen – godt nok vandt Jes og Lars klubmesterskabet i double, men lad os se næste sæson om veteranerne kan komme tilbage eller om generationsskiftet er kommet for at blive.

Der blev spillet 14 runder af turneringen og som noget nyt deltog der også spillere fra Hornbæk. Hornbæks bedste spiller, Steen Jørgensen blev nr. 6 i slutstillingen.

Klubmesterskaberne

Single
Der var 18 deltagere og de spillede i 6 puljer a 3 spillere med afsluttende cupturnering for nr. 1 og 2 i puljerne og konsultation for 3’erne.

I 1/8. finalerne vandt Bjarne over Peter, Yael over Roald, Samuel over Per K og Kenneth over Anja. Kvartfinalerne gav sejre til Rasmus H over Yael, Lars over Samuel (superkamp), Jes over Kenneth og Rasmus O over Bjarne.
Familieopgøret i semifinalerne gav sejr over til Rasmus over Lars mens Rasmus O vandt over Jes.

Der var så lagt op til at sidste års mester, Rasmus Hansen skulle forsvare sin titel. Han kom da også foran 11-7 11-5. Men så havde Olsen spillet sig varm og han vandt de næste tre sæt med 11-6 11-9 11-7. Der kom så et nyt navn på vandrepokalen og det var 2. år i træk, at de unge holdt Jes og Lars væk fra pokalen.
Olsen havde en rigtig god dag, Jes var uden chance i semifinalen og Rasmus H det samme i de sidste tre sæt i finalen. Et stort til lykke til Rasmus Olsen, det var fortjent.

Double
Før første gang i mands minde kunne man spille doublemesterskab i 2 puljer og det gav så semifinaler – og finale mellem de unge Rasmusserne Olsen og Hansen og veteranerne Jes og Lars. Og de ”gamle” var bedst og vandt titlen med 11-9  11-9  6-11  13-11.

Puslinge
Felipe var på forhånd storfavorit og han vandt da også alle sine kampe. Han gentog dermed sit mesterskab fra sidste sæson og da han også er puslingespiller næste sæson, så har han mulighed for et hattrick. Oliver havde jeg ikke set i kamp tidligere, men han var næstbedst. Han mangler kamprutine, men det kommer forhåbentlig i næste sæson. Frederik vandt kampen om 3. pladsen over Ludvig.

Yngre drenge
Yngre drenge rækken var med 10 deltagere den største række og den spilledes i 2 puljer med 5 spillere. nr. 1 og 2 gik til semifinalerne og resten spillede videre i et B slutspil. I Puljerne vandt Theodor over Marc og Jonathan over Mikkel, så semifinalerne var disse:
Theodor – Mikkel 11-6 14-12 6-11 11-7 12-10
Marc – Jonathan 11-8 11-7 11-6 11-7
Finalen:
Theodor – Marc 11-7 11-8 11-8 11-9
Mikkel vandt kampen om 3. pladsen over Jonathan.

Drenge
her var mødt 5 spillere op og de spillede i en pulje med alle kampe bedst a 7 sæt. Det var ventet, at Frederik, Simon og Emrullah skulle kampe om mesterskabet, med det meldte Simon sig hurtigt ud af, da han tabte tre af sine fire kampe.
I stedet trådte Søren ind på banen og sikrede sig 3. pladsen og pokalen. Søren har også spillet godt på det seneste, så det var fortjent.
“Finalen” stod mellem Emrullah og Frederik. Resultatet: 17-19 10-12 11-4 11-5 11-13 11-9 12-10 til Emrullah, så man må de sige, at der var kamp til stregen.

Juniorer
Her var der mødt 3 spillere op. De spillede derfor i en pulje, bedst a 7 sæt. Oliver gentog sit mesterskab ved at vinde over de to andre deltagere. Christoffer fik 2. pladsen og Lucas blev nr. 3. Her var der også kamp om sejrene. Lucas var tæt på at besejre klubmesteren. I en gyserkamp vandt Oliver 11-6 9-11 11-8 8-11 8-11 11-5 11-9.

DBTU niveau

2. division, øst

1  Brønshøj 2                             14                    10   3                           1                           123-73                23
2  Nyråd/Frem 2                         14                        8                           2                           4                           102-94                18
3  Helsingør                               14                           8                           0                           6                           109-87                16
4  Herlev                                     14                           6                           3                           5                           106-90                15
5  Holme-Olstrup 2                   14                        6                           3                           5                           102-94                15
6  Københavns BTK 3                14                        5                           3                           6                           97-99                  13
7  Amager 2                               14                           2                           3                           9                           81-115                  7
8  Vestegnens BTK 3                 14                        1                           3                           10                        64-132                  5

Vort 1. hold endte på en flot 3. plads efter en turnering uden uafgjorte resultater. Holdet vandt de rigtige kampe og det gavnede, at vi stillede op med alle mandskab hver gang – undtagen sidste kamp, hvor Bjarne og Jørn havde gæsteoptræden. Jes blev nr. 2 og Rasmus H nr. 3 på toplisten med henholdsvis 28 og 27 sejre i 42 singler, mens Lars blev nr. 9 med 21 sejre og Rasmus O nr. 18 med 15 sejre.

Veteran 50

1 Brønshøj 5 4 0 1 28-12 8
2 Jægerspris 5 3 1 1 25-17 7
3 Triton 2 5 3 0 2 23-20 6
4 Helsingør 5 2 2 1 23-22 6
5 Amager 1 5 1 0 4 14-28 2
6 Ballerup 5 0 1 4 15-29 1


Veteran 70

1 Langeskov/Munkebo 6 6 0 0 18-3 12
2 ÅBV 86 6 5 0 1 16-4 10
3 Amager 6 4 0 2 15-9 8
4 Herlev 6 3 0 3 12-9 6
5 Helsingør/Ishøj 6 2 0 4 10-13 4
6 Esbjerg 6 1 0 5 4-15 2
7 Hvidovre Bordtennis 6 0 0 6 0-22 0


Veteran DM

Old girls
1 Yael Schade, Helsingør

2 Henriette Schönemann, Hillerød GI
 
Veteran 40
1 Karin Lind, Københavns BTK
2 Anja Bech Jensen, Helsingør
3 Inger Gadegaard, Skovby
3 Betina Bechersdahl, Ramløse

 

1 Karin Lind, Københavns BTK
Pia Hansen, Ballerup
2 Asta Ryttergård, Broager
Lisbeth Rosendahl, Broager
3 Anja Bech Jensen, Helsingør
Betina Bechersdahl, Ramløse
1 Bente Høxbro, Skive
Henrik Vendelbo, Virum
2 Anja Bech Jensen, Helsingør
Dennis Rasmussen, Hillerød GI

 

 
Veteran 50

1 Knud Brunbjerg, Brønderslev

2 Per Rasmussen, Herlev

3 Peter Bruhn, Brønderslev

3 Jes Arder, Helsingør

 
Veteran 75
1 Ole Krusager, Hornbæk

2 Per Mølholm, Helsingør

3 Pouel Gross, Amager

3 Børge Reich, Helsingør

1 Hans Henning Winther, Esbjerg

Børge Larsen, Esbjerg

2 Finn K. Elting, Faaborg

Ole Krusager, Hornbæk

3 Børge Reich, Helsingør

    Per Mølholm, Helsingør

4 Gert Toft, Vejle

Poul Sandberg, KFUM

 

ØBTU niveau

SERIE 1, KREDS 3

1    Herlev 2                                  18     174   – 78          31

2    Brønshøj 5                             18     168 – 84            29

3    Gladsaxe 1                            18     152 – 100         25

4    Tema Egedal 2                     18     150 – 102         24

5    Esrum 1                                  18     119 – 133         20

6    Vedbæk 2                              18     112 – 140         15

7    Københavns BTK 7             18     114 – 138         14

8    Helsingør 2                           18     102- 150          12

9    Frederiksværk 2                  18     99     – 153          9

10 Kildeskoven 2                     18    70 –   182          1

Fra det sorteste sorte og op i solen lige over stregen er den korte version. Holdet kæmpede strålende mod overmagten og vendingen skete, da Samuel kom i gang og vandt de nødvendige sejre. Der deltog i sæsonens løb en del reserver på holdet – ingen nævnt, ingen glemt – men de gennemgående spillere var: Samuel (nr. 6/35 sejre), Bjarne (15/28), Henrik (34/11) og Yael (40/10).

 

SERIE 3, KREDS 14

1    Vejby 1                                   18     134   – 46          34

2    Furesø 1                                 18     111   – 69          28

3    Jægerspris 3                         18   103    – 77          23

4    Allerød 3                                18     87     – 93          19

5    Hillerød 6                               18   90       – 90          16

6    Helsingør 3                           18   90       – 90          15

7    Gladsaxe 3                            18   86       – 94          15

8    Stenløse 2                             18     73     – 107        12

9    Frederiksværk 3                  18     64     – 116        10

10  Herlev 8                                  18     62     – 118          8


Det var godt nok et stærk kreds. Furesø blev senere ØBTU mester og Vejby kom i semifinalen. Så det blev til en midterplacering. De tre gennemgående spillere var Michael (10/29), Per (16/23), Kenneth (17/21).

SERIE 4, KREDS 22

1    Jægerspris 5                         18   127    – 53          32

2    Helsingør 4                           18   117 – 63             24

3    Vejby 2                                   18   107 – 73             24

4    Hillerød 7                               18    112 – 68            23

5    Jægerspris 4                         18     102   – 78          22

6    Dalby 2                                    18     99     – 81          22

7    Frederiksværk 4                  18     70     – 110        12

8    Fredensborg 2                     18     82     – 98          11

9    Stenløse 3                             18     71     – 109        10

10  Slangerup 2                           18     13     – 167          0


For 2. sæson i træk kvalificerede serie 4 holdet sig til kredskampe og til semifinalen. Som det kan ses på stillingen var der 5 jævnbyrdige hold, hvor der kun var 2 points forskel, men med den sædvanlige fight lykkedes det holdet at blive bedst af de 5 hold! I så godt som alle kampe var spillerne: Jørn (5/38), Børge (9/33) og Roald (11/32). Nu må de vel snart op i serie 3!!

 

DAME A, KREDS 44

1    Helsingør 1                           8       30     – 10          14

2    B 77 1                                       8       29     – 11          14

3    Københavns BTK 3             8       21     – 19            8

4    Slangerup 1                           8       11     – 29            2

5    B 77 2                                       8       09     – 31           2

Hvidovre B. KFUM 1 udelukket

Som du kan se var det et tæt opløb med B 77 1 om mesterskabet, afgørende var nok, at Helsingør vandt 4-1 og kun tabte 3-2. Og det gav forskellen. For 2. år i træk har Inger været på det vindende hold, så hun er en god medspiller at have med. Inger og makkeren Marianne Kjærulf delte 2. pladsen på toplisten med 12 sejre af 16 mulige. Til lykke med mesterskabet.

 

DRENGE B, KREDS 39

1    B 77 2                                       15     101   – 49          25

2    Helsingør 1                           15     84     – 66          22

3    Furesø 1                                 15     80     – 70          18

4    Vedbæk 1                              15     75     – 75          12

5    Hillerød 3                               15     61     – 89            9

6    Allerød 1                                15     49     – 101          4


Frederik, Simon og Emrullah kæmpede sig til en 2. plads i rækken og blev belønnet med bronzemedaljer. Frederik fik en 3. plads på toplisten.

ØBTU’s 2-mandshold stævne i Allerød

DAME SEKUNDA

1. HELSINGØR                                     (Inger Jönsson og Marianne Kjærulf)

2. AMAGER                                          (Astri Budtz og Rikke Thulsted)

Finale: 3 – 0

HERRE JUNIOR D

1. ROSKILDE                                         (Mads Vangsgaard og Daniel Jensen)

2. HVIDOVRE                                       (Joshua Ruf og Lukas Overgaard)

3. EJBY                                                    (Mathias Jensen og Lasse Hansen)

4. HELSINGØR 1                                  (Oliver Klæstrup og Christoffer Engelsen)

Finale: 3 – 2

 

DRENGE D

1. HELSINGØR                                     (Emrullah Corap og Søren Agger)

2. VESTEGNEN.                                   (Kamilla Petersen og Emilia Carlsen)

3. ALLERØD                                           (August L. Thomsen og Frederik G. Ebbesen)

4. SOLRØD                                            (Magnus Bach og Frederik Sponholz)

Finale: 3 – 1

YNGRE DRENGE C

1. HELSINGØR                                     (Marc Franck og Felipe Matarese)

2. BRØNDBY                                         (Lukas Glaser og Christopher Jensen)

3. JÆGERSPRIS 1                                 (Mads Emil Kristensen og Zilas Kristiansen)

4. AMAGER                                          (Magnus Nielsen og Victor Christensen)

Finale: 3 – 1
Ungdoms ØM i Tåstrup

 

HERRE JUNIOR D SINGLE

8. Oliver Klæstrup, Helsingør

DRENGE C SINGLE

6. Frederik Hejbøl, Helsingør

DRENGE D   SINGLE

1.Albert Osbæk,Dragør

2.Frederik Wagner,Roskilde

3.Emrullah   Corap,Helsingør

4.Jacob   Thornberg,Helsingør

5.Magnus V. Henneberg,Virum

6.Simon Rasmussen,Helsingør

YNGRE DRENGE C SINGLE

1.Lukas Holme,Roskilde

2.Gustav Dahl Larsen,Virum

3.Marc Franck,Helsingør

4.Magnus V. Henneberg,Virum

Finale: 11-8, 11-6, 11-8

 

PUSLINGE DRENGE C SINGLE

1.Lukas Holme-Roskilde

2.Felipe Matarese,Helsingør

3.Elias Tang Raschke,Furesø

4.Asger Jacobsen,Brønshøj

Finale: 11-8, 11-6, 11-13, 9-11, 16-14

DRENGE C DOUBLE

1.Jens Bjørn Laursen,Solrød

1.Søren Andersen,Solrød

2.Frederik Hejbøl,Helsingør

2.Simon Rasmussen,Helsingør

3.Jonathan Andersen,Ejby

3.Emil Werdelin,Ejby

Finale: 11-8, 14-12, 5-11, 11-9

DRENGE D DOUBLE

1.Filip Hvidsteen,Greve

1.Marcus Voss Jensen,Greve

2.Emrullah Corap,Helsingør

2.Søren Agger,Helsingør

YNGRE DRENGE D DOUBLE

1.Nicolaj Meilby,Københavns BTK

1.Rasmus   Søndergaard,Københavns BTK

2.Mikkel Bentsen,Helsingør

2.Noah Kazija Brogaard,Ballerup

Finale:   11-4, 12-10, 11-6

YNGRE DRENGE C DOUBLE

1.Marc   Franck,Helsingør

1.Felipe Matarese,Helsingør

2.Rasmus   Aalund,Holbæk

2.Andreas   Jonstrup,Holbæk

3.Gustav Skytte Skov,Hornbæk

3.Theodor Stenbjerggaard,Hornbæk

4.Magnus   Jensen,Roskilde

4.Oliver   Thelin,Roskilde

Finale:   13-15, 8-11, 11-5, 11-9, 13-11

PUSLINGE DRENGE C DOUBLE

1.Lukas Holme,Roskilde

1.Felipe Matarese,Helsingør

2.Viktor   Jørgensen,Amager

2.Rasmus   Prominczl,Amager

3.Elias Tang Raschke,Furesø

3.Thomas Garde,Furesø

4.Frederik   Kræmmer Bay,Kildeskoven

4.Philip   Rying,Kildeskoven

Finale:   11-5, 11-7, 12-10

PUSLINGE DRENGE D DOUBLE

1.Carl   Bidstrup,Amager

1.Elias Inuk   Nielsen,Amager

2.Ludvig Stieler,Helsingør

2.Frederik Bleibach,Helsingør

3.Lukas   Æbelø,Greve

3.Jonas   Sørensen,Greve

4.Jonathan A. Outze,Furesø

4.Mads Rasmussen,Furesø

Finale:   11-8, 12-14, 11-7, 11-9

 

 

 

KLUB

GULD

SØLV

BRONZE

POINT

1.Virum

4 ½

3+2x½

9 ½

53,5

2.Brønshøj

4

2 ½

7 ½

42,5

3.Roskilde

4 ½

3 ½

4

42

4.Brøndby

2+2x½

3+2x½

3+3x½

36

5.TPHU

1

4

9 ½

36

6.Amager

2 ½

5+2x½

2 ½

35,5

7.Greve

3+2x½

2x½

2 ½

28

8.Team Egedal

2

3

4 ½

28

9.Helsingør

1 ½

4 ½

3

27

10.Ballerup

2 ½

1 ½

3

23

 

Senior og veteran ØM

HERRE KLASSE 2 SINGLE

1.Julio Byager Jensen,Brønshøj

2.Kenneth Bech,Greve

3.Bjarne   Steenberg,Helsingør

4.Brian Ganzhorn,Skensved

DAME KLASSE 2 SINGLE

1.Hanne Hansen,Frederiksværk

2.Anja Bech   Jensen,Helsingør

3.Mariette C. Riis,Skelgården

4.Nina Pedersen,Dalby

Finale: 7-11, 8-11, 11-9, 12-10, 11-5

HERRE KLASSE 3 SINGLE

1.Rene Georgsen,Køge Bugt

2.Frank Bernhard,Sorø

3.Kristian Petersen,Hillerød

4.Daniel M. Ristic,Ejby

5.Max Johansen,Gladsaxe

6.Peter Holm Jensen,Brønshøj

7.Per   Kammer,Helsingør

8.Kim Nielsen,Hornbæk

Finale: 5-11, 11-9, 11-6, 11-7

HERRE KLASSE 4 SINGLE

1.Lars Kristensen,Jægerspris

2.Michael Halling,AIF

3.Martin Svendsen,Sorø

4.Leon   Thomsen,AIF

5.Jesper   Holm,Jyderup

6.Mads Termansen,Sorø

7.Mads Vibe,KFUM

8.Stefano   Dahlerup,Helsingør

Finale: 11-8, 11-6, 11-8

HERRE KLASSE 2 DOUBLE

1.Søren Henriksen,Frederiksværk

1.Steen Erik Nielsen,Frederiksværk

2.Jacob Koefoed,Holme-Olstrup

2.Thomas Beierholm,Svalebæk

3.Carsten Lindhardt Jensen,Esrum

3.Michael Bruun Jensen,Esrum

4.Torben Stuhr   Olsen,Frederiksværk

4.Bjarne Steenberg,Helsingør

Finale: 10-12, 11-5, 11-9, 13-11

 

DAME KLASSE 2 DOUBLE

1.Nina Pedersen,Dalby

1.Mariette C. Riis,Skelgården

2.Hanne Hansen,Frederiksværk

2.Henriette Schönemann,Hillerød

3.Inger Jønssson,Helsingør

3.Anja Bech Jensen,Helsingør

Finale: 11-6, 6-11, 11-8, 9-11, 11-8

 

HERRE KLASSE 3 DOUBLE

1.Frank Bernhard,Sorø

1.Ralf Petersen,Sorø

2.Jørn Hansen,Hillerød

2.Kristian Petersen,Hillerød

3.Henri Brammer,Hillerød

3.Rasmus Ørndrup Nielsen,Hillerød

4.Kenneth Novak,Helsingør

4.Per Kammer,Helsingør

 

HERRE KLASSE 4 DOUBLE

1.Mads Termansen,Sorø

1.Martin Svendsen,Sorø

2.Lars Kristensen,Jægerspris

2.Michael Lorentzen,Jægerspris

3.Stefan Dahlerup,Helsingør

3.Roald Thiim,Helsingør

4.Jørn G. Kjeldmand,Helsingør

4.Peter Tranto,Helsingør

Finale: 14-12, 11-4, 10-12,   14-12

 

Klub

Guld

Sølv

Bronze

Point

1.Hillerød

1

2 ½

3

18,5

2.Københavns BTK

3

1

17

3.Helsingør

1

6+2x½

17

4.Sorø

2

1

1

15

5.Frederiksværk

2

½

½

12,5

6.Amager

1

1

1

10

6.Hvidovre

1

1

1

10

8.Jægerspris

1

1

7

9.Dalby

2x½

1

7

10.Slangerup

1

6

 

VETERAN GIRLS 40 SINGLE

1.Marianne   Kjærulf,Hvidovre

2.Anja   Thornsen,B 77

3.Inger Jønsson,Helsingør

4,Anja Bech Jensen,Helsingør

Finale:   11-8, 11-7, 3-11, 11-8

VETERAN BOYS 50A SINGLE

1.Lars   G. Hansen,Helsingør

2.Jes Arder,Helsingør

3.Steen Erik   Nielsen,Frederiksværk

4.Morten   Steen,CIK

Finale:   11-6, 11-5, 11-8

VETERAN BOYS 70 SINGLE

1.Tonni Schrøder,Ishøj

2.Per Mølholm,Helsingør

3.Jørn G. Kjeldmand,Helsingør

4.Bøge Reich,Helsingør

Finale: 11-7, 11-4, 12-10

VETERAN BOYS 40A DOUBLE

1.Thomas Hjermind   Jensen,Hillerød

1.Anders Quistgaard-Leth,Hillerød

2.Dennis Oreskov,Skensved

2.Brian Ganzhorn,Skensved

3.Steen Jørgensen,Hornbæk

3.Thomas Nielsen,Hornbæk

4.Dennis Rasmussen,Hillerød

4.Henrik Hansen,Helsingør

Finale: 11-8, 11-7, 11-8

VETERAN GIRLS 40 DOUBLE

1.Anja Thornsen,B 77

1.Mai Jensen,Københavns BTK

2.Inger Jønsson,Helsingør

2.Anja Bech Jensen,Helsingør

3.Astri Budtz,Amager

3.Rikke Thulsted,Dragør

Finale: 11-8, 7-11, 11-9.   8-11, 11-8

VETERAN BOYS 50A DOUBLE

1.Lars G. Hansen,Helsingør

1.Jes Arder,Helsingør

2.Finn Bruun,Frederiksværk

2.Steen E. Nielsen,Frederiksværk

3.Rene Georgsen,Køge Bugt

3.John Haagensen,Køge Bugt

Finale: 11-6, 11-7, 11-4

VETERAN BOYS 65 DOUBLE

1.Roald Ganzhorn,Skensved

1.Gunde Jensen,Skensved

2.Jørgen Jensen,KFUM

2.Gert Jørgensen,Københavns BTK

3.Gunnar Storm,Esrum

3.Per Mølholm,Helsingør

4.Tonni Schrøder,Ishøj

4.Per Skaarup,TIK-Taastrup

Finale:   11-5, 11-7, 7-11, 13-15, 11-9

 

 

Klub

Guld

Sølv

Bronze

Point

1.Helsingør

2

3

4+2x½

29

2.Hillerød

2

1

20

3.Skensved

2

1

13

4.Amager

½

4

9,5

5.Køge Bugt

1

6,5

6.Ishøj

1

½

6

6.Vallensbæk

1

½

6

8.B 77

½

1

5,5

9.Furesø

1

5

9.Brønshøj

1

5

9.Hvidovre

1

5

9.Herlev

1

5

 

Pointstævnefinale

 

DAMER

1.Christiane Büscher,Københavns BTK

2.Marianne Kjærulff,Hvidovre B.KFUM

3.Anja Thornsen,B 77

4.Inger Jønsson,Helsingør

Finale: 11-7, 6-11, 5-11, 11-6, 11-9

HERRE UNGDOM D

1.Marcus Næsborg,Københavns BTK

2.Jacob Rathmann Lund,Furesø

3.Anton   Dong,Ballerup

4.Sebastian Hansen,Ejby

5.Frederik Bleibach,Helsingør

6.Kristian H. Gripping,Slagelse

7.Victor   Berendt Nava,Helsingør

8.Max Sehested,Københavns BTK

Finale: 11-4, 11-9, 11-9

HERRE UNGDOM A

1.Anders Reutzer Sørensen,Københavns BTK

2.Marc   Franck,Helsingør

3.Mads Iversen,Kildeskoven

4.Noah Kazija Brogaard,Ballerup

5.Felipe   Matarese,Helsingør

6.Anton Lund,Københavns BTK

7.Emilia Kercza Carlsen,Brøndby

8.Frederik Kræmmer Bay,Kildeskoven

Finale: 13-11, 12-10, 12-10

HERRE UNGDOM C

1.Lucas Jankovic,Københavns BTK

2.Alexander Thelin,Brønshøj

3.Emil Mølgaard,Jernløse

4.Alex   Holm,Helsingør

5.Ivan Alexeev,Kildeskoven

6.Mathias Goldbach   Valery,Københavns BTK

7.Laurids Gaardsted,Greve

8.Emil Russel,Virum

Finale: 11-5, 9-11, 9-11, 11-9, 11-9

 

Afslutning

Det var så den kombinerede års- og bestyrelsesberetning for sæsonen 2012/2013. Jeg vil sige tak til de medlemmer, der har givet en hånd med, tak til de to trænere Yael og Rasmus O, tak til Lars for øl og vand leveringen og tak til bestyrelsen for deres indsats. En særlig tak til Rasmus Os mor Anne Marie for hendes store hjælp omkring juleturneringen.

Så en god sommer til jer alle og velkommen til jer alle efter sommerferien.

På bestyrelsens vegne, Peter