Ekstraordinær generalforsamling 31.08.2009

Dato: 31.08.2009
Tid: 19.00
Sted: Klubben
Referant: AH

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af formand
  3. Evt.

1. Valg af dirigent
Allan Hermansen blev valgt som dirigent. AH konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var blevet lovligt indkaldt iht. vedtægterne og bød derfor velkommen til forsamlingen.

2. Valg af formand
Der var ingen kandidater til formandsposten. Derfor var der en længere debat om klubben og dens virke. Da klubben ikke kan fungere uden at have en officiel formand, tilbød Peter Tranto at være fungerende formand indtil der var fundet en kandidat.

Generalforsamlingen valgte enstemmigt at lade Peter Tranto være fungerende formand indtil sæsonens udgang.

2. Evt.
Intet.