Bestyrelsesmøde 17. juli 2014

Bestyrelsesmøde den 17. juli 2014 i klubben

Dagsorden og referat

Fremmødte: Peter (PT), Roald (RT), Yael (YS), Troels Nyborg (TN) og Roberto (RM)

Dagsorden Referat
Indledning – ny bestyrelse og forventninger til det at   sidde i bestyrelsen Medlemmerne kom med deres forventninger. Det er   bestyrelsen og ikke enkeltpersoner, der skal styre klubben. Bestyrelsen   uddeler ansvar til nedsatte grupper og til de medlemmer, som får tildelt et   arbejdsområde.
Klubben – Hvad skal vi have for en klub? Vi drøftede YS tanker om en vision fra klubben. Man   skønnede, at der ikke var det store behov for ændringer hos pensionisterne og   hos klubbens seniorer. Det vil blive taget op, når der skønnes at være et   behov for dette, eller hvis pensionisterne/seniorerne ønske mere af klubben,   end de får allerede.
Med hensyn til ungdomsspillerne er det op til den nedsatte arbejdsgruppe at   drøfte indholdet af en vision for ungdommen. Så det vil formentlig være på   plads til næste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen – navne og møder
  • Formand: PT (valgt på generalforsamlingen)
  • Kasserer: TN
  • Referent: YS
  • Lokale og materiel: RT
  • Webmaster: Allan Hermansen

Der afholdes 4 faste møder et efter generalforsamlingen, 1   om efteråret, et efter nytår og et inden næste generalforsamling. Derudover holdes   der møder efter behov.
Næste møde afholdes i oktober måned. PT indkalder.

Økonomi, herunder tilskud til diverse formål og nedsættelse af en sponsorgruppe Bestyrelsen underskrev en bemyndigelse til at TN kan disponere over klubbens midler. TN afleverer den til klubbens bankTN kan som kasserer hæve penge via netbanken.

Digital postkasse er ved at blive oprettet. TN har fået hjælp på biblioteket og oprettelsen er sat i gang.

Udkast til budget udfærdiges af TN og PT

Sponsorgruppe – YS arbejder på at finde nogle personer til gruppen.

Pensionisterne, ændringer/nyt Hvor mange skal vi være? Hvor mange har vi plads til?Opdeling i flere hold skaber fare for det sociale   sammenhold. Derfor fortsætter man med mandag og onsdag formiddag.

Det kan dog ikke udelukkes, at der kan oprettes et nyt   hold, hvis der kommer mange nye medlemmer. Det vil man vende tilbage til,  hvis det bliver aktuelt.

Ud over det daglige i klubben vil der komme tilbud om   stævner i dagtimerne i stil med doublestævnet i Hillerød. Det håber vi   pensionisterne vil være med til.

Klubmesterskaber vil også være en fast tilbagevendende   begivenhed.

TN er bestyrelsens kontaktperson til pensionisterne.

Seniorerne, ændringer/nyt Træning for seniorerne vil være mandage og torsdage aftener. De ældre juniorer vil også være en del af seniorgruppen.Ranglisteturnering spilles hver 2. mandag. Der vil være plads til 24 spillere, seniorer, ældre juniorer, 2-3 af de bedste   ungdomsspillere og nogle spillere fra Hornbæk.

Vi vil arbejde for flere deltagere til juleturnering og klubmesterskaber. Klubmesterskaberne for seniorerne afvikles i to rækker, spillerne opdeles efter ratingtal.

PT udsender et spørgeskema til seniorerne om deres planer med hensyn til at spille på hold.

Vores seniorklubtur til mesterskaberne i Farum Arena fortsætter vi med og arbejder for endnu flere deltagere.

RT er bestyrelsens kontaktperson til seniorerne.

Ungdommen, ændringer/nyt Bestyrelsen besluttede at nedsætte en Ungdomsgruppe til   styring af ”ungdomsafdelingen”. Efter gruppens første møde forelægges referat   fra gruppen til drøftelse og godkendelse. Gruppen udarbejder også forslag til budget for aktiviteterne.PT er bestyrelsens kontaktperson i ungdomsgruppen.
Lokalet – ”ordensregler” Vi er enige om, at de hidtidige ”ordensregler” for brugen   af lokalet skal fortsætte. Da akustikken i lokalet ikke er ret god, så er det   vigtigt at tilføje til reglerne, at man spiller bordtennis, når man er ude   ved bordene – og man snakker når man er i sofagruppen, dog med respekt for   dem, der spiller ved de nærmeste borde.RT er klubbens lokale og materielmand.
Diverse punkter Pressekontakt
Det blev aftalt, at PT skriver til aviserne om turneringsholdene og at YS skriver om stævnerne og eventuelt andet interessant fra klubben.ØL og vand
På generalforsamlingen og på forrige bestyrelsesmøde blev det alt for store svind omtalt. Bestyrelsen fandt, at svindet er urimelig stort.
Derfor vil køleskabet være aflåst på træningsholdene og det må aftales på   hvert hold mellem trænere og spillere, hvornår der kan købes vand/øl, f.eks. i pausen og efter træningen.
TN og PT holder møde med Lars omkring vand og øl for den kommende sæson.