Konstituerende bestyrelsesmøde 29.05.2008

Dato: 29.05.2008 kl. 21.00
Tilstede: Karin Lind (KL), Peter Tranto (PT), Jes Arder (JA) og Allan Hermansen (AH).
Referent: AH.

Dagsorden

  1. Sammensætning af bestyrelsen
  2. Dato for næste bestyrelsesmøde
  3. Evt.

1. Sammensætning af bestyrelsen

Posterne blev fordelt således:
Formand: Karin Lind

Næstformand: Peter Tranto

Kasserer: Jes Arder

Sekretær: Allan Hermansen

2. Dato for næste bestyrelsesmøde

Afholdes 18.06.2008 kl. 19.00 hos Jes.

Evt.

Intet