Ekstraordinært bestyrelsesmøde 08.09.2008

Tid: 08.09.2008 kl. 18.30
Sted: Klubben
Tilstede: Karin Lind (KL), Peter Tranto (PT), Jes Arder (JA), Allan Hermansen (AH)
Fraværende: Knud Krogslund (deltager normalt ikke på ekstraordinære bestyrelsesmøder)
Ordstyrer: KL
Referent: AH

Dagsorden

  1. Nye træningstider
  2. Orientering
  3. Evt.

Pkt. 1 – Nye træningstider

Med baggrund i en stor interesse fra nye medlemmer, er det blevet nødvendigt at ændre på træningstiderne og oprette nye hold, specielt for ungdomsspillere. KL oplyste at der pt. var ca. 6 spillere på ”venteliste”.
PT runddelte forslag til nye hold og tider (kun ungdom).
Den nuværende træningstid om mandagen (Michael N’s hold) ændres fra et hold i tidsrummet 17 – 19 til at være to hold i tidsrummene 16.30 – 17.45 (hold 2) og 17.45 – 19.00 (hold 1). Hver anden mandag er der fortsat ranglisteturnering (ved Peter Tranto).
Den nuværende træningstid om onsdagen (Sabines hold) ændres fra et hold i tidsrummet 17 – 19 til at være to hold i tidsrummene 16.30 – 17.45 (hold 2) og 17.45 – 19.00 (hold 1).
Der oprettes en træningstid om torsdagen for hold 2 i tidsrummet 17.00 – 19.00, hvor der vil være fri træning.
Mandag og onsdag vil ikke være et umiddelbart problem, da vi benytter de trænere, vi har i forvejen i samme tidsrum. Torsdag mangler vi en person til at åbne/lukke. PT foreslog at vi spurgte om flere fra pensionistafdelingen ville tage denne tjans, evt. som en turnusordning. AH ville tage kontakt til Knud Krogslund (formand for pensionistafdelingen).
De alt for mange på seniorholdet om mandagen blev debatteret. Der er plads til oprette hold på onsdage og torsdage, hvor der ikke er holdturnering. Der blev dog ikke besluttet noget på dette problem. KL oplyste at der et par henvendelser om seniortræning. Indtil videre ville disse blive sat på venteliste.

Pkt. 2 – Orientering

KL oplyste at den kommende damesamling var ændret således for Helsingørs vedkommende: Lørdag spilles to kampe i Århus. Søndag spilles en kamp i Helsingør (klubben). Endvidere er sponsoraftalen faldet på plads vedr. Elin og Kallermann Revision A/S.
PT oplyste kort om et møde med (skolen? Kommunen?) at problemet med rengøringen vil blive taget alvorligt. Således vil der blive gjort bedre rent i klubbens lokaler.
JA og PT har holdt første møde om holdtilmelding og –fordeling til ØBTU holdturnering. Resultatet vil snart blive offentliggjort.