Bestyrelsesmøde 06.05.2009

Tid: 06.05.2009 kl. 19.30
Sted: Hos Allan Hermansen
Tilstede: Karin Lind (KL), Peter Tranto (PT), Jes Arder (JA), Knud Krogslund (KK), Allan Hermansen (AH)
Ordstyrer: KL
Referent: AH

Dagsorden

 1. Blockbuster Open d. 30. maj
 2. Året HBTK’er
 3. Damehold til næste sæson
 4. Herrehold til næste sæson
 5. Bestyrelse til næste sæson
 6. Fastsættelse af dato for generalforsamling
 7. Forberedelse af generalforsamling
 8. Gennemgang af opdateret regnskab
 9. Ungdomstræning i denne og kommende sæson
 10. Sponsorer til næste sæson
 11. Sponsorkoncept
 12. Nyt system med adgangskort / alarm
 13. Talentudvikling Elite 3000
 14. Sodavandssalg / tyveri
 15. Henvendelse fra en svensker
 16. Evt.

Pkt. 1 – Blockbuster Open den 30. maj

KK gjorde opmærksom på at den valgte dato for arrangementet var uheldigt, da der var tale om pinselørdag. Derfor var der enighed om at forsøge at flytte arrangementet til d. 6. juni. Datoen skal dog afstemmes med Søren Heilmann. PT kontakter Søren. Tilføjelse: Arrangementet er flyttet til den nye sæson.

Pkt. 2 – Årets HBTK’er

På et tidligere bestyrelsesmøde var der blevet enighed om at der skal udnævnes to “Årets HBTK’er”. En blandt seniorspillerne og en blandt ungdomsspillerne.

PT indstillede Samuel Jønsson som året ungdomsspiller da han gennem hele sæsonen har vist store fremskridt samt godt spil. Sabine Borre Larsen blev indstillet på grund af de tre medaljer ved dette års DM. Bestyrelsen var enige.

Det blev debatteret om hvorvidt det kun skulle være de sportslige resultater, der skulle tælle i denne forbindelse. der var enighed om at anden form for indsats (f.eks. noget, der gøres for klubben) også kunne tælle i regnskabet.

Årets HBTK’er bliver sat på en ny tavle i klubben samt der overrækkes et diplom ved årets generalforsamling.

KL sørger for diplom og tavle samt navneskilte.

Pkt. 3 – Damehold næste sæson

Dameholdet har bevaret sin plads i elitedivisionen til næste sæson.

Pt. er det meget usikkert med sponsorer og kandidater til holdet næste år, da KL ikke er med længere. Der blev debatteret flere muligheder samt krav for sponsorer, da holdet er meget dyrt i drift.

Der blev ikke vedtaget noget under dette punkt – udsat til senere.

Pkt. 4 – Herrehold næste sæson

1. holdet har bevaret sin plads i 1. division. 2. holdet rykker op i 2. division.

Udtagelseskomiteen (JA og PT) arbejder på en holdsammensætning primært med HBTK’ere på begge hold, dog mandet op med to svenskere på 1. holdet.

Pkt. 5 – Bestyrelse til næste sæson

PT, JA, KK og AH fortsætter næste sæson. Peter Kallermann fortsætter som revisor. KL fratræder som formand, da hun fra næste sæson spiller i Hillerød GI.

Vi har pt. ingen kandidat til formandsposten. Mulige emner blev drøftet, men der er ingen seriøse kandidater. Formand efterlyses!

Pkt. 6 – Fastsættelse af dato for generalforsamling

Datoen blev fastsat til mandag d. 15. juni 2009.

Pkt. 7 – Forberedelse af generalforsamling

KL forbereder.

Pkt. 8 – Gennemgang af opdateret regnskab

JA udleverede og gennemgik det foreløbige regnskab. Der er ca. 14.000 kr. i overskud, og der forventes kun at komme udgifter vedr. DM for ungdom samt indtægter vedr. endelig afslutning af sodavandssalg.

Pkt. 9 – Ungdomstræning i denne og kommende sæson

Michael Nakskov har meddelt bestyrelsen at han ønsker at stoppe som ungdomstræner med udgangen af denne sæson.

PT fortsætter ungdomsranglisten på de øvrige mandage.

Der arbejdes på at finde en ungdomstræner. KL har kontakt til en ungdomstræner i Brøndby.

Pkt. 10 – Sponsorer til næste sæson

KL tager kontakt til Bjørnstad og Sylvest VVS vedr. fortsat sponsering af ungdomstræningen.

AH tager kontakt til flere medlemmer fra klubben vedr. hjælp til at finde sponsorer til næste sæson.

 

Pkt. 11 – Sponsorkoncept

Udkastet til sponsorkonceptet udvides med sponsorevent a la Blockbuster Open. (AH)

Pkt. 12 – Nyt system med adgangskort / alarm

Vejledning vedr. adgangssystem udsendt inden mødet. Forslaget blev vedtaget med en enkelt bemærkning om at adgangskort ikke kan lånes ud, da de er personlige.

Pkt. 13 Talentudvikling Elite3000

HBTK har ingen kandidater pt.

 

Pkt. 14 – Sodavandssalg / tyveri

Der har gennem hele sæsonen været så stort et svind fra køleskabets pengekasse at det må være tyveri.

Bestyrelsen blev enige om at køleskabet herefter holdes aflåst hele tiden. Der åbnes kun ved salg. Den enkelte træner må selv fastsætte hvor ofte køleskabet låses op for salg.

AH sørger for offentliggørelse på hjemmesiden umiddelbart efter bestyrelsesmødet.

Pkt. 15 – Henvendelse fra en svensker

KL har modtaget en henvendelse fra en svensk bordtennisspiller vedr. profession deltagelse på HBTK’s 1. divisionshold.

Jfr. tidligere beslutning, har vi ikke brug for flere spillere “udefra”. PT sørger for et pænt afslag.

Pkt. 16 – Evt.

Intet