Konstituerende bestyrelsesmøde 16.07.2009

Tid: 16.07.2009 kl. 19.00
Sted: Hos Jes Arder
Tilstede: Peter Tranto (PT), Jes Arder (JA), Allan Hermansen (AH)
Fraværende: Knud Krogslund (KK)
Ordstyrer: JA
Referent: AH

Dagsorden

  1. Fordeling af bestyrelsesposter
  2. Finde en formand
  3. Evt.

Pkt. 1 – Fordeling af bestyrelsesposter

Bestyrelsen konstituerede sig således:

  • Kasserer: Jes Arder
  • Menigt medlem og ungdomsansvarlig: Peter Tranto
  • Sekretær og webmaster: Allan Hermansen
  • Suppleant: Knud Krogslund
  • Formand: Ingen

Pkt. 2 – Finde en formand

Da det på den nyligt overståede generalforsamling ikke lykkedes at få valgt en formand, blev der talt om flere mulige kandidater i klubben. Der var enighed om at tage kontakt til flere straks ved sæsonstart. Der er allerede nu indkaldt til ekstraordinær generalforsamling d. 31. august kl. 19.00 i klubbens lokaler med henblik på at vælge en formand.

Pkt. 3 – Evt.

Intet.