Bestyrelsesmøde 11.10.2009

Tid: 11.10.2009 kl. 14.00
Sted: I klubben
Tilstede: Peter Tranto (PT), Jes Arder (JA), Knud Krogslund (KK), Allan Hermansen (AH)
Ordstyrer: PT
Referent: AH

Dagsorden

 1. Evaluering af sæsonen indtil nu
 2. Klublokalet
 3. Forberedelse af medlemsmøde om klubbens fremtid
 4. Ungdomsafdelingen
 5. Holdturneringen
 6. Nyt fra pensionisterne
 7. Økonomien
 8. Trøjer
 9. Evt.

Pkt. 1 – Evaluering af sæsonen indtil nu

Sæsonen er startet op med to hold ungdomsspillere, senioraften om mandagen, pensionister 2 dage om ugen og et lille seniorhold om torsdagen.

Seniortræningen om mandag er normalt ikke fyldt op, med undtagelse af den første runde i ranglisteturneringen, hvor der først blev afsluttet kl. 23. De nye ranglisteregler skulle ellers tage højde for stor tilslutning.

På ungdomsholdene er der også tyndt besat, mere herom under punktet for ungdomsafdelingen. Hos pensionisterne er der fyldt helt op.

Men generelt har det været en svag sæsonstart.

Pkt. 2 – Klublokalet

Klublokalet trænger til en kærlig hånd!

Generelt trænger al vægbeklædningen at blive taget ned og erstattet af hårdere materiale, malet i lysere farver. Radiatorerne bør flyttes fra gulvhøjde (der er flere, der er kommet til skade på dem).

På det konkrete plan besluttede bestyrelsen:

 • “Hyggeområdet” istandsættes af klubben selv. Vægbeklædningen pilles af, der spartles op og der opsættes glasvæv. Vævet males i lys farve. Arbejdet udføres af klubbens egne medlemmer i juleferien.
 • AH tager kontakt til skolens pedel for godkendelse af projektet.
 • Resten af lokalet bør istandsættes i den kommende sommerferie. PT tager kontakt til kommunen vedr. økonomisk støtte til projektet. Projektet skal formentlig udføres af klubben selv.

Pkt. 3 – Forberedelse af medlemsmøde om klubbens fremtid

På generalforsamlingen fik bestyrelsen til opgave af holde et stormøde vedr. visioner for klubben. Denne dag blev fastsat til torsdag d. 26.11.2009 kl. 19.30 i klubbens lokaler.

AH laver oplæg til PT vedr. medlemsmødet inden 7-10 dage.

Pkt. 4 – Ungdomsafdelingen

Der har været stort frafald af ungdomsmedlemmer i sommerferien. Flere af de lovende spillere har ikke meldt sig til i år. Vi kender ikke årsagerne, men dette skal helt klart debateres på det kommende medlemsmøde.

I år er der kun tilmeldt 1 ungdomshold i holdturneringen.

Pkt. 5 – Holdturneringen

I år ser antallet af hold således ud: 1 ungdomshold mod sidste sæsons 3. 6 seniorhold mod sidste sæsons 7.

På 1. holdet skiftes de to svenskere til at spille, således at der altid er kun 1 svensker på holdet.

PT beretter at det har været en kedelig start på turneringen med mange afbud på holdene.

Pkt. 6 – Nyt fra pensionisterne

KK beretter at i denne sæson er der 29 tilmeldte pensionister og ca. 18-20, der møder op pr. gang. Iøvrigt holder pensionistafdelingen 10 års jubilæum til næste år.

Pkt. 7 – Økonomi

JA gennemgik regnskabet. Pt. er der et mindre undskud på kr. 5.000,-. Men det skal nok blive vendt inden sæsonens udgang. Bl.a. er der mange, der endnu ikke har betalt kontingent!

Pkt. 8 – Trøjer

Der “indkøbes” 100 stk. logoer til de forestående indkøb af trøjer hos ny trykker. + evt. logoer til restlageret af de gamle trøjer.

Pkt. 9 – Evt.

Intet