Ordinært bestyrelsesmøde d. 22.02.2011

Dato: 22.02.2011
Tid: 19.00
Sted: Hos PT
Tilstede: Peter Tranto (PT), Jes Arder (JA), Knud Krogslund (KK), Allan Hermansen (AH)
Referant: AH

 

Dagsorden

  1. Materialetilskud
  2. Klubtrøjer
  3. Behandling af forespørgsel fra DBTU
  4. Klubbens økonomi
  5. Ungdomstræningen
  6. Evt.

1. Materialetilskud
JA oplyste at det er tid til at søge materiale hos Helsingør Sportsunion (HSU) og havde medbragt ansøgningsskemaet.

Klubbens bestyrelse ønsker fortsat at fortsætte den påbegyndte istandsættelse af træningslokalet. En tidligere ansøgning til kommunen har ikke givet pote endnu, derfor skal HSU prøves.

Der blev enighed om at JA ansøger HSU om kr. 30.000 til materialer. Såfremt der kommer positivt tilsagn, lægger klubben ud for materialerne og får dem refunderet fra HSU. Dette forslag kommer i ansøgningen.

Istandsættelsen kommer til at handle om væggene i spilleområdet. Vægbeklædningen skal rives af og erstattes af nyt, brandhæmmende materiale, som spartles og males. Det skal undersøges med Sylvest hvordan radiatorerne kan komme væk fra gulvet, da de er årsag til skader på vores spillere.

Udover dette, opstod igen en debat om gulvet og dens behandling. Den nuværende behandling med “brems” er ikke god nok, vore medlemmer glider stadig under spillet. Derfor er PT igang med at undersøge prisen på ny gulvbelægning alternativt en anden behandling af gulvet. Der blev ikke taget nogen beslutning om gulvet.

2. Klubtrøjer
Der er fundet en trøje fra Stiga i størrelserne XXS til XXL. JA har forhandlet sig til pris hos BTEX på 219 kr pr. trøje. Prisen ved køb i klubben bliver 225 kr. inkl. tryk (klubbens logo og spillerens navn).

Det blev vedtaget at klubnavn og -logo skal være foran, spillerens navn på ryggen.

JA vil undersøge om BTEX også kan foretage tryk af logo, den nuværende aftale handler kun om spillernavnet på ryggen.

Det blev besluttet at indkøb vil foregå pr. kollektiv bestilling 2 – 3 gange i løbet af sæsonen.

Da det blev oplyst at den valgte model trøje kun vil være i sortimentet 2½ år fra nu, blev det besluttet at vente til sæsonstarten 2011/2012 og vælge en af de nye modeller, som til den tid vil være i sortimentet i 3 år.

3. Behandling af forespørgsel fra DBTU
DBTU har sendt et spørgeskema vedr. ændringer i Danmarksturneringen, gående på antal hold og divisioner.

Bestyrelsesmødet tog ikke stilling til skemaet, men overlod det til Lars Hansen, JA og PT at svare DBTU.

4. Klubbens økonomi
JA orienterede om status på økonomien. Denne blev taget til efterretning.

5. Ungdomstræningen
PT oplyste at der er oprettet en nyt ungdomshold om fredagen. Pt. er der 4 betalende medlemmer på dette hold og alle nye ungdomsmedlemmer starter her. Yael med assistance fra Michael Nakskov står for træningen.

PT oplyste yderligere at Rasmus Olsen er startet som hjælpetræner hver anden mandag og har vist sig at være en god træner for ungdomsholdene. Bestyrelsen indvilgede i at tilbyde Rasmus et trænerkursus såfremt han vil fortsætte indsatsen.

Iøvrigt mange rosende ord for Yaels store indsats for klubben, ikke mindst som primær træner for alle ungdomsholdene.

6. Evt.
KK orienterede om pensionistafdelingen:

  • Der er startet 3 nye på pensionistholdene (1 kvinde, 2 mænd)
  • Der er blevet kontingentfrihed til et af medlemmerne pga. længerevarende sygdom