Dagsorden og Referat, 23-10-2014

Dagsorden og Referat

Bestyrelsesmøde den 23. november 2014, kl. 19:30 hos Roald. Til stede: Troels Nyborg (TN), Roald Thiim (RT), Yael Schade (YS), Peter Tranto (PT) og suppleanten Roberto Matarese (RM).

Dagsorden Referat 
Siden sidst

 1. Hvordan er sæsonen kommet i gang – overordnet set?
 2. Medlemssituationen indmeldelser/udmeldelser.
 3. Medlemssag.
 4. Klubbens hjemmeside, v. Peter
 5. Om Filip Karlsson
 6. Pressen
 

 1. Overordnet set er vi kommet godt i gang med sæsonen. Der arbejdes med de sædvanlige aktiviteter og der er kommet nogle nye til, bl.a. Familiebordtennis, deltagelse i talenttræning i Hillerød og klubtur til OB’s stævne. Vi evaluerer de tre ”afdelinger” på næste bestyrelsesmøde. Vi vil både kigge tilbage og kigge frem!
 2. 84 medlemmer p.t. – pensionister, seniorer og ungdom. Ingen restancer! Der har været en del udmeldelser (ungdom) sommeren over, så vi starter på ungdomsfronten med færre medlemmer og håber på nye flere nye medlemmer i løbet af sæsonen.
 3. PT forfatter et svar fra bestyrelsen som afslutning på sagen.
 4. Hjemmesiden har fået et nyt look og er blevet tilpasset til mobil og tablet. Bestyrelsen er tilfreds med siden og at den er let at finde rundt i. Feed back bedes rettet til webmaster Allan Hermansen.
 5. Der er indbetalt kontingent for Filip. Han er derfor medlem af klubben på lige fod med andre medlemmer. Da han hjælper klubben beslutter bestyrelsen, at klubben betaler hans transport (Helsingborg-Helsingør retur) til de 2. divisionskampe, hvor det aftales at han spiller med.
 6. Vi forsøger at udvide med Amtsavisen og Nordsjælland. YS påtager sig opgaven.
Ansøgninger om tilskud

 1. Vederlag til trænerne, v. Roberto 
 2. Beløb afsættes til aktiviteter i ungdomsafdelingen – klubtilskud/egen betaling v. gruppen
 3. Indkøb af bordtennisrobot, v. Roberto
 4. Dialog om tilskud til ungdomsspillernes deltagelse i træningslejre, v. Peter
 

 1. For at gøre det mere attraktivt at være træner i klubben, så besluttede bestyrelsen at bevilge en træningsdragt med klublogo og tryk på ryggen, så man kan se, at det er en Helsingør træner. Derudover afsættes der et tilskud på kr. 500,00 pr. træner som tilskud til udgifter til det at være træner. Udbetaling mod dokumentation for afholdt udgift.
 2. Bestyrelsen besluttede at afsætte kr. 2000 afsættes i budgettet til udgifter i forbindelse med diverse aktiviteter.
 3. Bestyrelsen besluttede at investere i en ny bordtennisrobot. Den nuværende gamle robot er ved at stå af og skal udskiftes. Der afsættes kr. 9.500 til en robot, der opfylder behovet.
 4. Bestyrelsen besluttede, at der ydes tilskud til ungdomsspileres deltagelse i bordtennislejre med kr. 350,00 pr. lejr. Beløbet svarer til taksten i HSU. Forældrene indbetaler fremover beløbet for deltagelse i lejren minus kr. 350,00. Klubben søger derefter HSU om tilskud.
Budget og Økonomi

 1. Udkast til budget v. Troels.
 2. Klubbens økonomi i øvrigt samt retningslinjer ved udbetaling fra klubbens kasse, v. Troels.
 3. Køb og salg af øl/vand.
 4. Sponsorer, v. Yael.
 

 1. TN fik input fra bestyrelsen og færdiggør budgettet. Budgettet bliver hængt op på opslagstavlen til medlemmernes orientering.
 2. PT underskriver/godkender diverse bilag sendt udefra.
 3. Bestyrelsen besluttede at fortsætte med den nuværende ordning, hvor Lars Hansen leverer øl og vand og holder regnskab med salget. TN har udfærdiget et regneark, som skal bruges til formålet. Det styrer køb, salg, svind, udgift til møder og træning.
 4. Alle vil gerne have sponsorer, men ingen gør noget ved det! Det kunne næsten være overskriften for dette punkt. Vi vil give det en saltvandsindsprøjtning. Der er styr på de fleste af de nuværende og RT har skaffet en ny. PT sender en mail ud til alle medlemmer om hjælp til at skaffe en sponsor. Udgift kr. 1000 pr. sæson + en engangsudgift til tryk af reklamen kr. 250,00.
Diverse, herunder næste møde Næste ordinære B-møde tirsdag den 10.02.2015 kl. 19:00 hos Roald.