Ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag den 10. februar 2015

Ordinært bestyrelsesmøde. Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 19:00 hos Roald

Deltagere: Troels Nyborg (TN), Roald Thiim (RT), Yael Schade (YS) og Peter Tranto (PT)

Dagsorden Beslutningsreferat
Nye medlemmer, hvordan gør vi Trænerne skriver nye medlemmer – for- og efternavn – på fremmødelisten. Troels sætter en opdateret liste op opslagstavlen, når der er nye medlemmer. Trænerne udleverer indmeldelsessedler og tjekker jævnligt, om spillerne er blevet indmeldt.
Sponsorer YS har lavet udkast til en folder, som skal udleveres til mulige sponsorer. Der arbejdes videre med folderen, så at det kan tages i brug i god tid inden den nye sæson.
Kort om pressen YS har haft kontakt til Nordsjælland og Amtsavisen. Sidstnævnte vil gerne bringe bordtennisstof.
Klubmesterskab Der afholdes klubmesterskab som sædvanligt for åben række for alle klubbens medlemmer. Som noget nyt afholder vi også klubmesterskaber for Sekunda spillere, p.t. spillere med max. Rating på 1499.Ungdomsmesterskaberne afvikles uændret. PT sørger for invitationerne.
Årets HBTK’ere Bestyrelsen vil gerne have, at det er klubbens medlemmer, der vælger Årets HBTK’ere – ungdom og senior. Det sker via afstemning på hjemmesiden. Bestyrelsen nominerer 3 seniorer og 3 ungdomsspillere og medlemmerne afgør vinderne i de to kategorier.
Regnskab å-t-d TN gennemgik regnskabet – det er velkørende og der er ingen faresignaler.
Nyt regnskabsprogram fra næste sæson TN sonderer terrænet for et nyt og tidssvarende regnskabsprogram, som i givet fald skal benyttes fra næste sæson.
Sodavandssalg Bestyrelsens opstramninger omkring salg af vand og øl virker efter hensigten. Der er i forhold til tidligere et minimalt svind. TN har udfærdiget et regneark, som benyttes af Lars til at overskue indkøb, salg og forbrug til møder o.l.
Pensionisterne ·       Pensionisterne har udvidet træningsdagene til 3 formiddage, mandag-onsdag-fredag.·       Der er p.t. 42 medlemmer, hvilket er virkelig flot.·       TN vil forsøge sig med et arrangement for flygtninge i klubben.·       Flere deltager i nogle 60+ stævner, hvilket er glædeligt, så at vore pensionister viser flaget udadtil.
Seniorerne Torsdagstræningen for seniorerne, herunder nye spillere fungerer ikke rigtig, da næsten ingen benytter sig af tilbuddet. Vi vil forsøge at rette op på dette, bl.a. med en udfordringstavle ”Torsdagsudfordringen”. Jan C er med i planlægningen.Ellers kører seniorerne efter den sædvanlige køreplan.
Ungdommen
Klublokalet, v. RT ·       Glemt tøj fremvises i en uge og fjernes derefter.·       Afvask af borde, foretages jævnligt.·       Maling af vægge vurderes, RT finder en pris·       TV fjernes, benyttes alligevel ikke.·       Tidsskriftsholder købes og sættes op, så at kataloger o.l. ikke ligger og flyder.
Eventuelt ·       Referatet er et beslutningsreferat. Hvad der ellers sker i klubben fremgår af hjemmesiden, hvor der også er historik på gamle nyheder.·       Vi deltager i et HSU arrangement: ”Trænger din forening til et Kick? ”