Klubmestre 1986-1990

1990
Klubmester: Lars Hansen
Yngre drenge: Lars Lorentzen
………………………………..
Seniorrangliste: Jes Arder

1989
Klubmester: Lars Hansen
Yngre drenge: Robert Rasmussen
Puslinge: Peter Stumman
………………………………..
Seniorrangliste: Jes Arder

1988
Klubmester: Lars Hansen
Yngre drenge: David Warrer
Puslinge: Robert Rasmussen
………………………………..
Seniorrangliste: Jes Arder

1987
Klubmester: Jes Arder
Klubmester: Jan Bengtsen og Thomas Dam Jensen
Senior: Steen Kallermann
Junior: Lars Bøttcher
Drenge: Martin K Nielsen
Dameungdom: Anette Kristensen
Dameungdom: Anette Kristensen og Anja Bech
Drenge: Martin K Nielsen
Drenge: Martin K Nielsen og Per Kammer Mortensen
Yngre drenge: Anders Olsen
Begynder: Aram Rowshangah
Ungdoms Mix: Lars Bøttcher og Anette Kristensen
……………………………
Seniorrangliste: Steen Kallermann
1986
Klubmester: Steen Kallermann
Klubmester: Jes Arder og Lars Hansen
Dame senior: Bente Christensen
Ungdomsmester (minus juniorer): Martin K Nielsen
Senior: Jes Arder
Junior: Lars Bøttcher
Dame Junior: Anja Bech
Drenge: Henrik Hansen
Drenge: Martin K Nielsen og Per Kammer Mortensen
Pige: Anette Kristensen
Yngre drenge: Martin K Nielsen
Yngre pige: Tanja Jensen
Puslinge: Martin Grønbech
Begynder: Anders Henriksen
Mix double: Karin Henriksen og Steven Larsen
Dame Ungdom: Lotte Frederiksen og Tanja Jensen
Old boys: Henning F Nielsen
………………………………..

Seniorrangliste: Jes Arder