Klubmestre 1981-1985

1985
Klubmester: Lars Hansen
Klubmester: Jes Arder og Lars Hansen
Senior: Steen Kallermann
Damesenior: Bente Christensen
Junior: Dennis Rasmussen
Dame Junior: Karin Henriksen
Dame ungdom: Karin Henriksen og Anette Kristensen
Drenge: Lars Bøttcher
Drenge: Lars Bøttcher og Mikkel Larsen
Pige: Betina Bech
Yngre drenge: Martin K Nielsen
Yngre pige: Anette Kristensen
Puslinge: Anders Henriksen
Puslinge Pige: Tine Lorentzen
Begynder: Anders Henriksen
Mix double: Betina Bech og Lars Bøttcher
Old boys: Henning F Nielsen
…………………..
Seniorrangliste: Lars Hansen
Ungdomsrangliste: Martin K Nielsen
1984
Klubmester: Steen Kallermann
Klubmester: Jes Arder og Lars Hansen
Senior: Lars Hansen
Damesenior: Bente Christensen
Old boys: Peter Tranto
Junior: Hasse Gordon Jensen
Dame Junior: Henriette Henriksen
Dame ungdom: Betina Bech og Anja Bech
Drenge: Lars Bøttcher
Drenge: Lars Bøttcher og Michael Frisch
Pige: Karin Henriksen
Yngre drenge: Kuno Mikkelsen
Yngre pige: Anette Kristensen
Puslinge: Martin K Nielsen
Puslinge Pige: Eva Mortensen
Begynder: Danni Pedersen
Mix double: Karin Henriksen og Dennis Rasmussen

……………………….

Seniorrangliste: Jes Arder
1983
Klubmester: Lars Hansen
Klubmestre: Peter Kallermann og Jes Arder
Senior: Lars Hansen
Old Boys: Henning F. Nielsen
Ungdom: Lars Bøttcher
Junior: Henrik Møller
Drenge: Michael Frisch
Piger: Annette Munch
Yngre drenge: Lars Bøttcher
Yngre pige: Anja Bech
Puslinge: Henrik Hansen
……………………
Seniorrangliste: Lars Hansen
Ungdomsrangliste: Lars Bøttcher

1982
Klubmester: Lars Hansen
Klubmestre: Lars Hansen og Flemming Bech
Senior: Peter Kallermann
Damesenior: Bente Christensen
Old boys: Peter Tranto
Junior: Michael Knudsen
Damejunior: Lene Holck
Dame Ungdom: Janne Tranto og Anja Bech
Drenge: Jan Olsen
Drenge: Jan Olsen og Morten Ladekarl
Pige: Anette Munch
Yngre drenge: Michael Frisch
Yngre pige: Betina Bech
Puslinge: Christian Eriksen
Puslinge pige: Susanne Andersen
Begynder: Morten Ladekarl
Ungdoms Mix: Lene Holck og Michael Knudsen
……………………….
Seniorrangliste: Jes Arder
1981
Klubmester: Claus Andersen
Klubmestre: Lars Hansen og Claus Andersen
Yngre drenge: Jan Olsen
Puslinge: Mikkel Larsen
…………………….
Seniorrangliste: Claus Anderen