Klubmestre 1976-1980

1980
Klubmester single: Claus Andersen
Klubmestre double: Lars Hansen og Claus Andersen
Senior: Jes Arder
Yngre drenge: Jan Olsen
Puslinge: Mikkel Larsen
………………………..
Seniorrangliste: Peter Kallermann
1979
Klubmester: Claus Andersen
Klubmestre: Claus Andersen og Brian Pedersen
Senior: Jes Arder
Yngre drenge: Kristian Bjørneboe
Puslinge: Jan Olsen
………………………………
Seniorrangliste: Jes Arder
1978
Klubmester: Søren Mathiasen
Klubmestre: Steen Kallermann og Jes Arder
Senior: Peter Kallermann
Yngre drenge: Claus Andersen
Puslinge: Brian Nielsen
………………………………..
Seniorrangliste: Peter Kallermann
1977
Klubmester: Jes Arder
Klubmestre: Steen Kallermann og Jes Arder
Senior: Peter Kallermann
Yngre drenge: Claus Andersen
Puslinge: Michael Knudsen

……………………………………………..
Seniorrangliste: Jes Arder

1976
Klubmester: Peter Kallermann
Lise Hartelius og Peter Kallermann
Senior: Erik Tofte
……………………………….
Seniorrangliste: