Formandens beretning 2015

Formandens beretning for Helsingør Bordtennis Klub, sæsonen 2014/2015

Med udgangen af nuværende sæson er tiden inde til den årlige ordinære generalforsamling. Og dermed også formandens skriftlige beretning, jf. klubbens vedtægter.

Vi har i klubben en velfungerende hjemmeside, hvor man kan læse om, hvad der sker i klubben, både det turneringsmæssige – turneringshold og stævner – og om hvad der sker i klubben. Der er også historik, fotoalbum og indscannede gamle klubblade for klubbens fortid. Denne indskanning sker løbende. På hjemmesiden har vi også en kalender, som så godt som altid er opdateret. Så det anbefales, at man kigger på hjemmesiden minimum en gang om ugen, hvis man vil være opdateret på klubbens dagligdag.

Klubben har også en Facebook side, som også er meget levende, her skrives om resultater fra holdkampe og stævner, som er værd at dele med andre. Her er det muligt for klubbens medlemmer at komme med indlæg, hvis der er noget bordtennismæssigt, man gerne vil melde ud eller have en debat om.

Derfor vil denne beretning mest være overordnet og så godt som uden de ting, man kan læse om på hjemmesiden. Der er historik, hvor man kan læse indlæg fra hele sæsonen.

Vi er en klub med omkring 95 medlemmer, fordelt på ungdomsspillere, seniorspillere og pensionister. Ungdom Seniorer Pensionister I alt
Primo 39 22 37 98
Tilgang i sæson 16 7 4 27
Afgang i sæson -22 -4 -4 -30
Overf anden gruppe -1 1 0
Ultimo 32 26 37 95

Ligesom alle andre steder i bordtennisverdenen har vi haft en nedgang i antal ungdomsmedlemmer. Mange lægger skylden over på skolereformen. Måske og måske ikke er den skurken, som gør at ungdomsspillere og deres forældre fravælger en sportsgren, især hvis det er en sportsgren, der er 2. valget. Problemet i vores klub ligger mest hos de ældre ungdomsspillere. I denne sæson har vi kun haft en juniorspiller – og det er et billede, som de fleste klubber kan nikke genkendende til.

Til gengæld har vi en stor pensionistafdeling på omkring 40 pensionister og 60+. Det er meget positivt og det er nogle aktive pensionister, hvoraf flere af dem spiller både mandag, onsdag og fredag i ugens løb.

Det er stadig ikke lykkedes at få en stor seniorafdeling. Det er sjældent, at vi har medlemmer, som efter deres ungdomstid overgår til at være seniorer, de seneste er Samuel og 2 gange Rasmus. Vi må lægge hovedet i blød og finde frem til en løsning. For det er her, medlemmer skal rekrutteres til seniorafdelingen indtil vort nye kuld af ungdomsspillere bliver lidt ældre. Det typiske seniormedlem er en, der tidligere har spillet bordtennis og efter en lang pause starter igen. Dem skal vi sørge for at have plads til!

Den daglige ledelse
Bestyrelsen har i sæsonens løb afholdt fire bestyrelsesmøder. Som tidligere er opgaverne blevet delt ud, men det er nu gjort mere synligt, hvad der sker på de forskellige arbejdsområder. Dermed får det enkelte bestyrelsesmedlem inklusive formanden mere indsigt i, hvad de som bestyrelse har ansvaret for.

Roald har lagt sin lejlighed til rådighed for bestyrelsesmøderne, og det er vi meget glade for, det er hyggeligt at være på besøg hos Roald. En stor tak til bestyrelsen og især til Troels, som trådte til som ny kasserer. Det kræver noget tid at sætte sig ind i det for ham på forhånd ukendte område, og det har han klaret godt.

Lokalet
Lokalet er fortsat et af klubbens store aktiver. Medlemmerne er naturligvis meget glade for lokalet og det er vore gæster også – bortset fra en par stykker, som synes at væggene er for lyse og et par stykker, der ikke kan lide at stå så fast på gulvet. Det sidste har vi ikke tænkt os at gøre noget ved, men næste gang væggene skal males, skal de være en tone eller to mindre lyse. Vi har fjernet det gamle fjernsyn, som jo ikke blev brugt og i stedet er der sat en tidskriftshylde op, så at blade og kataloger ikke ligger og flyder. Så ryd op efter jer og sæt stolene på plads! Hvis der er problemer, så ret henvendelse til Roald, som er vores lokale- og materialeforvalter.

Det daglige liv i klubben
Det skal være hyggeligt at komme i klubben, og det vil bestyrelsen fortsat sætte meget højt. Hos pensionisterne er hygge i højsædet. Det sociale samvær går hånd i hånd med det at spille bordtennis og begge dele er pensionisterne gode til. Fødselsdage fejres og der er rigtig mange med til begivenhederne. Ud over det sociale spiller flere også med i de 60+ stævner, som de bliver indbudt til. Læs mere herom i afsnitter om pensionisterne.

Vi er mange medlemmer og hver især kommer med deres opfattelse af, hvad de gerne vil have ud af at være medlem af klubben. Det gælder derfor om at dele sol og vind lige, så at alle er tilfredse. Omvendt gælder det også for medlemmerne at acceptere, at der må være nogle få regler for at styre mangfoldigheden. Men stadigvæk – det skal være hyggeligt at komme i klubben i vores sofagruppehjørne.

Der har været afholdt en enkelt forælder dag, som forløb godt. Vi vil arbejde videre med at benytte lokalet noget mere til lignende arrangementer. Til dette har vi brug for nogle medlemmer/forældre, som vil medvirke til at det kommer til at fungere.

Det sportslige – holdturnering
Det blev til et holdmesterskaber i ØBTU’s holdturnering. Det gik til Veteran A holdet, som næste sæson skal spille i DT i Veteran 40 rækken.

Vort førstehold blev nr. 2 i 2. division. Og da vinderen af rækken ikke kunne rykke op, så blev det til oprykning til 1. division øst. Her skal der virkelig spilles godt, da der er 4 nedrykkere, da 1. division skal være landsdækkende sæsonen efter.

Uden at tabe en eneste kamp sikrede serie 1 holdet sig 1. pladsen og rykkede derfor op i østdanmarksserien. Med tilgang af Steen Jørgensen fra Hornbæk skal holdet nok kunne klare sig i rækken. Vi vil søge om at få et ekstra serie 1/serie 2 hold alt afhængig af spillermaterialet.

De tre hold i serie 3 og 4 klarede sig tilfredsstillende og serie 3 holdet og det bedste serie 4 hold placerede sig i den bedste halvdel.

Hos ungdommen blev det til tre 2. pladser i drenge-øst, i junior B og i yngre drenge B, så det må siges at være flot. Drengene spiller med i drengedivisionen i næste sæson og hos yngre drenge skal der nok tilmeldes to hold.

Det sportslige – stævner

Ved mesterskaber og åbne stævner fik klubbens spillere rigtig mange gode placeringer. Vore ungdomsspillere deltog i rigtig mange stævner, hvor det blev til mange pokaler. Så der er nogle, der har fået fyldt pokalhylden op! Det fik nogle af pointstævnespillerne også, så også her stor succes.

Det blev til danske mesterskaber i veteran 75 til Per Mølholm og veteran 80 til Børge Reich i single og double sammen med Jørn. Derudover fik vore spillere flere østdanske mesterskaber og mange medaljer, så rent mesterskabsmæssigt var det en flot sæson – selv om vi denne gang ikke fik nogen klubpokaler med hjem. Men det skal der arbejdes på at lave om på!

I næste sæson fortsætter vi med at deltage i så mange stævner som muligt og målet er, at vi forbedrer vore gode resultater fra denne sæson og at vi igen skal have deltagere med ved ungdoms DM.

Pensionisterne
Efter en forrygende medlemstilgang i forrige sæson har vi i denne sæson uændret 41 medlemmer: 5 kvinder og 36 (gamle) mænd. Af afgangen på 4 er de 3 afgået ved døden. Det fortæller noget om, at vore medlemmer er glade for at være med og ikke slipper medlemsskabet frivilligt.

Vi har i årets løb med vemod sagt definitivt farvel til:

Erland Thingholm
Kurt Mellerup
Palle Prieme

De har alle været trofaste medlemmer i pensionistafdelingen i mere end 10 år.

På den glade side har vi i årets løb afholdt 6 runde fødselsdage med hvad dertil hører af festivitas omkring sofagruppen. Altid festligt og med god stemning og med Toves uovertrufne og chokoladeovertrukne kokosmakroner.

Med de ca. 40 medlemmer har vi nået grænsen for, hvor mange vi kan være, når kapaciteten er 6 borde. For at sprede belastningen og mindske fremmødet, har vi, ved siden af mandag og onsdag uden for sommerperioden, også taget fredag i brug til træningen.

Generelt er spilkvaliteten højnet i årets løb. Hvilket formentligt dels skyldes 3 træningspas om ugen, samt dels at medlemsancienniteten er øget.

I DGI regi er vi blevet inviteret til adskillige 60+ turneringer. Flere har taget mod invitationen og haft vældig gode oplevelser af at blive udfordret på uvante baner.

Mange flotte resultater er det også blevet til, kulminerende med at Ted og Finn hjemtog turneringssejren i Double.

Julefrokosten blev ikke så forsinket, som den plejede at blive, idet den allerede blev holdt i januar på Strandalleen. TV Lorry ville ikke være med i år, men vi havde alligevel en vældig fest. Jeg tror det har hjulpet, at vi nu har så mange piger med.

Vi sluttede sæsonen af med Pensionistklubmesterskab i Double. Peter Tranto havde i lighed med sidste år velvilligt stillet sig til rådighed som turneringsleder. Tak for det. Mesterskabet blev vundet af Benny med makker, med Ted og Thomas på 2. pladsen.

Der var skuffende kun tilmeldt 7 par. Vi har draget lære af den erfaring og planlægger til næste sæson at gøre arrangementet mere inkluderende.

Seniorerne
Rent klubmæssigt er der ikke meget nyt at berette. Der er kommet mere gang i den om mandagene, hvor der jævnligt er nogen med fra Hornbæk og hvor et par af de bedste ungdomsspillere også er med. Det mener jeg, at alle er bedst tjent med.

Vi har også haft en ranglisteturnering med deltagelse af 20-24 spillere, deraf et par ungdomsspillere og 3-4 fra Hornbæk. Vinder blev igen Rasmus Guldberg.

Vores klubmesterskaber er blevet udvidet med et sekunda mesterskab – spillere uden licens og med rating 1499 og derunder. Rasmus vandt også klubmesterskabet i åben række. Marc vandt ungdomsmesterskabet i åben række, mens Jan blev 1. klubmester i sekunda rækken.

Flere seniorer deltog også i denne sæson ved ØM i Farum Arena. Det blev til flere medaljer, med ikke nok til at tage klubpokalen med hjem igen.

Ungdommen

Talentholdet: Vores ungdomstalenter er nu ikke bare talenter, de er blevet bedre og bedre, både spillemæssigt og mentalt. Et par stykker har deltaget ved seniorranglisten, hvor de har spillet på niveau med nogle af klubbens bedste seniorspillere.

Træningen på holdet er præget er seriøsitet, og flere af spillerne kommer og selvtræner samt deltager ved andre træninger. Dog er der nogle, der har haft svært ved at gemme fjolleriet til efter træningen, men det skal nok komme.

Man kan se på spillerne at de udvikler sig- de har fået en stor sikkerhed i spillet, og har efterhånden en rigtig flot teknik. Mentalt har de været rigtig gode ved stævner, hvor de har haft det rigtige energi niveau – det kan man se på de mange flotte præstationer.

Der har ikke været tid til så meget socialt, så det er helt klart noget der skal justeres på til næste sæson – det er jo fordi det er sjovt at spille bordtennis, at børnene er i klubben, så det skal vi have et særligt fokus på.

Vi startede ud med at det var Roberto og Yael, der havde træningen, men pga. samarbejdsvanskeligheder blev det efter jul ændret til Samuel og Yael. På trods af nogle måneder hvor der var lidt uro i gemakkerne, så synes jeg vi har fundet en fin balance. Det virker også som ungerne er glade for trænerne, og de er gode til at udnytte deres forskellige kompetencer. Det kan dog altid blive bedre, og derfor synes jeg også det er vigtigt, at trænerne lytter til børnene, samt deltager ved diverse kurser.

Øvede/Begyndere

Da sæsonen startede var det lidt træg med deltagere på øvet -og begynderholdet (måske pga. skolereformen), derfor slog vi dem sammen. Det har været primært Samuel der har stået for holdet, og Yael har haft træningen et par gange om måneden. Børnene har haft særlig glæde af kinatræning, som har fyldt en del – det kan man se på, at de til trods for den korte tid i bordtennisklubben, allerede nu kan de forskellige slag. Så det er helt sikkert noget, vi skal gøre mere af.

Næste sæson vil vi igen skille de 2 hold ad, da det til tider kan være svært at lave en konstruktiv træning, når der er så mange forskellige niveauer. Vi skal også på disse hold, huske at have fokus på det sociale – især begynderholdet, da det er her vi skaber lysten til at spille bordtennis.

Spillere

Det er svært at komme ind på alle spillere, selvom alle fortjener en opmærksomhed, men her er nogle, som særligt har skilt sig ud.

Vi vil starte med Amalie, som på trods af at være eneste pigespiller i en lang periode (Vi har nu været så heldig også at have fået Ida med på træningsholdet), spiller lige op mod drengene. Amalie har fået en god sikkerhed i spillet, og har en forhåndsloop der siger spar 2! Derudover er hun en rigtig humørspreder, og er meget vellidt i klubben.

Så er der Marc, som har udviklet sin sikkerhed endnu mere, og nu er som en levende mur. Derudover har Marc en fornemmelse for spillet, som gør at han altid er et skridt foran sin modstander. Mentalt har Marc virkelig gået frem- Fra at have rigtig svært ved at tackle stort pres, så er han nu i stand til at komme igennem selv de sværeste kampe, og klare de mest usympatiske spillere. Marc har haft mange flotte præstationer og resultater, en af dem er 3x klubmester hvilket viser, at han er vores bedste ungdomsspiller pt. Får Marc sit benarbejde med, så er der ingen grænser for hvad han kan nå i den kommende sæson. Marc har også bidraget som hjælpetræner på begynderholdet, og er altid god til at støtte sine medspillere.

Felix kom først på talentholdet sidste sæson, og er gået frem. Han kæmper virkelig for at blive bedre, og det kan man tydeligt se på hans spil- Hans teknik er blevet udviklet, og han har fået en god sikkerhed i spillet. Han har opnået stor fremgang, som kan ses på de flotte resultater og præstationer. Derudover er Felix en fighter, han kæmper for hver eneste bold, lige meget hvad det koster ham- han skal dog huske at have fokus på spillet, og ikke så meget på at snak. Med hans entusiasme brugt rigtigt, skal han nok nå langt.

Jonathan har nok den flotteste teknik af alle ungdomspillerne, det ser smukt ud når han viser klassen ved bordet. Sikkerheden i spillet er også ved at komme, og hans benarbejde kan selv de bedste ungdomsspillere herhjemme ikke slå. Jonathan er koncentreret til træningen, og gør alt for at finpudse sin teknik og blive bedre. Hvis Jonathan får lidt ro i sit spil og lidt mere sikkerhed, så har han en god sæson i sigte. Jonathan har også haft en flot sæson rent resultatmæssigt, hvor det er blevet til flere flotte placeringer. Derudover er Jonathan en rigtig god ven, altid klar til at hjælpe sine holdkammerater og trænere.

Ludvig er også nået langt. Han har kæmpet lidt med sit temperament, men har nu fået godt styr på det. Han spiller rigtig flot bordtennis og vil i den kommende sæson være 1/5. af spillertruppen til drengedivisionsholdet. Det er derfor vigtigt, at Ludvig koncentrerer sig under træningen med høj mødeprocent. Så skal han nok gå meget frem i den kommende sæson.

Oskar er den sidste jeg vil nævne. Han er trods sin unge alder, altid fokuseret og koncentreret til træningen. Han kæmper for at lære slagene, og giver alt hvad han har i sig. Man kan se at det giver bonus at være seriøs, da Oskar nu virkelig begynder at rykke sig. Med den gejst, går der ikke lang tid før han blander sig med de bedste ungdomsspillere i klubben. Mentalt skal Oskar næste sæson have lidt mere ro på, og ikke presse sig selv for hårdt- det er okay at tabe kampe, især når man udvikler sit spil som Oskar gør.

Vores budskab til alle spillerne næste sæson er:

  • Koncentrer jer til træningen, det giver bonus i den sidste ende.
  • Udfordr jer selv, det er sådan I udvikler jer.
  • Tro på jer selv, så skal det nok lykkedes.

Tak for en god sæson- ser frem til endnu en! Og tak til de to trænere.

Afslutning.

Jeg vil gerne på klubbens vegne takke alle de nævnte og ikke nævnte medlemmer og forældre for deres indsats i løbet af sæsonen. Det er dejligt at se den opbakning der stadig er fra forældrene i forbindelse med holdkampe, åbne stævner og pointstævner/pointjagt. Ligeledes er vi rigtig glade for samarbejdet med Hornbæk, hvilket er til gavn for begge klubber.

En stor tak til Inger for hendes pasning af torsdags seniorholdet. Ligeledes stor tak til Lars for hans levering af vand og øl, det sætter vi alle pris på.

Peter Tranto, formand for Helsingør BordTennis Klub. Skrevet den 02.06 2015