Referat, bestyrelsesmøde 05-08-2015

Helsingør BordTennis Klub

Bestyrelsesmøde onsdag den 5. august 2015, kl. 19:00 hos Roald. Til stede: Yael Schade (YS), Troels Nyborg (TN), Roald Thiim (RT), Jan Christensen (JC), Peter Tranto (PT) og suppleant Søren Andersen (SA)

Dagsorden og referat

Dagsorden Beslutningsreferat
Bestyrelsen, navne og møder Bestyrelsen, sæsonen 2015/2016: Formand, Peter Kasserer, Troels Medlem, Yael, Roald og Jan Suppleant, SørenDer afholdes 4 faste møder i sæsonen, juli-okt.-feb. og maj. Herudover møder efter behov.

Til kommunikation bestyrelsesmedlemmerne i mellem opretter Søren et forum i Drop Box

Arbejdsopgaverne

Ungdomsgruppe: Yael, Samuel, Morten (Felix far) og Christel (Oskars mor)

Sponsorgruppe: Yael og Roald. Jan hjælper til med layout og print af sponsor folder.

UK og Turneringsledere:

UK – Lars, Steen og Peter Turneringsledere: DT – Lars ØBTU seniorhold – Steen ØBTU ungdomshold – Peter

Diverse: Øl og vand – Lars Lokale og materialer – Roald Torsdagsvagt – Inger

Pressen, stævner – Yael Pressen hold – Peter

Personsag Jes Arder har flyttet klub til Virum, ligesom han har nedtaget og fjernet de to bats med navnene på årets HBTK’ere, da han mener, at det er hans.Samtidig fremfører han til stadighed kritik vedrørende emner fra op til flere sæsoner tilbage overfor flere af klubbens ledere og medlemmer. Bestyrelsen finder derfor, at han har handlet illoyalt og ikke opfylder klubbens moralske kodeks for at være medlem af klubben.

Dette er meddelt Jes Arder skriftligt.

Økonomi Økonomien køres ud fra det på generalforsamlingen fremlagte budget.Klubben benytter frem over et mere up to date bogføringssystem (gratis).
Skattefri godtgørelse til trænere Bestyrelsen besluttede at udbetale en skattefri godtgørelse til klubbens trænere efter Skats regler. Beløbet er maksimalt kr. 5.000,00 og det udbetales ved sæsonstart og efter nytår med halvdelen af godtgørelsen.Vi har fået ungdomsspillere på et vist niveau og har derfor bruge for trænere af en vis standard.

Disse trænere skal i sæsonen uge efter uge møde på et fast tidspunkt og det er derfor rimeligt, at de modtager en godtgørelse for det.

Klubbens 1. hold De svenske spillere betaler kontingent. Klubben dækker deres transportudgifter fra deres hjemadresse og til Helsingør havn i forbindelse med hjemme- og udekampe.
Træningsholdene, ungdom Træningsholdene er oprettet af trænerne og udsendt til ungdomsmedlemmerne samtidig med velkomsten til den nye sæson
Træningsholdene, seniorer Da der er mange spillere til træningen mandag aften og derfor ventetid på et ledigt bord, så besluttedes det, at seniorerne som et forsøg deles op i to træningshold mandage/torsdage. Peter fordeler medlemmerne og udsender oversigten.
Holdturneringen, senior Vi har disse hold: 1. division – 1. division, veteran – Østserien – serie 3 og 2 x serie 4. Herudover ansøger vi om et serie 2 hold.Jan organiserer en udfordringstavle og regler til torsdagsholdet
Pensionisterne, ændringer/nyt Man var glade for Yaels træning og vil forsøge at starte det igen. Ellers ingen ændringer.
Seniorerne, ændringer/nyt Ranglisteturneringen spilles efter samme regler som sidste sæson.

Udfordringstavle for tordagshold sættes i gang.

Ungdomsafdelingen, ændringer/nyt Aktiviteterne styres af den nedsatte ungdomsgruppe, som orienterer via hjemmeside og e-mail til de relevante ungdomsmedlemmer.
Eventuelt Ingen emner.Peter indkalder til det ordinære oktober møde ultimo oktober måned.