Bestyrelsesmøde 29-03-2016

Helsingør BordTennis Klub

Bestyrelsesmøde tirsdag den 29. marts 2016, kl. 19:00 hos Roald. Til stede var: Roald Thiim (RT), Yael Schade (YS), Troels Nyborg (TN), Jan Dam Christensen (JDC) og Peter Tranto (PT) og suppleant Søren Andersen (SA).

Dagsorden og referat

Dagsorden Beslutningsreferat
Siden sidst: bl.a.

Godkendelse af sidste referat Sponsorer Juleturnering

Godkendelse af sidste mødereferat. Referatet blev godkendt uden kommentarer.

Sponsorer. Vi har aktuelt 10 stk. indtægt kr. 13.300. Der arbejdes videre med et par muligheder mere.

Juleturneringen. Blev arrangeret af YS, som havde lagt stor energi i arrangementet og havde skaffet rigtig mange gevinster til lotteriet. Overskud blev kr. 1.831,00. Lotteriet blev hurtigt udsolgt, så næste gang vil der være flere lodder at købe.

Ingen yderligere indlæg.

Sommerferieaktiviteter. Efter en kort drøftelse blev bestyrelsen enige om, at klubben ikke deltager i arrangementet den kommende sommer.
Ny version af hjemmesiden. PT havde fået en henvendelse fra en udbyder af hjemmesider. Han kunne tilbyde en mere professionelt side – mod betaling!

Efter samtale med vores webmaster, Allan blev vi enige om at anbefale bestyrelsen, at vi beholder vor nuværende hjemmeside, da den fortsat er gratis, og da vi ikke kan få vores ranglisteturnerning og vores kalender med på den tilbudte. Vores hjemmeside bliver også løbende optimeret. Bestyrelsen vedtog anbefalingen. Bestyrelsen var enige om, at det vil være godt med flere skribenter på hjemmesiden, det vil der blive arbejdet vide med, så at det kan gå i gang fra næste sæson.

Flygtninge.

·       Samarbejde med den frivillige flygtninge-gruppe i Helsingør

·       Besøg af flygtninge.

YS har haft en bordtennisaften med en del flygtninge, og nogen af dem har også været ude at spille to torsdage. Bestyrelsen er enige om at fortsætte samarbejde med den frivillige flygtningegruppe i Helsingør og vi se, hvordan fremmødet af flygtninge forløber torsdage. Hvis der kommer så mange, at der ikke er plads til medlemmerne om torsdagen, så må man overveje at finde et anden dag/tidspunkt. De bedste og mest interesserede af dem kan så spille med om torsdagen. De kan så spille kontingentfri resten af sæsonen, men må så betale kontingent, hvis de fortsætter til næste sæson.
Klublokalet RT har anskaffet to tavler til visning af, hvem der er blevet kåret til årets HBTK’er. Tavlerne vil snarest blive hængt op.

Udskiftning af låsene i skabene og omstilling af adgangsbrikkerne blev drøftet og RT undersøger muligheder og priser. Tiden er inde til at rydde op i hvem der har nøgler!

Der har tidligere været talt om maling af væggene, evt. med en farve i en lidt mørkere tone. Det er ikke nødvendigt lige nu og der er i øvrigt ikke klager fra de gæstende spillere over, at væggene er for lyse.

Økonomien. TN havde pr. d.d. opgjort vores regnskab, det ser lovende ud, overskuddet er p.t. på små 20.000 kroner. Der mangler medlemstilskuddet fra kommunen og af udgifter kommer der regninger fra medlemmerne.

Tidsfristen for udbetaling af medlemmernes udlæg blev fastsat til den 15. maj 2016. Regninger kan sendes til kassereren pr. mail.

Bestyrelsen besluttede, at vi fortsætter med vores nuværende regnskabsprogram i Excel, da det er godt nok til vores formål.

Træningen i klubben aktuelt og fremtidigt (både ungdom og senior). Der skal arbejdes på at få styr på træningen, både for ungdom og seniorer.

Det gælder for seniorerne de officielle træningstider kontra de træningstider, der aftales herudover. Der er også fortsat ønske om rigtig træning med træningsøvelser og ikke kun kampe.

Hos ungdomsspillerne skal der tages udgangspunkt i, hvad spillerne ønsker. Der skal være plads til både seriøs træning og til ”bordtennis for sjov”. Trænere til næste sæson skal også på plads.

Holdturnering, herunder DT Ingen bemærkninger, det har fremgået af de mange indlæg på hjemmesiden, hvordan det er gået. Der henvises til hjemmesiden.

Bestyrelsen var interesseret i, at klubben får et dame DT hold i 1. division. YS arbejder videre med ideen.

Pensionistgruppen. TN oplyste, at der nu er kommet nogle nye medlemmer, så man er kommet ud af den døde periode, der var i starten af sæsonen. Gert Jørgensen fra DGI (del af gruppen der afholder 60+ stævnerne) har været på besøg og set, hvordan en træningsdag forløb i Helsingør.

Der arbejdes fortsat på et hjertestarterkursus, man er tæt på en løsning.

Seniorgruppen. PT oplyste, at der har været interesse for at oprette en senior arbejdsgruppe til at styre og videreudvikle aktiviteterne. Bestyrelsen drøftede kort PTs tanker om at oprette arbejdsgrupper for seniorer, ungdom og pensionister.

Oplæg kommer til næste bestyrelsesmøde og til generalforsamlingen.

Ungdomsgruppen, info bl.a. tur til DM semifinale i Kbh. YS ønsker nogle flere sociale aktiviteter. Der har i denne sæson været overnatning i klubben og tur til DM semifinale i København.

Den eksisterende ungdomsgruppe skal suppleres op med nogle forældre, så at der kan komme noget mere gang i den i næste sæson.

Eventuelt. Intet at bemærke.

Referatet skrevet af Peter Tranto, den 30. marts 2016.