Bestyrelsesmøde den 27-11-2015

Helsingør BordTennis Klub

Bestyrelsesmøde fredag den 27. november 2015, kl. 19:00 hos Roald. Til stede var: Roald Thiim (RT), Yael Schade (YS), Troels Nyborg (TN), Jan Dam Christensen (JDC) og Peter Tranto (PT).

Afbud fra Søren Andersen (SA).

Dagsorden og referat

Dagsorden Beslutningsreferat
Siden sidst Intet at bemærke.
Sponsor 3 helt nye og samme antal på vej, YS og RT arbejder videre.

Sponsorkatalog er trykt med hjælp af JDC og er uddelt – flere er i bladholderen i klubben.

Flygtningebesøg Tidl. forsøg gik mindre godt. Et arrangement i klubben aftales. Udlån af bord til flygtninge forsøges.
Holdturneringen Intet at bemærke p.t., man kan følge med på hjemmesiden.
Økonomien Nyt regnskabssystem, tages i brug ved starten af den nye sæson.
Pensionistgruppen Lidt stilstand i medlemsskaren.

Flere stævnedeltagere –bl.a. en damespiller.

Hjertestarterkursus forsøges arrangeret

Seniorgruppen Intet af bemærke – info løbende på hjemmesiden.
Ungdomsgruppen Intet at bemærke.

 

Julearrangementer Intet af bemærke – info løbende på hjemmesiden.
Eventuelt Intet at bemærke

Den 30. november 2015, Peter Tranto