Formandens beretning for sæsonen 2015/2016.

Formandens beretning for sæsonen 2015/2016.

Med udgangen af indeværende sæson er tiden inde til den årlige ordinære generalforsamling. Og dermed også formandens skriftlige beretning, jvf. klubbens vedtægter.

Nu er vi så heldige, at vi har en hjemmeside og en Facebookside, som der er meget aktivitet på. Det betyder at alle stillinger og resultater fra holdkampe og stævner og diverse klubturneringer løbende kan læses der. Der kommer også mange nyheder på hjemmesiden, ligesom en næsten 100% opdateret kalender sæsonen igennem fortæller, hvad der sker i dag og den kommende uge. Indlæggene på både hjemmesiden og Facebooksiden er krydret med mange billeder, ligesom der er link til klubbens fotoalbum. Men det behøver ikke kun at være nogle meget få, der skriver indlæggene, alle kan få adgang til at skrive om deres bordtennisoplevelser, holdene kan skrive referater fra deres kampe.

Derfor vil denne beretning mest være overordnet og så godt som uden de ting, man kan læse om på hjemmesiden, hvor der er historik over indlæg fra hele sæsonen.

Medlemmer og medlemsgrupper

Vi er en klub med 104 medlemmer, fordelt på ungdomsspillere, seniorspillere og pensionister. Ungdom Seniorer Pensionister I alt
Primo 32 26 37 95
Tilgang i sæson 17 8 5 30
Afgang i sæson -16 -1 -4 -21
Ultimo 33 33 38 104

Vores medlemstal er rimeligt stationært omkring de 100, vi har ikke været udsat for et faldende medlemstal, som så mange andre har. Hvis vi reklamerede lidt mere for det at spille bordtennis i vores klub, så ville tallet nok være større, men skal vi have flere ungdomsspillere i klubben, så skal vi også have mere end to trænere til at tage sig af dem. De to ting hænger uløseligt sammen. Mark har været på et DBTU klubtrænerkursus, så måske får vi udvidet trænerstaben, hvis Samuel og Yael også er med til næste sæson.

Vi har i klubben 3 grupperinger, ungdom, senior og pensionister (60+). For at tilgodese disse tre grupper, der har nogle forskellige interesser, så har vi i bestyrelsen talt om, at vi officielt skal have 3 arbejdsgrupper:

 • Ungdomsgruppen
 • Seniorgruppen
 • Pensionistgruppen

Det er meningen, at de tre grupper skal have ansvaret for, hvad der sker og skal ske i sæsonens løb. Bestyrelsen vil sammen med en repræsentant for grupperne aftale, hvilke aktiviteter grupperne skal styre. Der vil være nogle navngivne medlemmer, som styrer grupperne. Men også her gælder det, at det ikke er dem, der skal lave alt arbejdet, andre skal også deltage, så at det bliver sjovt og interessant at være medlem af klubben.

Den daglige ledelse
Bestyrelsen har i sæsonens løb afholdt fire bestyrelsesmøder. Som tidligere er opgaverne blevet delt ud, men det er nu gjort mere synligt, hvad der sker på de forskellige arbejdsområder. Dermed får det enkelte bestyrelsesmedlem inklusive formanden mere indsigt i, hvad de som bestyrelse har det overordnede ansvar for.

Roald har igen stillet sin lejlighed til rådighed for bestyrelsesmøderne, og det er vi meget glade for, det er hyggeligt at være på besøg hos Roald. En stor tak til hele bestyrelsen. Troels udfører et stort arbejde som kasserer. Det kræver megen tid at styre regnskabet og samtidig skulle arbejde på at sætte sig ind detaljerne i klubbens forskellige gøremål. Yael og Roald har udført et stort arbejde på at skaffe nogle sponsorer, vi har fået nogle flere og nye er på vej. Roald har taget kærlig hånd om lokalet og kontakten til skolen. Vi vil i sommerperioden få omstillet låsene i skabene. Vi vil gerne have mere styr på, hvem der har nøgler, og at det er de rigtige, der har nøgler. Jan har været medlem en sæson og har fået godt styr på, hvad der sker i klubben, han har været en gevinst i vore debatter på bestyrelsesmøderne.

Og så har det været en positiv ting at have Søren med til møderne, han har godt erfaring med det at være idrætsleder, så det har vi stor gavn af.

Klubbens økonomi er god, og vi har et pænt overskud, hvilket især skyldes de nye sponsorer, som I kan se ude i klublokalet. Selv om vi har et i sammenligning med andre klubber lavt kontingent, så skulle der derfor ikke være grund til forhøjelse af kontingentet.

Lokalet

Der har været skriverier om, at Løvdalsskolen skulle nedlægges og afhændes. I et byrådsmøde den 30. maj blev det besluttet, at nogle elever fra en anden bygning skulle indplaceres på Løvdalsskolen, som dermed bevares i kommunalt regi.

Bestyrelsen har drøftet dette og forventer, at der fortsat kan spilles bordtennis som hidtil. Men vi vil tage kontakt til kommunens udvalg og invitere dem ud i klubben, dels for at vise bordtennislokalet frem for politikkerne og dels for at drøfte mulighederne for en anden placering i eget lokale, f.eks. i forbindelse med et eksisterende eller fremtidigt idrætsanlæg. Vi frygter atter at kunne komme ud for tilsvarende problemer i fremtiden med vores nuværende placering.

Lokalet er fortsat et af klubbens store aktiver. Medlemmerne er naturligvis meget glade for lokalet og det er vore gæster også. Hvis der er problemer, så ret henvendelse til Roald, som er vores lokale- og materialeforvalter.

Det daglige liv i klubben
Det skal være hyggeligt at komme i klubben, og det vil bestyrelsen fortsat sætte meget højt. Hos pensionisterne er hygge i højsædet. Det sociale samvær går hånd i hånd med det at spille bordtennis og begge dele er pensionisterne gode til. Fødselsdage fejres og der er rigtig mange med til begivenhederne. Ud over det sociale spiller flere også med i de 60+ stævner, som de bliver indbudt til. Læs mere i afsnittet om pensionisterne.

Vi er mange medlemmer og hver især kommer med deres opfattelse af, hvad de gerne vil have ud af at være medlem af klubben. Det gælder derfor om at dele sol og vind lige, så at alle er tilfredse. Omvendt gælder det også for medlemmerne at acceptere, at der må være nogle få regler for at styre mangfoldigheden. Men stadigvæk – det skal være hyggeligt at komme i klubben og i vores sofagruppehjørne.

Der har været afholdt nogle sociale arrangementer i klubben og som noget nyt har Yael og Morten stået for en sæsonafslutning for ungdomsspillerne med grill og forskellige aktiviteter.

Min forventning er, at når vi nu har tre arbejdsgrupper, så kommer der mere af dette, men så skal der også være opbakning omkring dette.

Det sportslige – holdturnering

Det blev til et holdmesterskab i ØBTU’s holdturnering. Det var vores pigehold med Amalie og Ida, der blev mestre efter at have vundet alle deres kampe. Næste sæson skal klubben have et pigehold med i danmarksturneringen (DT).

Vores 1. hold blev nr. 5 i rækken og rykkede derfor ud, da de fire dårligste hold skulle ned i 2. division, fordi de to 1. divisioner skulle slås sammen til en.

Samtidig bliver turneringsformen ændret, så at kampene i 2. division skal spilles i samlinger, hvor der spilles to kampe på lørdage. Det ville så betyde, at vi skulle spille uden svenskere, dels fordi de ikke havde mulighed for at spille ret mange kampe i weekends, dels fordi det ikke for dem vil være attraktivt at spille i 2. division.

Klubbens UK (Lars, Steen og Peter) har derfor besluttet at trække holdet, da der kun var Rasmus Guldberg tilbage fra holdet.

Til gengæld har vi i næste sæson hold med i damernes 1. division. Yael spiller sammen med tre nye medlemmer, Betina Bechersdahl, Lene Havsteen, Rita Sterregård samt Henriette Schönemann på B-licens. Vi glæder os over igen at have en damehold i danmarksturneringen.

Andetholdet i Østserien klarede sig godt, lå nr. 1 efter første halvdel og endte på en flot 4. plads, kun 1 point efter 2. pladsen.

Serie 2 holdet vandt alle sine kampe i deres kreds, vandt både kvartfinale og semifinale i kredskampene og sluttede på en flot 2.plads efter Roskilde, som var en tand bedre. Det betød oprykning til serie 1.

De to hold i serie 3 og 4 klarede sig tilfredsstillende og fortsætter i næste sæson. Serie 5 holdet vandt sin kreds og blev bronzevindere ved kredsfinalen. Det ligner, at vi skal have et serie 4 hold mere i næste sæson, ligesom nogle af vore 60+ spillere vil spille med i serie 5.

Hos ungdommen vandt vores yngre drengehold bronze i B rækken og pigerne som nævnt guld i pigerækken.

Vores drengehold deltog i drengedivisionen og blev nr. 5 ud af 7 hold. Oplevelsen ved at deltage var af forskellige omstændigheder begrænset, men vi fik da gennemført turneringen.

I den kommende sæson er forventningen, at vi får 2-3 hold med i ungdomsrækkerne.

Det sportslige – stævner

Ved mesterskaber og åbne stævner fik klubbens spillere rigtig mange gode placeringer. Vore ungdomsspillere deltog i rigtig mange stævner, hvor det blev til mange pokaler. Så der er nogle, der også i denne sæson har fået fyldt pokalhylden op! Det fik nogle af pointstævnespillerne også, så også her stor succes.

Det blev til danske mesterskaber i old girls single og double til Yael og i veteran 80 til Børge. Derudover fik vore spillere flere østdanske mesterskaber og en del medaljer, så rent mesterskabsmæssigt var det en flot sæson – selv om vi denne gang ikke fik nogen af klubpokalerne med hjem. Men det skal der arbejdes på at lave om på.

Ved ungdoms DM havde vi denne gang tre spillere med. Det var Amalie, Marc og Felix. Ingen af dem kom i medaljerne, men fik en god oplevelse ved det at være med.

Pensionisterne
Pensionisterne har haft en god og stabil sæson. Vi har haft en afgang på 4 og en tilgang på 5, således at vi nu er 38 medlemmer.

Udviklingen i pensionistafdelingen har for en del været præget af de bestræbelser DBTU og DGI sammen gør for at få flere ældre til at spille bordtennis. Der er indført en særlig 60+ licens samtidig med at der i sæsonen er budt på mange 60+ stævner ude, som vi flittigt har deltaget i, selv om det stadig kun er et mindretal blandt pensionisterne, der har løst licens.

Der tilstræbes etableret 60+ afdelinger i flere bordtennisklubber, og vi har indtryk af at vores model her i Helsingør kunne forekomme attraktiv for andre at benytte. Vi har deltaget i det første fællesmøde i DGI Byen her i foråret organiseret af DBTU og DGI og håber, der kommer gode ting ud af det nye set up.

Vi har på 3die år afholdt pensionist klubmesterskab her i maj og haft en hyggelig dag med afvikling af både double og single under Peter Trantos kommando. Vi var i lighed med sidste år 14 fremmødte spillere, lidt skuffende – men ferieperioden starter jo tidligt for pensionister. Til gengæld er det lettere at komme på podiet og det lykkedes for Ted, Benny, Troels, Finn og Thomas.

Og til det sociale. Vi afholdt en festlig forsinket Julefrokost i begyndelsen af februar på Strandalléen med 100% tilslutning (her er ingen problemer med mødeprocenten!).

Det har været en hård sæson for vores kaffekasse, der finansierer festligholdelse omkring runde fødselsdage. Dem har vi haft 11 af i denne sæson: 4 der fyldte 80 år, 1 der fyldte 75 år, 4 der fyldte 70 år og 2 der fyldte 65.

Vi ser alle frem til den nye sæson, og mange opretholder den sædvanlige træningsfrekvens gennem det mest af sommerperioden, for at være på toppen, når det går løs igen.

Ungdommen
Her ved sæsonens udløb kommer der en lille opsamling på årets gang i ungdomsafdelingen. Når vi tænker tilbage på sæsonen, så dukker der bl.a. følgende punkter op

 • Talentholdet, Øvede og begyndere flere nye spillere.
 • Trænerne
 • Ungdomsgruppen har lavet et par arrangementer, men håber på nogle forældre vil hjælpe til i næste sæson, så vi kan være lidt mere aktive.
 • Fredagstræningen som ikke var nogen succes
 • Godt socialt samvær blandt spillerne
 • Et par arrangementer for ungdommen mere af det!!
 • Robotten er kommet op og er blevet brugt fortsæt med det!!
 • 3 spillere skal i idrætsklassen næste år
 • Visioner for næste sæson

Jeg vil ikke komme detaljeret ind på disse punkter, men de er oplistet, så at man kan se, hvad der har været fokus på. Noget af det nævnte er gået godt, andet kunne sikkert være blevet lidt bedre. Men det er i hvert fald punkter, som vi vil være opmærksomme på i ungdomsgruppen og støtte i bestyrelsen. Vi ved ikke p.t. hvordan trænersituationen vil være i næste sæson. Men vi har haft Marc på DBTU trænerkursus (K1), så han vil givet være en af trænerne. Vi havde et forsøg med et træningshold ”bordtennis for sjov” hvor det var spillerne, der bestemte, hvordan træningen skulle være, men efter en rimelig start blev tilslutningen lavere og lavere, hvorfor træningsholdet blev nedlagt.

Mads blev suveræn vinder af ranglisteturneringen foran Amalie og Micki. Han vandt også den åbne række ved klubmesterskaberne.

Vore undomsspillere gør sig også bemærket på en ny front, da Amalie, Ida og Mads er blevet optaget på Idrætslinjen. Vi håber på et godt samarbejde.

Tak for en god sæson – vi ser frem til endnu en!

Seniorerne
Suveræn vinder af ranglisteturneringen blev Rasmus G. Der har været en deltagelse på 20-24 spillere, inklusive tre ungdomsspillere og to fra Hornbæk i de 18 runder. Udover det bordtennismæssige har turneringen også et godt socialt aspekt.

Rent klubmæssigt er der ikke meget nyt at berette. Dog er der kommet mere gang i den om mandagene, hvor der har været enkelte med fra Hornbæk, og hvor et nogen af de bedste ungdomsspillere har været med. Det mest markante var opdelingen i et træningshold på mandage og et andet på torsdage. Det gav flere nye medlemmer om torsdagen, så det var en succes.

Klubmestre blev Rasmus G i åben række, mens Bo vandt sekunda mesterskabet.

Flere seniorer deltog også i denne sæson ved ØM i Farum Arena og i Tåstrup. Det blev til flere medaljer, men ikke nok til at tage klubpokalerne med hjem igen.

Afslutning
Jeg vil gerne på klubbens vegne takke alle de nævnte og ikke nævnte medlemmer og forældre for deres indsats i løbet af sæsonen. Det er dejligt at se den opbakning der stadig er fra forældrene i forbindelse med holdkampe, åbne stævner og pointstævner/pointjagt.

En stor tak til Inger for hendes pasning af torsdags seniorholdet. Ligeledes stor tak til Lars for hans levering af vand og øl, det sætter vi alle pris på. Og ikke mindst tak til vores to ungdomstrænere, Samuel og Yael. Også en stor tak til mine bestyrelseskolleger for deres engagement og medleven i sæsonens løb.

Peter Tranto, formand for Helsingør BordTennis Klub. Skrevet den 01.06 2016