Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 1. juni 2016

Helsingør BordTennis Klub

Bestyrelsesmøde onsdag den 1. juni 2016, kl. 19:15 hos Roald. Til stede var: Roald Thiim (RT), Yael Schade (YS), Troels Nyborg (TN), Jan Dam Christensen (JDC) og Peter Tranto (PT). Afbud fra Søren Andersen.

Dagsorden og referat

Dagsorden Referat
Lokalet Der har været skriverier om, at Løvdalsskolen skulle nedlægges og afhændes. I et byrådsmøde den 30. maj blev det besluttet, at nogle elever fra en anden bygning skulle indplaceres på Løvdalsskolen, som dermed bevares i kommunalt regi.

Bestyrelsen har drøftet dette og forventer, at der fortsat kan spilles bordtennis som hidtil. Men vi vil tage kontakt til kommunens udvalg og invitere dem ud i klubben, dels for at vise bordtennislokalet frem for politikkerne og dels for at drøfte mulighederne for en anden placering i eget lokale, f.eks. i forbindelse med et eksisterende eller fremtidigt idrætsanlæg. Vi frygter atter at kunne komme ud for tilsvarende problemer i fremtiden med vores nuværende placering.

 

Generalforsamlingen ·        Bestyrelsen foreslår Per Mølholm som dirigent, han er indforstået.

·        Troels møder med regnskab og budget

·        Der er ikke modtaget nogen forslag, bestyrelsen for et forslag til vedtægtsændring.

·        Uændret kontingent, dog ønsker bestyrelsen en ny kontingentgruppe for spillere – medlem af anden klub/B-licens = halvt kontingent.

·        Peter, Roald og Jan er på valg og modtager gerne genvalg.

·        Peter spørger Søren om han vil genopstilles som suppleant.

·        Peter Kallermann vil gerne genopstilles som revisor. Vi spørger Rasmus G om han vil fortsætte som suppleant

Vedtægtsændring Vi har nogle sæsoner haft spillere fra andre klubber, der træner fast i klubben – og vi får nu et par spillere, der spiller på B-licens. Bestyrelsen kommer derfor med et forslag om at sådanne spillere skal betale ½ kontingent. Hvis man vil deltage i alle aktiviteter, herunder ranglisteturnering og klubmesterskab, skal man være fuldt medlem.
Næste møde Dato fastsættes efter generalforsamlingen, på mødet planlægges den nye sæson.