Dagsorden og referat, bestyrelsesmøde 26-06-2016

Bestyrelsesmøde søndag den 26. juni 2016, kl. 14:00 hos Roald. Til stede var: Roald Thiim (RT), Yael Schade (YS), Troels Nyborg (TN), Jan Dam Christensen (JDC) og Peter Tranto (PT)

Afbud fra suppleant Søren Andersen (SA).

Dagsorden Beslutningsreferat
Tilføjelser og godkendelse af dagsorden.

 

Ingen tilføjelser
Fordeling af arbejdsopgaver – oversigt.

 

På baggrund af nedenstående beslutninger udfærdiges et oversigtsskema, som lægges ud på hjemmesiden. Skemaet ajourføres løbende, da vi helt sikkert ikke har fået det hele med.
Bestyrelsens ansvarsområder, herunder økonomien – indhold og kompetence

 

·        Er overordnet ansvarlig for klubbens daglige drift.

·        Afholder 4 faste bestyrelsesmøder og der indkaldes om nødvendigt til ekstra møder.

·        Indkalder til Generalforsamling i henhold til vedtægterne.

·        Styrer økonomien (TN).

·        Ansvarlig for lokalet og klubbens materiel (RT).

·        Ansvarlig for sponsorer (RT og YS) nye sponsorer og sponsorpleje af de aktuelle sponsorer.

·        Booking af lokaler (PT).

·        Hvordan skal klubben se ud i fremtiden – vision.

·        Sikkerhed for at have lokale i fremtiden kommunikation med politikerne.

·        Hjemmesiden/Sociale medier.

·        Kontakter til aviserne (YS og PT).

·        Kontakt til ØBTU og DBTU (PT postmodtager)

Seniorgruppens ansvarsområder – indhold og kompetence.

 

Formand for gruppen Steen Jørgensen, medlemmer indtil nu Michael Nakskov, …….

 

Ansvarsområder:

·        Træning for seniorerne.

·        Fordeling af spillere på træningsholdene.

·        Ranglisteturneringen – regler og styring af runderne.

·        Sociale og sportslige arrangementer for gruppen.

·        Synliggør alle indbydelser til stævner, så at seniorerne kan tilmelde sig.

·        Klubmesterskaber.

·        Rådighedsbeløb kr. 5000,00

60+ gruppens ansvarsområder – indhold og kompetence.

 

Formand for gruppen Troels Nyborg, Thomas Tvede, Lena Schubell …….

Ansvarsområder:

Runde fødselsdage

Sociale arrangementer

Licens, stævner, kurser

Klubmesterskaber Rådighedsbeløb kr. 1000,00.

Ungdomsgruppens ansvarsområder – indhold og kompetence.

 

Formand for gruppen Yael Schade, medlemmer indtil nu …….

 

Ansvarsområder:

·        Trænere på træningsholdene.

·        Fordeling af spillere på træningsholdene.

·        Sociale og sportslige arrangementer for gruppen.

·        Synliggør alle indbydelser til stævner, og sørger for tilmelding og coach (ikke coach til hvert stævne).

·        Inddrage forældre i arbejdet.

·        Ranglisteturneringen.

·        Klubmesterskaber.

·        Rådighedsbeløb kr. 5.000,00.

Træner til begyndergruppen er en udfordring, der skal løses.

 

UK (udtagelseskomite) Medlemmer: Lars Hansen, Steen Jørgensen og Peter Tranto.

·        Udsender tilmeldingsskema til medlemmerne.

·        Tilmelder hold

·        Udtager holdtrupperne

·        Udpeger holdledere

·        Er turneringsledere.

·        Styrer holdturneringen.

Enkeltpersoner – indhold og kompetence.

 

·        Lars Hansen: Vand og øl, køb og salg og regnskab.

·        Inger Jönsson: Torsdagsvegt, administrerer at åbne og lukke og sørge for reservevagter, når hun ikke kan.

·        Allan Hermansen – webmaster

Andre områder.

 

Alt efter tid og ressourcer kan vi medvirke ved grupper udenfor klubben, eks. flygtninge, skoler og andre der interesserer sig for bordtennis.
Velkomstskrivelsen

 

PT sørger for udsendelse til alle medlemmer – indbydelsen til den nye sæson med udgangspunkt i den fra sidste sæson.
Eventuelt. Intet