Ordinært bestyrelsesmøde 15-11-2016, kl. 19:00 hos Roald

Ordinært bestyrelsesmøde 15-11-2016, kl. 19:00 hos Roald
Fremmødt: Roald (RT), Troels (TN), Yael (YS), Jan (JC) og Peter (PT)
Søren har meldt afbud gr. et andet møde i Løsning.

Dagsorden Beslutningsreferat
Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt
Lukningen af Hornbæk bordtennis, v. PT

·        Overtagelse af 3 hold

·        Tilgang af få medlemmer

PT orienterede om overførslen af Hornbæks tre turneringshold. Dette samt tilgang af ”kun” 8 medlemmer kan få indflydelse på vores budgetterede udgifter, hvilket dog ikke giver økonomiske problemer.
Samtidig har vi ”overtaget” Hornbæks lokale på Hornbæk skole, hvor de tre ”Hornbækhold” spiller deres hjemmekampe.

 

Sponsorer, v. YS og RT YS og RT orienterede om sponsorarbejdet. Det blev besluttet at sende en kort beskrivelse af, hvad pengene går til i klubben. Vi har fået flere sponsorer, så godt arbejde!

 

Lokaler m.v. v. RT

·        Lokalet

·        Materiel

Bord nr. 6 er skiftet ud med et ældre bord, så at det bliver skånet for ridser m.v. i f.m. brugen af robotten.

Kuglepenne indkøbes af RT

RT kigger indenfor i tumlesalen på Hornbæk skole for at orientere sig om lokale og materiel der.

 

Juleturnering/lotteri v. YS Juleturneringen 2016 bliver uden lotteri, men ellers afvikles den efter den traditionelle juleopskrift.

 

Betalt træner for

·        Seniorer

·        Begynder, ungdom

·        Senior, 12 træningsrunder, spillerne og klubben betaler halvdelen hver.

·        Begynder, kr. 1.500 pr. træner – udbetales i materialer.

 

Budget og regnskab v. TN Troels fremlagde regnskabet – indtil nu er der ingen fare.

Budgettet blev reguleret.

 

Seniorgruppen, v. PT Ingen bemærkninger
60+gruppen, v. TN Der er kommet flere nye medlemmer, så at medlemstallet er omkring 40.

Vi indstiller Troels/60+ afdelingen til en udmærkelse ved Sportsgallaen.
TV Øresund har været på besøg og har produceret et indslag om 60+’erne.

 

Ungdomsgruppen, v. YS ·        Der er kommet 2 forældre med i gruppen.

·        Der arrangeres en overnatning som sidste sæson, forhåbentlig uden alarm.

·        Der arrangeres sæsonafslutning.

·        Der arrangeres en tur til et bordtennis arrangement.

 

Det sportslige, indtil nu

·        DT

·        ØBTU

·        Stævner

Dette punkt blev ikke debatteret, men der henvises til hjemmesiden, hvor det sportslige bliver behørigt omtalt, herunder status på holdturneringen efter 1. halvdel.

 

Eventuelt Intet.