Bestyrelsesmøde 28-02-2017 – referat

Ordinært bestyrelsesmøde 28-02-2017, kl. 19:00 hos Roald
Fremmødt: Roald (RT), Troels (TN), Yael (YS), Jan (JC) og Peter (PT)
Søren har meldt afbud gr. et andet møde i Jylland.

Dagsorden Beslutningsreferat
Godkendelse af dagsorden Godkendt.
Dameholdet næste sæson 6 spillere danner holdet Yael/Betina/Pia/Rita/Henriette/Lene.
Godkendt
Special Olympics, orientering Kontrakt med kommunen godkendes med forbehold for trænerfunktionen.
Sponsorer, v. YS og RT Der er nye sponsorer i støbeskeen.
Lokaler m.v. v. RT Der arbejdes videre med

  • flere billedrammer
  • en skærm til visning af træningsøvelser m.v.
  • Lokale og materiel i Hornbæk efterses og registreres af Roald

Vi har fået udleveret 3 stk. nøgler til Tumlesalen på Hornbæk skole.

Trænersituationen, v. PT Fra 1. januar er trænerne for talentholdet Søren Mathiasen/Marc mandage og Steen/Marc torsdage.

Der skal næste sæson besluttes hvilke opgaver trænerteamet skal have udover at styre selve træningen.

Damespillerne ønsker plads til at de kan træne i lokalet. Der er plads nok, så det skal aftales, hvornår træningen skal finde sted.

Til næste sæson skal der organiseres træning for de nye/nyere seniorspillere, da det er et stort ønske fra dem.

Efter mange års indsats som træner for ungdommen har Yael besluttet sig for at tage en pause og lade andre tage over.
Det er helt sikkert, at vi ikke havde haft en levende ungdomsafdeling både spillemæssigt og socialt gennem adskillige år, hvis det ikke havde været for Yaels ihærdige indsats.

Derfor stor tak fra bestyrelsen og fra resten af klubben.

Budget og regnskab v. TN Det besluttes, at vi flytter bank til Spar Nord.

Vi kører efter planen rent økonomisk.

Seniorgruppen, v. PT Gruppen er ikke rigtig kommet aktivt i gang, vi vil arbejde for, at den kommer til at fungere fra næste sæson.
60+gruppen, v. TN 41 spillere er registreret i 60+ gruppen.

Gruppen kører flot og de bedste er med til 60+ stævner rundt om i ØBTU området.

Ungdomsgruppen, v. YS Nye i gruppen – overnatning – DT kamp – Afslutning
Det sportslige Henvises til hjemmesiden.

Amalie har deltaget i Kval top 12 og skal også spille med i det rigtige top 12.

Eventuelt Holdsport – programmet testes, så vi kan se om det giver administrative forbedringer.