Formandens beretning for sæsonen 2016/2017.

Med udgangen af indeværende sæson er tiden inde til den årlige ordinære generalforsamling. Og dermed også formandens skriftlige beretning, jvf. klubbens vedtægter.

Generelt Denne beretning vil omfatte den forgangne sæson set i et helikopterperspektiv og vil stort set ikke komme ind på detaljer om, hvad der er sket i klubben af sportslige resultater. Vi har en Hjemme- og Facebookside, som beretter om og følger op på sæsonens hændelser.

For at blive ved hjemmesiden, så er det mit indtryk, at det ikke er alle medlemmer, der læser siden og så går de glip af en masse nyheder omkring klubben. Man bør derfor minimum tjekke hjemmesiden en gang om ugen, så at man hele tiden er opdateret om klubben og dens aktiviteter. Og så sparer men også at skulle spørge om, hvornår de forskellige aktiviteter finder sted!!

I sæsonen har vi fået flere turneringshold og en halv snes medlemmer fra den lukkede Hornbæk klub. Vi har også fået et damedivisionshold og så mange damespillere, at der blev spillet om klubmesterskab i damesingle og mixdouble. Så aktiviteterne er derfor vokset og dermed er der også gået nogle flere penge ud af klubkassen end de seneste sæsoner.

Bestyrelsen vil efter generalforsamlingen afholde et møde omkring økonomien og om de tilskud klubben giver. Det er der behov for, her hvor vi er blevet større og dermed har fået flere aktiviteter.

Vi har i klubben 3 grupperinger, ungdom, senior og pensionister (60+). For at tilgodese disse tre grupper startede vi officielt 3 arbejdsgrupper:

  • Ungdomsgruppen
  • Seniorgruppen
  • Pensionistgruppen (60+)

Vi skal til den kommende sæson have lagt forskellige ansvarsområder ind i de tre arbejdsgrupper og håber, at nogle af klubbens medlemmer er interesseret i at være med især i seniorgruppen, som endnu ikke rigtig har fungeret som gruppe.

Medlemmer og medlemsgrupper

Ungdom Seniorer Pensionister I alt
Primo 33 33 38 104
Tilgang i sæson 11 24 5 40
Afgang i sæson -19 -5 -5 -29
Overført til anden gruppe 0 -3 3 0
Ultimo 25 49 41 115

Vores medlemstal er rimeligt stationært over de 100, vi har ikke været udsat for et faldende medlemstal, som så mange andre har. Der er kommet en del flere seniorspillere til, men til gengæld er medlemstallet for undomsspillere faldet. Hvis vi reklamerede lidt mere for det at spille bordtennis i vores klub, så ville tallet nok være større, men skal vi have flere ungdomsspillere i klubben, så skal vi også have flere trænere til at tage sig af dem. De to ting hænger uløseligt sammen.

Den daglige ledelse Bestyrelsen har i sæsonens løb afholdt fire bestyrelsesmøder. Udover de tre arbejdsgruppers ansvarsområder er der jo også bestyrelsens, hvilket vi vil synliggøre på tryk, så at der er bedre styr på dette, og så at alle har bedre indsigt i klubbens administrative organisering.

Roald er den perfekte vært ved bestyrelsesmøderne og vi er alle glade for det hyggelige samvær i Roalds lejlighed. En stor tak til bestyrelsesmedlemmerne for deres indsats i sæsonens løb.

Troels udfører et stort arbejde som kasserer. Det kræver megen tid at styre regnskabet og samtidig skulle arbejde på at sætte sig ind detaljerne i klubbens forskellige gøremål. Yael og Roald har udført et stort arbejde på at skaffe nogle sponsorer, så nye er på vej. Roald har taget en kærlig hånd om lokalet og kontakten til skolen.

Lokalet Der verserer stadig skriverier om, at Løvdalsskolens elever skal flyttes til en anden lokalitet og at bygningen skal afhændes. Jeg har kontaktet et byrådsmedlem, som har lovet at orientere om, hvis der sker ændringer. Hvis skolens elever flyttes, så kan bygningen måske bruges til et andet kommunalt foretagende og hvis den sælges, så går jeg ud fra at klubben kan forblive i lokalet – i hvert fald indtil der findes en anden for klubben acceptabel løsning. Det kunne være, at vi fik lokale i et eksisterende eller fremtidigt idrætsanlæg. Hvis det sker, så slipper vi også for at gå og være urolige for hvad fremtiden lokalemæssigt vil bringe.

Det daglige liv i klubben Det skal være hyggeligt at komme i klubben, og det vil bestyrelsen fortsat sætte meget højt. Hos pensionisterne er hygge i højsædet. Det sociale samvær går hånd i hånd med det at spille bordtennis og begge dele er pensionisterne gode til. Fødselsdage fejres og der er rigtig mange med til begivenhederne. Ud over det sociale spiller flere også med i de 60+ stævner, som de bliver indbudt til. Læs mere i afsnittet om pensionisterne.

Vi er mange medlemmer og hver især kommer med deres opfattelse af, hvad de gerne vil have ud af at være medlem af klubben. Det gælder derfor om at dele sol og vind lige, så at alle er tilfredse. Omvendt gælder det også for medlemmerne at acceptere, at der må være nogle få regler for at styre mangfoldigheden. Men stadigvæk – det skal være hyggeligt at komme i klubben og i vores sofagruppehjørne.

Der har været afholdt nogle sociale arrangementer i klubben og som noget nyt har Yael og Morten stået for en sæsonafslutning for ungdomsspillerne med grill og forskellige aktiviteter.

Min forventning er, at når vi nu har tre arbejdsgrupper, så kommer der mere af dette, men så skal der også være opbakning omkring dette.

Det sportslige

Vi startede med at trække vort 1. hold, som rykkede ud af 1. division, selv om de blev nr. 5.

Da Hornbæk lukkede deres bordtennisafdeling fik vi tilført tre turneringshold og 8-9 spillere. Det betød, at klubben havde 9 seniorhold med i ØBTU’s holdturnering. Derudover damernes 1. divisionshold, hvor det blev til en flot 3. plads. Tre ungdomshold og flere veteranhold viser, at vi er ret aktive turneringsmæssigt.

Det ene serie 3 hold rykkede op, så vi har i næste sæson følgende hold i ØBTU turneringen: 1 østseriehold, 2 serie 1 hold, 2 serie 2 hold, 1 serie 3 hold, 2 serie 4 hold og 1 serie 5 hold. Og med medlemsfremgangen kommer der måske et par hold mere. Det giver nogle lokalemæssige problemer og derfor har vi også brug for tumlesalen i Hornbæk til den kommende sæson, hvor op til 4 hold kan få hjemmebane.

 

Pensionisterne (60+ere)

Efter en tilgang på 5 og en afgang 6 medlemmer er vi ved sæsonslut 41 medlemmer, heraf 5 medlemmer med fuld seniorlicens, der giver adgang til at deltage i klubbens ranglisteturnering samt seriekampe under DBTU og ØBTU.

Fra november har vi valgt at føre protokol over antal fremmødte pr. spilledag. Det er der kommet følgende nøgletal ud af:

  Mandage Onsdage Fredage
Fremmødte i alt (siden 28.nov) 463 413 199
Målte uger 24 24 24
Helligdage 2 1 2
Spillede uger 22 23 22
Deltagerkapacitet v/double 24 24 24
Fremmødte gennemsnit 21 18 9
Maks antal fremmødte 26 24 14
Min antal fremmødte 14 10 5

 

Konklusion: Der er nær ved fuldt hus hver mandag med 21 spillere i snit (få gange endog kø ved bordene). Onsdag hvor vi spiller turnering, er der stadig lidt luft. Fredag bruges stadig mest af medlemmer for hvem 2 ganges spil om ugen ikke er nok.

I efteråret deltog Lena og Troels i 2 dages kompetencekursus.

I maj afviklede vi 60+ klubmesterskab med 19 fremmødte. Ted og Roald blev mestre i double, og Roald slog Ted i finalen i single.

Internt i løbet af maj har flere 60+ere været glade for Yaels tilbud om dele ud af sin lærdom indenfor bordtennis med praktiske øvelser og instruktion. Vi håber hun vil gentage succesen i den nye sæson, behovet er der.

Og vi fik endnu engang lejlighed til at gøre reklame for os selv og bordtennisspillet, idet TV Øresund i oktober optog levende billeder fra klublokalet og lavede interview, hvor vi for et bredere publikum kunne fortælle om medlemskabets lyksaligheder med den lille hvide bold. Programmet blev sendt på TV Hovedstaden.

Julefrokosten blev traditionen tro afholdt forsinket (januar) på Strandalleen og under stort humør. Hans Jørgen styrede løjerne og Erik G. sørgede for at vi kunne gense vores tidligere opførte egenproduktion Operaen om Rosamundes Kvaler under instruktion af Poul Hansen.

Ungdommen Så er der gået endnu et år i ungdomsafdelingen. Året startede ud med at Yael og Marc trænede talenterne, mens Mads og Amalie tog sig af begynderne.

Mads og Amalie har stille og roligt fået struktureret en rigtig god træning for de nye, hvor der både er tid til leg, fysisk træning og til at dygtiggøre sig. Der er kommet flere og flere nye spillere, og det er en indikation på at træningen er givende for de nye spillere.

Vi har været rigtig glade for den store indsats, dejligt at ungdommen også tager fat.

Efter jul skiftede vi Yael ud med Steen og det gjorde en forskel for talentholdet, der kom ny energi ind og Marc og Steen har haft et rigtig godt samarbejde indbyrdes og med børnene. Vi var også så heldige at Søren Mathiasen havde lyst til at bidrage til ungdomstræningen, så han har stået for mandagstræningen det sidste halve år sammen med Marc. Peter har stået for Ranglisteturneringen, men der har der manglet noget entusiasme fra børnenes side, så de sidste måneder af den blev aflyst. Vi håber at det bliver bedre til næste sæson, så det både er meningsfuldt for børnene at spille og for Peter at køre turneringen.

Det er lang tid siden klubben har haft så mange frivillige, det er vi rigtig taknemmelige for og vi det håber vi fortsætter- Lad os løfte i flok.

Resultatmæssigt er Marc Franck den ungdomsspiller der er rykket mest, efterfulgt af Mads Valentin. Marc spiller nu på klubbens 1. Hold og er fast med i A-gruppen til Ranglisten. Han har nu også over 2000 i ratingpoint og var sammen med Amalie med til DM for ungdom. Her havde de begge dog en del udfordringer, men flot at klubben kan stille med 2 spillere. Amalie var også med til kval top 12 og Top 12, hvor hun spillede flere gode kampe og hun vandt også Ranglisteturneringen.

Mads har været med til Ranglisten for seniorer, og her er han gået fra E rækken til B rækken, så det må siges at være rigtig flot. Mads har også haft flere flotte resultater ved diverse stævner, og sammen med sine holdkammerater Amalie, Andreas og reserverne Rafael og Lukas på Drenge C holdet fik han en bronzemedalje. Mads fik også en plads som nr 2 på toplisten, så han er rigtig rykket i år. Der er flere andre ungdomsspillere man også kunne rose, for der er blevet steppet op efter jul og blevet trænet mere seriøst. Hvis det fortsætter sådan til næste sæson, så skal vi nok få flere flotte resultater med hjem til klubben og spillerne vil udvikle sig rent spillemæssigt.

Der har også været en ungdomsgruppe, som har arrangeret lidt forskellige sociale arrangementer for ungdommen-dog primært for talentholdet.

Vi har haft en overnatning hvor der også blev konkurreret i forskellige sjove discipliner, en tur ind for at se Stigadivisionsfinalen i Roskilde og i slutningen af maj slutter vi af med en sommerfest for alle ungdomsmedlemmerne. Tak til Chano og Jesper (Mads’ og Lukas’ fædre) for det gode arbejde, dejligt at I forældre også gider tage fat og bidrage til klubben.

Så alt i alt en god sæson for ungdommen, vi håber på det fortsætter i den nye sæson og flere vil bidrage til at ungdomsafdeling kan vokse.

Seniorerne Udover ranglisteturneringen og holdturneringerne er der ikke sket det helt store for seniorerne. Der blev dannet en seniorgruppe, men her har der været nogle startvanskeligheder.

I næste sæson skal vi have mere gang i den hos seniorerne og jeg vil derfor efterlyse nogle af jer seniorer til at melde jer til gruppen. Bestyrelsen vil sammen med Steen sætte nogle ord på indhold og ansvarsområder. Vi er nået op på 49 seniorer, så der burde være nogle, som kan give et nap med. Hjælp til selvhjælp.

Der har været nogle få tiltag til aktiviteter og dem må vi have med i skriftet om gruppens gøremål.

Som sædvanligt var der god deltagelse af til ØM senior i Farum Arena. Vi har så tæt på at vinde klubpokalen, som man kunne komme. Det arbejder vi på så vi tager pokalen næste gang.

Afslutning Jeg vil gerne på klubbens vegne takke alle de nævnte og ikke nævnte medlemmer og forældre for deres indsats i løbet af sæsonen. Det er dejligt at se den opbakning der stadig er fra forældrene i forbindelse med holdkampe, åbne stævner og pointstævner.

En stor tak til Inger for hendes pasning af torsdags seniorholdet. Ligeledes stor tak til Lars for hans levering af vand og øl, det sætter vi alle pris på. Og ikke mindst tak til vores trænere, Yael, Marc, Steen, Søren, Amalie og Mads. Yael holder en pause som træner, så stor tak til hende for den store indsats, hun har ydet på trænerfronten.

Peter Tranto, formand for Helsingør BordTennis Klub. Skrevet den 03-06-2017