Referat, bestyrelsesmøde 13-03-2018

Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19.00 hos Roald.

Fremmødt: Roald (RT), Yael (YS), Troels (TN), Jan (JDC), Peter (PT).
Med som gæst var Betina (BB).

Dagsorden Referat
MixMatch stævnet Hallen og festlokalet er booket 18. august 2018 til stævnet.

Vi evaluerede og talte om ændringer til næste stævne. Der er flere ting, som skal være anderledes, så at det ikke bliver så stressende at arrangere det og så at man er færdig med stævnet tidligere af hensyn til festen med start kl. 19.00.

BB taler med Penthouse om de vil være sponsor igen.

Vi var også inde på, at vi måske kun vil arrangere det hvert 2. år.

Styregruppe er BB, YS, RT, PT og en fra 60+ medlemmerne.

Når vi har fået tilbagemelding vedrørende sponsoratet, så samles styregruppen og beslutter om stævnet her i 2018 skal blive arrangeret.

Damehold næste sæson Bestyrelsen er enige om, at vi næste sæson kun skal have 1 damehold i DT. Det skal bestå af spillere, der er medlem af klubben og max. 1 spiller på B-licens.
Vi er interesseret i, at der kun er spillere på holdet, som viser sig i klubben og at vi ikke skal have så mange spillere på B licens som i denne sæson.
Sponsorer Vi drøftede hvordan forretningsgangen skal være omkring sponsorer.

Når der er indgået en aftale med en sponsor, så sender vi en skrivelse 12 mdr. efter, hvor vi spørger om forlængelse og som samtidig er en regning for næste periode.

RT og JDC tager opgaven omkring sponsorer.

Trænerhonorarer TN fik en oversigt over trænerne og det honorar de har fået/skal have. Beløbene er skattefri.

Herudover er trænerne kontingentfrie.

Fremmøde til træningsholdene Der er et svigtende fremmøde til træningsholdene. Bestyrelsen vil derfor i dialog med seniormedlemmerne omkring dette.

JDC fremførte at det at der er så mange træningsmuligheder er medvirkende til et ringere fremmøde, hvis der var færre træningsdage, ville mødeprocenten være større.

Diverse Ingen punkter.