Formandens beretning 2018

Formandens beretning 2018

Med udgangen af indeværende sæson er tiden inde til den årlige ordinære generalforsamling. Og dermed også formandens skriftlige beretning, jvf. klubbens vedtægter.

Generelt

Denne beretning vil være lidt anderledes end tidligere, idet jeg vil kigge lidt på dagligdagen og de overordnede udfordringer, den giver. Derfor vil jeg stort set ikke komme ind på detaljer om, hvad der er sket i klubben og om de sportslige resultater. Vi har en hjemme- og facebookside, som beretter om og følger op på sæsonens hændelser, så klubbens medlemmer bør dermed være behørigt orienteret.

Desværre tror jeg, at der ikke er ret mange, der læser hjemmesiden – er det rigtigt, så er det ærgerligt, da der bliver brugt en del ressourcer på den. Facebooksiderne er mere læst, da mange får en besked, når der er kommet et nyt indlæg. Men læs nu også hjemmesiden minimum en gang om ugen – og tjek også i kalenderen, hvad der er af aktiviteter de enkelte dage.

Altså, hvis du skal følge med i hvad der sker i klubben, så sker det på hjemmesiden!

Medlemmer og medlemsgrupper

Ungdom Seniorer Pensionister I alt
Primo 25 49 41 115
Tilgang i sæson 22 6 25 53
Afgang i sæson -8 -12 -3 -23
Overført til anden gruppe 0 0 0 0
Ultimo 39 43 63 145

 

Disse tal afleveres med den sædvanlige kommentar, at vi ikke ved hvor mange af vore nu 145 registrerede medlemmer, der fornyer kontingentet for næste sæson. Det ved vi først om 3-4 måneder, og den afgang vil så først ske i næste sæson.

60+’erne (skrevet af Troels)

Med inspiration og vejledning fra et landsdækkende samarbejde mellem DGI og DBTU på 60+ fronten afholdt vores 60+ afdeling den 14. september 2017 på en almindelig træningsdag ”Åbent Hus”.

Der troppede 18 håbefulde batinteresserede 60+ere op for at se, høre og selv forsøge sig i denne for nogen helt ny verden. Efter få ugers forløb havde klubben fået 14 nye medlemmer. En relativ fremgang i et hug på 30%. Så der har måttet justeres lidt rundt omkring, for at kunne rumme de nye udfordringer. Men alle har vist retningen med fleksibilitet hele vejen igennem. Tak for det.

Inden åbent hus-arrangementet havde vi en sommerkomsammen i Gilleleje i juni også med rekordfremmøde. Alt organiseret af Lena og Thomas, der udgør stammen i vort festudvalg.

I efteråret var Yael igen med til at give mange af vore nye medlemmer et kursusforløb over ca. 8 timer. Dette kursus blev gentaget overfor endnu et nyt hold i februar måned. Tak til Yael – altid positive tilbagemeldinger, men du har jo også noget at øse af.

Endnu engang traditionen tro afholdt vi forsinket julefrokost på Strandalleen, hvor Poul Hansen 83 år belevent svingede taktstokken over forsamlingen samtidig med at hans instruerede endnu en ny variation af Rosamundes Kvaler (hun må have haft mange). Preben Grim 82 år indtog rollen, som en af de populære nye skuespillere, der bar stykket, han var narren.

Dagligdag og udfordringer

1 – Arbejdsgrupper

I sæsonen forsøgte vi os med 3 arbejdsgrupper, en sportsgruppe, en arrangementsgruppe og en udtagelsesgruppe (UK), som skulle planlægge og følge deres ansvarsområder.
Sportsgruppen skulle tage sig af træningen, trænerne, stævner, holdturneringen og klubmesterskaberne (både ungdom og senior).
Arrangementsgruppen skulle tage sig af sociale arrangementerne i klubben for både ungdom og senior.
Udtagelsesgruppen skulle sørge for holdtilmelding, holdudtagelser og turneringsledelse.

Arrangementsgruppen og Udtagelsesgruppen har fungeret tilfredsstillende, der har været afholdt flere arrangementer og det administrative omkring holdturneringen har kørt tilfredsstillende.

Sportsgruppen har ikke rigtig fungeret efter hensigten, så den må vi have sat skub i. Træningen har kørt helt optimalt, men planlægning af f.eks. klubmesterskaberne har været for sent ude. Vi må have nogle medlemmer ind her, så at alle interesseområderne i klubben er dækket ind.

2 – Brugen af lokalet
Da vi stadig ikke betaler for brugen af lokalet, så har vi brugt det rigtig meget og mange har en adgangsbrik. Bortset fra aftenerne med holdkampe og mandagene med ranglisteturnering, så har man kunnet spille, når man havde tid. Vi fik også lavet en aftale med Firmaidrætten, så at vi kunne spille tirsdage fra kl. 20.00.

Det ser jo helt godt ud – MEN det har vist sig, at det også har en uheldig konsekvens. Selv om vi i sæsonen fik en medlemsfremgang, så er spillerne blevet spredt så meget, at der de fleste gange ikke kommer ret mange. Og så er det pludselig ikke smart.

Udfordringen er så at vænne vores seniorer til at komme til de officielle træningstider og kun undtagelsesvis spille på andre tidspunkter. Og så opprioritere også at spille ”socialbordtennis” så at alle får spillet kampe.

3 – Klubbens formand/bestyrelse/arbejdsgrupper
For rimelig mange sæsoner siden trådte jeg ind i bestyrelsen igen efter en pause, det blev som fungerende formand.

Men det er jo efterhånden blevet til, at jeg har alt for meget arbejde med klubben. Derfor skal kredsen af dem der styrer de forskellige aktiviteter i klubben udvides.

Det er jo en regel, at bare fordi man er med som bestyrelse/arbejdsgrupper, så betyder det dermed ikke, at man skal bruge en masse tid på det.

At man er med til at beslutte/have ansvaret betyder nødvendigvis ikke, at man skal udføre arbejdet. Så har du interesse for et område, så kom med dit bidrag, det er vigtigt for klubben!

Husk at det jo også drejer sig om at yde og ikke kun nyde i en klub som vores.

4 – Støjniveau

Det er desværre blevet en unødvendig trend, at flere af klubbens seniorspillere højlydt giver udtryk for utilfredshed med deres spil til træning, i ranglisteturneringen og i holdkampe. Især er det generende i mandagenes ranglisteturneringer, hvor der jo er samlet 18 spillere inklusive de bedste ungdomsspillere.

Det er ikke et råb i ny og næ, der tænkes på, men en konstant råben og talen højt om ens dårlige spil. Det er generende for de andre, der er i gang til at spille og dem der holder pause. Ligeledes at det meget uheldigt for ungdomsspillerne at se, hvordan nogle seniorer opfører sig under spillet.

Udfordringen her er at få det stoppet fra nu af. Det skal være hyggeligt at komme i klubben, også når der spilles kampe.

Det sportslige

Vi har i sæsonens løb deltaget i træningsturnering, holdturnering, DT for damer og veteraner, så på disse områder har der været fuld gang i den. 1. holdet skuffede lidt ved ikke at kvalificere sig til 3. division, til gengæld blev det bedste ungdomshold og serie 5 holdet østdanske mestre.

Seniorerne deltager ikke vildt meget i stævner, men ved senior ØM var vi mange og vandt da også klubpokalen tilbage, efter at den har være ”lånt ud” et par sæsoner. De bedste ungdomsspillere deltager flittigt i stævner og 60+ere er med i enkelte doublestævner. Vi fik en del østdanske mestre og et par danske mestre (hos veteranerne)

Med hensyn til de enkelte resultater henvises til hjemmesiden, hvor man kan finde nyhederne for hele sæsonen.

Ranglisteturneringen for seniorer er i ABC grupperne velbesøgt, men der skal nytænkes med ungdomsturneringen, hvor vi gerne skal have nogle flere med, især af de nye medlemmer. Der skal også nytænkes med hensyn til DEF-grupperne, hvor der efterhånden ikke deltog så mange.

Ungdommen
I sæsonen har vi haft den glæde at medlemstallet er steget fra 25 til 39. Der er kommet mange nye medlemmer. Tallet kan sagtens blive større, det eneste der standser dette er manglende ressourcer, d.v.s. trænere.

Træningen har været lagt i hænderne på Steen/Marc for talenterne, Søren/Amalie for de mere øvede begyndere og Andreas/Mads for de helt nye. Dette har fungeret rigtig godt og vi vil arbejde på at få et trænerteam mere. Bemærk at 4 af trænerne er klubbens bedste ungdomsspillere, hvilket er superflot. Måtte dette også smitte af hos seniorerne!

Så stor tak til jer trænere – Steen, Søren, Marc, Amalie, Andreas og Mads. Det er jeres indsats, der har skabt medlemsfremgangen.

Afslutning

Jeg vil gerne på klubbens vegne takke alle nævnte og ikke nævnte medlemmer og forældre for deres indsats i løbet af sæsonen. Det er dejligt at se den opbakning der stadig er fra forældrene i forbindelse med holdkampe, åbne stævner og pointstævner – og Arrangementsgruppen.

Peter Tranto