Bestyrelsesmøde 11.09.2018

Bestyrelsesmøde 11.09.2018, kl. 19:00 hos Roald

Deltagere: Roald (RT), Troels (TN), Yael (YS) og Peter (PT). Afbud fra Søren.

Dagsorden Beslutningsreferat
Fordeling af ansvarsområder ·        Lokale- og materiel: RT

·        Sportsgruppe: SJ – find oversigt

·        Arrangementsgruppe: YS, SM, HH, Jesper B

·        Øl/vand: Lars H

   
Økonomi
meddelelser fra TN
·        TN uddelte lister med kontingentskyldnere. PT påtager sig rykkefunktionen.

·        Pengene strømmer ind, overskud fra stævnet, indtægt fra DR stævnet og kontingentindbetalinger. P.t. ser økonomien god ud.

·        Liste over medlemmer med kontingentfrihed blev godkendt.

·        Liste over kontingentgrupper blev godkendt – lægges ud på hjemmesiden

Økonomi
Faste regler om sponsorer

 

·        YS og RT udarbejder retningslinjer for sponsoradministrationen, herunder priser.

·        Sponsorgruppe nedlægges.

Økonomi
Sæsonens tilskud.
Gennemgang af tilskudsreglerne blev foretaget, se den opdaterede oversigt på hjemmesiden.
Økonomi
MixMatch – tilskud til hjælpere
·        Bestyrelsen er enige om, at klubben gerne vil arrangere MixMatch stævnet i 2019. Styregruppen overtager det videre fornødne.

·        YS, BB og TN laver oplæg til, hvad noget af overskuddet skal bruges til.

·        4 sæt klubtøj bestilles til ungdomshjælperne ved stævnet.

   
Arrangementsgruppen

 

Gruppen organiserer diverse arrangementer, gruppen tildeles et rådighedsbeløb på kr. 5.000,00
   
   
Lokalet
Regler for gæster, betaling for slitage, eks. Kr. 300 pr. gang – Kr. 1080 pr. sæson.

 

·        Vi har to faste brugere af vore borde (1 x ugentlig). De skal betale kr. 1.080,00 kr. sæson. TN opkræver.

·        Henvendelser fra private, som vil låne bordene til private arrangementer. Betaling kr. 300,00 pr. arrangement. RT står for ”udlejningen”.

Lokalet
Andet
RT har tanker om

·        maling af lokalet i sommerperioden 2019,

·        ny reklame fra Sylvest på bagvæggen,

·        nye rammer med aktuelle billeder.

Nyt STIGA-bord indkøbes i stedet for det beskadigede. Den ansvarlige betaler for bordet.

   
Trænere
Betaling – uddannelse.
·        Honorering efter de skattemæssige regler af de faste trænere blev godkendt.

·        Uddannelse af vore trænere blev godkendt.

·        DBTU-krav om oplæring af trænere blev drøftet.

Trænere
Træningsredskaber
Følgende blev godkendt:

·        Trænerne ønsker en IPad til brug i træningen, Steen J foretager indkøb.

·        Taburetter til selvtræning (set på FB)

·        net til opsamling af bolde ved Kinatræning. (set på FB)

Opførsel

Rangliste

Bestyrelsen debatterede emnet og bakker fuldstændig op omkring generalforsamlingens holdning.

Der arbejdes videre med at finde en løsning/sanktion.

Diverse

Årskalender

Presse
Hjemmeside

·        YS vil gerne have at alle arrangementer vises i en årskalender – arrangementsgruppen har ansvaret for kalenderen.

·        YS skriver om stævner og dameholdet.

·        PT skriver om turneringsholdene, han aftaler med HD om formen for indlæggene.

·        Der skal flere skribenter til på hjemmesiden, log in kan oprettes til alle interesserede. YS og PT tager fat om dette.