Dagsorden og referat fra bestyrelsesmødet 28-05-2019 hos Roald kl. 19:15.

Til stede: Roald (RT), Troels (TN), Søren (SM), Yael (YS), Peter (PT)m og Steen (SJ) som gæst

Dagsorden Beslutningsreferat
Godkendelse af dagsorden Godkendt
Gennemgang og forberedelse af Generalforsamlingens dagsorden Dagsordenen blev gennemgået og aftalt.

Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse til kr. 900,00 for ungdomsspillerne på grund af øget økonomi til lejre/stævner/trænere.

Gennemgang af indkomne forslag Ingen forslag
Orientering om møde med kommunens Idrætsudvalg Det er aftalt, at Idrætsudvalget ser vores lokale
Årets HBTK’ere Ungdom: Andreas og Senior: Betina
MixMatch stævnet 2020 Styregruppen starter arbejdet med at tilrettelægge stævnet i 2020.
Diverse

For referatet: Peter Tranto, 07-06-2019.