Bestyrelsesmøde 18.06.2019

Bestyrelsesmøde 18.06.2019, kl. 19:15 hos Roald

Deltagere: Roald (RT), Troels (TN), Peter (PT), Søren (SM) og Lars (LDK)
afbud fra Yael (YS)

Dagsorden Beslutningsreferat
Fordeling af ansvarsområder ·        Formand: PT

·        Kasserer: TN

·        Lokale- og materiel: RT

·        Sportsgruppe/UK: SJ

·        Øl/vand: Lars H

·        Hjemmeside: Allan H

·        Presse: YS og PT

Sæsonstart

1.    Startdato og velkomst til den nye sæson

·        Start 12. august 2019

·        Slut 26. juni 2020

·        Velkomst til den nye sæson udsendes ultimo juli af PT

Økonomi

1.    Fri kontingent

2.    Tilskud

3.    Pulje til sociale arr.

4.    Kontingent niveau for 60+

5.    Sponsorskilte

1.    Medlemmer med fri kontingent er uændrede.

2.    Tilskud er opdateret, der henvises til oversigten på hjemmesiden ”Klubben/Tilskud”

3.    Der afsættes en pulje på kr. 5.000,00, som der kan søges om – f.eks. juleturneringen.

4.    Bestyrelsen undersøger niveauet for 60+ kontingent i klubberne på landsplan

5.    Sponsorskilte, der ikke betales for, er nedtaget.

Opførsel

1.    Retningslinjer

1     Vi fastsætter nogle retningslinjer.

Bestyrelsen er enige om: følges de – deltager man i ranglisteturnering og på hold, hvis ikke – deltager man ikke!

Lokalet og materiel

1.    Øl- og vandsalg

2.    Køb af ny robot

3.    Samarbejde med Kronborg Knights

4.    Dørskilt

5.    Ventilation

1.    TN udarbejder regler for salg af øl og vand. Prisen fyldte lidt på generalforsamlingen. Bestyrelsen besluttede at fastholde priserne på kr. 5,00 og 10.00, da man med de nye regler forventer, at økonomien omkring salget vender tilbage til tidligere tiders niveau.

2.    Bestyrelsen besluttede at købe en ny robot Butterfly Amicus Prime. Den gamle er kaput!

3.    PT kontakter KN med henblik på at samarbejde om de lokaliteter, vi er fælles om.

4.    Skilt til døren med logo ønskes, RT ordner det.

5.    RT har kontaktet kommunen, de kigger på problemet.

Sportsgruppen

1.    Ranglisteturnering, retningslinjer

1.    Gruppen udarbejder/opdaterer reglerne for ranglisteturneringen, YS deltager i dette. Gult og rødt kort ordningen fortsætter.
UK

1.    Holddeltagelse, retningslinjer

1.    Der udarbejdes retningslinjer for holdledere af UK
Trænerne

1.    Træningshold

2     Vederlag

3     Uddannelse.

4     Retningslinjer for trænere i klubben.

1.    Trænergruppen udtager spillerne til sæsonens træningshold.

2.    Vederlaget (skattefrit) til trænere ændres til, at man modtager vederlag pr. træningsdag. Der er dermed ikke et fast beløb pr. halvsæson.

3.    Klubben betaler kursusgebyr for trænerne. Som minimum skal trænerne have uddannelserne basistræner og DIF 1 træner.

4.    Trænergruppen udarbejder retningslinjer for det at være træner i klubben.

Diverse

 

1.    PT aftaler betaling af kontingent kr. 1080,00 med kommunens Center for social indsats.

2.    De forskellige retningslinjer tilsendes bestyrelsen til orientering/kommentering.