Velkommen til den nye sæson

Kære medlem Velkommen til den nye sæson som forhåbentlig bliver en mere normal en af slagsen efter en lang corona- og sommerpause. Læs venligst velkomstskrivelsen med en række informationer til at starte sæsonen op. Link til skrivelsen  Bestyrelsen har haft det første af to møder, hvor man beslutter forskellige ting til at få det hele til at fungere så optimalt som muligt. Beslutningerne vil fremgå af mødereferatet, som offentliggøres efter møde nr. to. De vigtigste beslutninger vil også blive bragt i Facebook grupperne og på hjemmesiden. Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sæson. På bestyrelsens vegne Peter NB: invitation til deltagelse på turneringshold og i ranglisteturneringen udsendes snarest.

Generalforsamlingen 2020

GF 2020 corona-opsætning

Referatet
Billederne 
29. juni havde vi generalforsamling i en Corona opsætning med fysisk god afstand til hinanden. 19 deltagere. Antal bestyrelsesmedlemmer blev udvidet fra 5 til 7 og Betina og Steen blev de to nye i bestyrelsen. Kontingentet blev forøget med kr. 120,00 pr. medlem for at dække kontingentet til BTDK ind. Grundet indkøb af Bordtennisrobot og koldt vands anlæg endte årsregnskabet med et underskud – men det er jo også sådan noget vores “opsparing” skal bruges til. 😆

Opfølgning på spilletider for senior spillerne.

For at få styr på dem, der gerne vil spille i sommerperioden, så kører vi med 2 faste træningshold. Vil man gerne spille mere end 1 gang om ugen, så skal man benytte sig af muligheden for at spille de dage, hvor der er frit spil – se kalenderen på hjemmesiden. Men prioriter nu din faste ugentlige træningsdag og brug de andre frit spils dage, hvis du vil spille mere.

  • Mandage fra kl. 19:00 – 22:30 kun for senior spillere fra 3. division til og med serie 2
  • Torsdage fra kl. 19:00 – 22:30 kun for resten af senior spillerne på serie 3, 4 og 5 niveau + helt nye.
  • Dette skal overholdes! Hvis det viser sig, at holdene ikke bliver fyldt op, så hører I fra os om eventuelle ændringer.
  • Læs retningslinjerne inden du møder op!
  • → Læs mere

    1 2 3 4 116