Ny formand – generationsskifte i Helsingør Bordtennis Klub

Efter en menneskealder i formandsstolen for Helsingør Bordtennis Klub, så takker Peter Tranto af og Betina Bechersdahl er ny formand for klubben. Samtidig skifter formandsposten for 60+’erne hænder fra Troels Nyborg til Niels Furu (information herom er udsendt i separat skrivelse på mail til 60+’erne).

Peter fortsætter i bestyrelsen for Helsingør Bordtennis Klub indtil formandsstolen er helt trygt overdraget. Vi venter derfor lidt med at give Peter de mange pæne ord med på vejen, som han i den grad fortjener.

Formelt blev formandsskiftet besluttet på bestyrelsesmøde den 30. juni 2022, hvor den ny bestyrelse blev konstitueret jvf. vedtægter for Helsingør Bordtennis Klub.

  • Formand: Betina Bechersdahl
  • Næstformand: Steen Jørgensen
  • Kasserer: Niels Furu
  • Lokalebestyrer: Søren Mathiasen
  • Bestyrelsesmedlem: Peter Tranto
  • Bestyrelses suppleant: Lars Hansen

Betina har nedenfor sat lidt ord på hendes tanker om formandsskiftet.

****

Se godt på billedet. Det er taget for godt 40 år siden, og ja det er klubbens formand, som står med to af klubbens yngre pigespillere. Til venstre er det min tvillingsøster, Anja, som nu er formand i Fredensborg Bordtennis Klub og til højre er det mig, som nu er formand for Helsingør Bordtennis Klub.   Det ville være fantastisk, hvis jeg kunne præsentere et lignende billede om 40 år, hvor jeg måske også takker af – men jeg tvivler.

 

Formandsskiftet i klubben markerer et stort generationsskifte. Tranto har så længe, jeg kan huske, været en markant skikkelse i bordtennis foreningslivet, ikke bare på formandsposten i klubben, men også på flere vigtige poster på nationalt og regionalt niveau.  Jeg tænker tit, at jeg har fået en gave i livet ved at have lært bordtennis som barn og nydt godt af de mange ildsjæle, som var i sporten dengang.  Som det er sket for mange, så stoppede jeg som ung (14-15 år), og der skulle gå 30 år, før jeg fandt tilbage og fik et bat i hånden igen i 2014.  Jeg kan med sikkerhed love, at jeg aldrig kommer til at slippe battet igen.  Det er en fantastisk sport at tage med ind i sit seniorliv, og jeg ved at jeg deler min passion med mange andre senior spillere. Vi er flere veteran spillere, som kommer rundt i verden med vores sport, da der findes et helt fantastisk veteran fællesskab og mange gode turneringer. Her er et billede fra en af de pupulære internationale veteran turneringer, og det er mig i den sorte HBTK klubtrøje  (Kemer, Tyrkiet).

Jeg ved, at jeg overtager et pligtfyldt hverv, og vi har mange udfordringer, som vi skal løse sammen. En af de helt store udfordringer er, hvordan vi kan tiltrække og fastholde flere ungdomsspilerne, da de jo selvsagt er klubbens fremtid.  Men vi står ikke alene med de udfordringer, og både klubudvikling og ungdomsstrategi er meget velbeskrevede temaer i Bordtennis Danmarks Vækststrategi 2022-2025.  BTDK har mange gode ambitioner, men er også meget bevidst om, at frivillige kræfter og ildsjæle er det helt store succeskriterie.

UDDRAG fra vækst strategien [BTDKs-Vaekststrategi-2022-2025_En-del-af-et-sundt-faelleskab-opdateret-26.-april-2022.pdf (bordtennisdanmark.dk)] :

”…Et kendetegn ved en del af BTDK’s klubber er, at de fungerer på et smalt fundament, hvor 1-2 ledere og ildsjæle står for de fleste af opgaverne i klubben. Det betyder, at BTDK har mange ”sårbare” klubber, der drives af ildsjæle, som er i høj risiko for at brænde ud, hvilket kan efterlade den enkelte klub i en endnu mere kritisk situation, hvis de forlader klubben ”.

Jeg er meget bevidst om, at det er min egen spilleglæde og passion, som driver mig i formandsstolen. Jeg henter min energi, når jeg er til træning, når jeg spiller holdkampe eller er når jeg mærker, at vi kan løfte i flok og lykkes med et stævne som MixMATCH.  Jeg brænder for at gøre en forskel, ikke bare for klubben, men for bordtennis generelt og særlig dame-seniorbordtennis.  MixMATCH er et eksempel på et godt stævnekoncept, som jeg villig til at bruge mange timer på.  Klubbens nye formand vil derfor, ligesom den forrige, også have blikket rettet udadtil og ikke kun arbejde internt for klubben.  Der er naturligvis flere områder i klubarbejdet, som jeg ikke brænder så meget for eller har tid til, og derfor har vi stadig brug for at involvere flere medlemmer og forældre i opgaverne. Dette har været et tilbagevendende tema i flere år, læs f.eks. Bestyrelsesberetning til GF 2022 [Bestyrelsens beretning 2022 – Helsingør BTK (helsingorbordtennis.dk)].

Jeg mener, at drivkraften for det frivillige arbejde i klubben SKAL komme fra god og positiv energi, men når opgaverne kun bliver løst af lyst og ikke af pligt, så er der selvfølgelig risiko for at nogle opgaver falder på gulvet, og der kan være flere vigtige ydelser, som vi gerne ville kunne tilbyde, men ikke kan tilbyde i klubben.  Den risiko er jeg desværre nødt til at acceptere som formand, for jeg ønsker at passe godt på de få ildsjæle, vi har i klubben – og ingen skal tvinges til ”opgaver, der giver dårlig energi”.  Vi er heldigvis forskellige og jo flere frivillige, jo større er sandsynligheden for, at vi får dækket alle opgaver med god energi.  Jeg ønsker en åben og ærlig dialog i klubben omkring det frivillige arbejde og de opgaver, som der mangler hænder til. Men hvor skal dialogen foregå? På generalforsamlingen, som blev afholdt den 21. juni, var det stort set kun bestyrelsen selv som deltog. Ja, det er noget skuffende, og derfor vil vi i løbet af efteråret invitere til et ”dialog arrangement” for klubbens fremtid.  Jeg vil gerne opfordre alle medlemmer og forældre, som læser med her – at mærke godt efter i maven og overveje, om du kan gøre en forskel for klubben. Kom gerne med forslag, initiativer og ellers bare deltag i efterårets dialog arrangement.

 

Med venlig bat hilsen

Betina