Generalforsamling 2023 – Indkaldelse

Så er det ved at være tid til årets generalforsamling, som finder sted mandag den 12. juni 2023 kl. 19.00 i klublokalet på Løvdalsvej.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab og budget for det kommende regnskabsår
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Ændringsforslag til vedtægter for Helsingør Bordtennis Klub
 6. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson
 7. Valg af bestyrelse i henhold til § 6
 8. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
 9. Valg af 1 revisor og 1 suppleant
 10. Eventuelt

Praktiske informationer:

 • Bestyrelsens beretning udsendes inden mødet skriftligt via E-mail til klubbens medlemmer.  Den kan også via links findes i de to lukkede FB-grupper og på hjemmesiden.
 • Indkomne forslag i henhold til punkt 4 skal være klubbens formand i hænde senest to uger før datoen for generalforsamlingen.
 • Peter Tranto træder ud af bestyrelsen, og på valg til bestyrelsen for 2023/2024 er: Niels Furu, Søren Mathiasen og Betina Bechersdahl – Niels og Betina modtager genvalg.
 • Klubben er vært ved øl og vand under generalforsamlingen.
Link til vedtægterne: Vedtægter
På bestyrelsens vegne, Betina Bechersdahl