Generalforsamling 2024 i Helsingør Bordtennis Klub

Så er det ved at være tid til årets generalforsamling, som finder sted mandag den 17. juni 2024 kl. 19.00 i klublokalet på Løvdalsvej.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab og budget for det kommende regnskabsår
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Ændringsforslag til vedtægter for Helsingør Bordtennis Klub
 6. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson
 7. Valg af bestyrelse i henhold til § 6
 8. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
 9. Valg af 1 revisor og 1 suppleant
 10. Eventuelt

Praktiske informationer:

Indkomne forslag i henhold til punkt 4 skal sendes til klubbens formand senest 2 uger før datoen for generalforsamlingen på e-mail: hbtkformand@gmail.com

Bestyrelsens beretning offentliggøres ca. 1 uge før mødet, og kan findes på klubbens hjemmeside og klubbens facebook grupper.

Punkt 7 – valg af bestyrelse:

 • Rasmus Guldberg på valg – modtager genvalg for 2024-2026.
 • Niels Furu bestyrelsesmedlem 2023–2025 – ej på valg.
 • Søren Mathiasen, bestyrelsesmedlem 2023-2025 – ej på valg.
 • Rasmus Olsen, bestyrelsesmedlem 2023-2025 – ej på valg.
 • Betina Bechersdahl, formand 2023-2025 – ej på valg.
 • Steen Jørgensen er trådt ud af bestyrelsen, og modtager ikke genvalg.
 • Lars Hansen på valg som suppleant – modtager genvalg.

Klubben er vært ved øl og vand under generalforsamlingen.

Link til vedtægterne: http://helsingorbordtennis.dk/?page_id=34

På bestyrelsens vegne, Betina Bechersdahl