Bestyrelsesmøde den 26. Juni 2024

Bestyrelsesmøde HBTK 26/6-2024

Deltagere: Lars Hansen, Niels Furu, Søren Mathiassen, Steen Jørgensen, Theis Andersson,
Rasmus Olsen, Rasmus Guldberg, Kenneth Novak (suppleant)

Referant: RG

Dagsorden:

1. Konstituering af bestyrelsen med valg af formand og kasserer for sæson 24/25
Niels melder ud, at han ikke ønsker at fortsætte som kasserer, idet han ønsker at
fortsætte som 60+ talsmand og begge tillidsposter samtidigt er for meget . Niels
gennemgår hvilke opgaver det indbefatter, med tæt reference til listen for ”kassererens
opgaver”. Niels bekræfter, at han fortsætter som bestyrelsesmedlem.

Hvem skal være kasserer og hvem skal være formand?
Det er oplagt med Olsen som kasserer, grundet hans professionelle erfaring. Ingen
andre melder sit kandidatur. Ingen melder sig til posten som formand. Der bliver
debatteret hvad det kræver at være formand for klubben: Overblik og uddelegere
opgaver. Ansvar for formandsmailen.
Rasmus G melder sit kandidatur som eneste. Ingen indvendinger.
Ny formand: Rasmus Guldberg – ét-årig periode
Ny kasserer: Rasmus Olsen – ét-årig periode
Enstemmigt vedtaget. Alle bakker op om begge kandidater.

 

2. Arbejdsfordeling af alle andre opgaver i bestyrelsesregi.
Følgende bliver valgt som ansvarlige – alle enstemmigt:

Ungdomsansvarlig: Steen Jørgensen
Senioransvarlig: Lars Hansen
60+ ansvarlig: Niels Furu
Som ansvarlig for hver afdeling, foreslås det at man ved hvert bestyrelsesmøde har et
kort indlæg med hvad ens afdeling har lavet siden sidst.
Lokale- og materialeforvalter: Kontakt til kommunen, ansvar for ”projekter”, ansvar
for at følge op på skader, bestilling af småartikler såsom bolde/bander/net/osv.
Theis melder sit kandidatur – Søren tilbyder sin hjælp ”i dagtimerne”, hvis nogen skal
fysisk ud i lokalet.
Webmaster: Kenneth Novak

 

3. Mødestruktur og kommunikationsformRasmus O. foreslår at vi skærer ned på mængden af kommunikation. Begræns alt hvad

der kan ”spares” væk. Det aftales at køre så lidt som muligt på mail – medmindre det er
påkrævet grundet vedhæftninger. Alt andet kommunikation foregår på Messenger –
men det skal holdes på et minimum.
Niels foreslår at vi skruer op for antallet af møder. Fra 4 til 6. For at højne kvaliteten af
diskussionen, samt for at spare på mængden af skriftlig kommunikation. Alle om
bordet medgiver at dette er en god idé. Vedtaget.

 

4. Hvordan får vi aktiveret andre medlemmer (dem der ikke er i bestyrelsen) til at tage ansvar for fælles opgaver?
Niels: Hvad med at oprette ”HBTK’s venner”? Sociale arrangementer arrangeres for at
give en bedre følelse af fællesskab. Alle bør tænke hvordan dette kan sættes op inden
næste bestyrelsesmøde.

5. Eventuelt
a) Næste møde bør inkludere planlægning af et årshjul.
b) Næste møde bør inkludere en diskussion omkring Motivu.
c) Steen foreslår at vi fremover har ungdomstræning én gang hver uge (bemandet af to
trænere), og en rangliste hver anden uge (bemandet af én træner). Theis nævner
vigtigheden af, at kommunikationen til ungdommen er krystalklar, så de ikke
kommer ud i klubben til en låst dør. Søren foreslår, at den nye ledige træningsdag,
kan bemandes af forældre, hvis ungdommen gerne vil ud og spille. Nyt forslag:
flertallet holder nu fast i to faste ”åbningsdage”, hvoraf en fast træningsdag og en
dag som skal planlægges. Steen og Lars tager en snak, og kommer med et forslag.
d) Næste bestyrelsesmøde: tirsdag 30/7-2024 klokken 20.00. Steen kommer 20.30.
e) Niels sørger for at lave en dagsorden og sende ud et par dage før. Forslag sendes til
Niels på mail.
f) Der skal oprettes en ny formandsmail. Rasmus x2 tager teten på dette. Der oprettes
én mail.
g) Kontingenter på hjemmesiden rettes med det samme (når Kenneth har fået
adgang).
h) Vi skal have kigget på antal bolde. Har vi nok til næste sæson? Steen tager teten.
i) Robotten – der er ingen politik. Bestyrelsen mener, at den godt må være sat op hen
over sommeren. Firmaidrætten bør ikke have lov til at bruge den. Brugen af
robotten bør diskuteres på næste bestyrelsesmøde.