indkaldelse til generalforsamlingen 2020

Generalforsamling 2020 i HBTK

Så er det ved at være tid til årets generalforsamling, som finder sted – lidt forsinket – mandag den 29. juni 2020 kl. 19.15 i klublokalet på Løvdalsvej.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab og budget for det kommende regnskabsår
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson
 6. Valg af bestyrelse i henhold til § 6
 7. Valg af 1 bestyrelses suppleant
 8. Valg af 1 revisor og 1 suppleant
 9. Eventuelt
 • Formandens beretning udsendes inden mødet skriftligt via E-mail til klubbens medlemmer.
 • Indkomne forslag i henhold til punkt 4 skal være klubbens formand i hænde senest 2 uger før datoen for generalforsamlingen.
 • På valg til bestyrelsen er: Roald Thiim, Søren Mathiasen og Peter Tranto.
 • Klubben er vært ved øl og vand under generalforsamlingen.

 

Link til vedtægterne: http://helsingorbordtennis.dk/?page_id=34

Vi sørger for at generalforsamlingen kan foregå forsvarligt efter de gældende sikkerheds retningslinjer.

Ved generalforsamlingen offentliggøres årets HBTK’ere.

På bestyrelsens vegne, Peter Tranto

Udsendt via e-mail den 7. juni 2020 til alle registrerede medlemmer.